Peter F. ´Rius Jílek

10

Moje srdcovky

Moje odznaky

2022
2021
2019
2018
2016
2015
2013
2012
2011
2008
2007
2006
Zobraziť viac

Moje čitateľské kolekcie

Moje aktivity

10
Peter F. ´Rius Jílek

Peter F. ´Rius Jílek získal odznak Šťastných 7

25.08.2022 00:50

Tento rok sa vaša knižnica rozrástla už aspoň o 7 kníh... Tešíme sa spolu s tými, ktorí ich budú čítať :-)

10
Peter F. ´Rius Jílek

Peter F. ´Rius Jílek získal odznak Stopár

13.12.2021 00:40

Vlastníte všetkých päť dielov štvordielnej trilógie! Teda, ak nerátame ten šiesty diel... :-)

10
10

Peter F. ´Rius Jílek napísal recenziu

19.10.2021 15:10

Autor dospieva k téze, že tieto technológie, ktoré výrazne pôsobia na formovanie vedomia a správania človeka, sú popri tvorbe zisku čoraz vo väčšej miere podriaďované i maskovaným ideologickým záujmom korporátneho a štátneho kapitalizmu.

Celú recenziu, ktorá vyšla pôvodne v časopise Slovenská literatúra 6/2020, si môžete prečítať aj na www.jilek.cafe.

Čítať viac

10
10

Peter F. ´Rius Jílek napísal recenziu

19.10.2021 15:06

Oveľa precíznejšia koncepcia rukopisu by mala potenciál vyhnúť sa mnohým nedostatkom.

Celú recenziu, ktorá vyšla pôvodne v časopise Rozum 12/2020, si môžete prečítať aj na www.jilek.cafe.

Čítať viac

10
10

Peter F. ´Rius Jílek napísal recenziu

19.10.2021 15:03

Možno by kompozícia s takýmto tematizovaním bola produktívna práve vďaka dekonštrukcii abstraktných civilizačných modelov, ktoré mámia svojimi veľkým príbehmi. Autor napokon oneskorene a nechcene dokázal opak – už dávno vyhlásenú paradigmatickú smrť postmoderny.

Celú recenziu, ktorá vyšla pôvodne v časopise Rozum 1/2021, si môžete prečítať aj na www.jilek.cafe.

Čítať viac

10
10

Peter F. ´Rius Jílek napísal recenziu

19.10.2021 14:51

Je potrebné vysloviť, že Filo si síce občiansky uvedomuje dôležitosť zásadného riešenia dosahu človeka na biosféru, vo svojom debute však o nej ťažko presvedčí, bez ohľadu na vloženú nadstavbu informácií.

Celú recenziu, ktorá vyšla pôvodne v časopise Rozum 2/2021, si môžete prečítať aj na www.jilek.cafe.

Čítať viac

10
10

Peter F. ´Rius Jílek napísal recenziu

19.10.2021 14:49

Názov knihy Bielym atramentom s podtitulom Feministická literárna kritika a gynokritika od Stanislavy Chrobákovej Repar odkazuje na spojenie, ktoré sa objavilo v eseji Smiech Medúzy (Le Rire de la Méduse, 1975), jednom z fundamentálnych a konštitutívnych textov feministického myslenia.

Celú recenziu, ktorá vyšla pôvodne v časopise Fraktál 2/2021, si môžete prečítať aj na www.jilek.cafe.

Čítať viac

10
10

Peter F. ´Rius Jílek napísal recenziu

19.10.2021 14:45

Možno konštatovať, že Gibová načrtla zásadný problém svojej doby – povrchnosť, sama je však jej obeťou.

Celú recenziu, ktorá vyšla pôvodne v časopise Rozum 4/2021, si môžete prečítať na www.jilek.cafe.

Čítať viac

10
10

Peter F. ´Rius Jílek napísal recenziu

19.10.2021 14:40

Debut Andreja Kisku sa nesporne stráca medzi kvantami textov, ktoré bohato produkoval Rudolf Schuster, či už išlo o cestopisy a reportáže, alebo o detektívnu prózu a scenáre pre rozhlas aj televíziu. Na druhej strane sa však môže zdať verejnosti i úsmevné, ak osoby činné vo vysokých politických funkciách v sebe pestujú umelecké vlohy, čo je zrejme spôsobené úzkostlivým budovaním obmedzeného mediálneho imidžu.

Celú recenziu, ktorá vyšla pôvodne v novinách Kapitál 10/2021, si môžete prečítať na www.jilek.cafe.

Čítať viac

10
10

Peter F. ´Rius Jílek napísal recenziu

19.10.2021 14:38

Knižný debut Barbory Hrínovej svojím názvom Jednorožce recykluje symbol, ktorý v európskom kultúrnom prostredí už od čias stredoveku zastupuje kurtoázne ideály čistej a nevinnej lásky.

Celú recenziu, ktorá vyšla pôvodne v novinách Kapitál 5/2021, si môžete prečítať na www.jilek.cafe.

Čítať viac

„One must always be careful of books and what is inside them, for words have the power to change us.“

Clockwork Angel - Cassandra Clare
Clockwork Angel
Cassandra Clare