Volanie krvi - Michala Ries, Slovenský spisovateľ, 2023
Myšlienky k sebe samému
Martinus
Martinusák odporúča 5

Rímska ríša sa na vrchole svojho rozmachu dostávala do čoraz búrlivejších pomerov, keď bola napádaná rôznymi kmeňmi spoza vonkajších hraníc ríše a zároveň v jej vnútri vznikali rozpory medzi samotnými Rimanmi...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,61 €
  -10 %
  Na sklade

Ílias XIII - XXIV - Homéros, Thetis, 2011
Ílias XIII - XXIV

O tom, kto je autorom Íliady, sa vedú už od staroveku nekonečné diskusie, čo sa nazýva aj homérskou otázkou. Názory na autorstvo sa rôznia...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,51 €
  Na sklade

Ílias I - XII - Homéros, Thetis, 2011
Ílias I - XII

Homérova Ílias je najstarším zachovaným literárnym dielom v Európe. Ide o epickú skladbu, ktorá opisuje časť bojov vo vojne pri Tróji. Námet pre svoje dielo Homéros čerpal z časov slávnej minulosti, ...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,51 €
  Na sklade

Odysseia XIII - XXIV - Homéros, Thetis, 2011
Odysseia XIII - XXIV

Slepý Melésigenés s ťažkosťami hľadal prostriedky na živobytie, no na druhej strane si získaval čoraz viac obdivu a sympatií u ľudí, ktorí sa ho snažili povzbudzovať a podporovať...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,99 €
  -3 %
  Na sklade

Odysseia I - XII - Homéros, Thetis, 2011
Odysseia I - XII

Podľa Homérovho životopisu, ktorý je pripisovaný Hérodotovi, sa Homéros narodil v maloázijskom meste Smyrne. Pretože ho matka Krétheis porodila pri rieke Melés, dala mu meno Melésigenés...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,19 €
  -2 %
  Na sklade

Listy Luciliovi I-X - Lucius Annaeus Seneca, Thetis, 2012
Listy Luciliovi I-X

V období hegemónie Rímskej ríše, v časoch jej najväčšieho rozmachu došlo k určitej stagnácii vývoja filozofického myslenia...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,51 €
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  12,96 €
  -30 %
  Na sklade

O šťastnom živote I - Epikuros, Thetis, 2014
O šťastnom živote I

Narodil sa na Same, študoval v Aténach u Theofrasta v Lykeiu spoločne s priateľom Menandrom, s ktorým slúžil i na vojne. Počas lamijskej vojny sa presťahoval s rodičmi do Kolofónu. Filozofiu začal vyučovať najskôr v Mytiléne,...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,51 €
  Do piatich dní

Zlomky starých stoikov I - Zenon, Chrysippos, Thetis, 2019
Zlomky starých stoikov I

Zenon z Kitia je pokladaný za zakladateľa stoicizmu. Pochádzal z mesta Kition na Kypre. Keď stroskotali jeho obchodné lode a prišiel o majetok, upriamil svoju pozornosť na štúdium filozofie v Aténach, pričom ho svojím učením ovplyvnili najmä Krates...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,99 €
  -12 %
  Do piatich dní
 • Čítanávýborný stav
  12,70 €
  -30 %
  Na sklade

Kráľ Oidipus, Oidipus na Kolóne, Antigona - Sofokles, Thetis, 2011
Kráľ Oidipus, Oidipus na Kolóne, Antigona

V starých gréckych povestiach mali významné miesto povesti o Tébach, tzv. tébsky cyklus...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,51 €
  Na sklade

Životopisy - Plutarchos, Thetis, 2014
Životopisy

Plutarchos, rodák z boiótskej Chaironeie, bol plodným spisovateľom. Väčšinu svojho života strávil vo svojom rodnom meste, kde sa venoval úradnej činnosti. Mal dobré vzťahy s delfskou veštiarňou, ktorú často navštevoval a dokonca sa stal aj jej kňazom...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,99 €
  -12 %
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

vá radi privítame v 17 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Poetika - Aristoteles, Thetis, 2009
Poetika

Aristoteles sa v diele Poetika podujal preskúmať matériu umenia a jeho spoločenský význam. Vo svojom bádaní čitateľovi podáva ucelený obraz o možnostiach ktoré človeku poskytuje umenie, jeho jednotlivé zložky...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,96 €
  Na sklade

O nebi, O vzniku a zániku - Aristoteles, Thetis, 2012
O nebi, O vzniku a zániku

Starovekí filozofi sa vo svojich bádaniach často zaoberali problematikou súvisiacou so skúmaním sveta, s existenciou Zeme a iných vesmírnych telies, rozmýšľali, ako vznikol svet, čo bolo a je príčinou pôvodu a fungovania vesmíru...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,99 €
  -12 %
  Na sklade

Životopisy slávnych filozofov I-V - Diogenes Laertios, Thetis, 2016
Životopisy slávnych filozofov I-V

Životopisy významných osobností sa už v staroveku stali obľúbenou matériou spisovateľov. Prostredníctvom nich mohli autori predkladať čitateľom množstvo zaujímavých informácií zo všetkých oblastí spoločenského života a dopĺňať ich vlastnými názormi...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,19 €
  -2 %
  Na sklade

Zlomky starých stoikov II - Chrysippos, Thetis, 2019
Zlomky starých stoikov II

Stoický filozof, ktorý sa zaslúžil o rozpracovanie a rozvoj stoickej filozofie, a to až do tej miery, že sa hovorilo: „Ak by nebol Chrysippos, nebola by ani Stoa.“ Pochádzal zo Soloi na území dnešného Turecka zo zámožnej rodiny, no po úkladnej strate...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,99 €
  -12 %
  Na sklade

Životopisy slávnych filozofov VI-X - Diogenes Laertios, Thetis, 2016
Životopisy slávnych filozofov VI-X

O osobe Diogena Laertia sa zachovalo iba veľmi málo údajov, no napriek tomu jeho dielo pretrvalo až do dnešných čias. Laertios svoje Životopisy zostavil podľa presného plánu. Filozofov rozdelil do vetiev a skupín podľa príslušnosti k filozofickým...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,99 €
  -3 %
  Na sklade

Oblaky, Osy - Aristofanes, Thetis, 2014
Oblaky, Osy

Nespochybniteľný prínos pre kultúru a progresívny vzostup celej Európy mala grécka vzdelanosť, formujúca sa prostredníctvom filozofie. Učenci a vzdelanci zakladali v rôznych oblastiach Grécka filozofické školy...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,99 €
  -12 %
  Na sklade

Legendy a mýty starého Grécka – Bohovia a héroovia - Nikolaj Albertovič Kun, Thetis, 2019
Legendy a mýty starého Grécka – Bohovia a héroovia

Nikolaj Albertovič Kun, vynikajúci ruský historik a spisovateľ, absolvent Moskovskej univerzity, sa vo významnej miere zaoberal dejinami a umením antického Grécka a Ríma...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,59 €
  -5 %
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  12,96 €
  -30 %
  Na sklade

Prikovaný Prometheus, Trójanky, Odľud - Aischylos, Euripides, Menandros, Thetis, 2010
Prikovaný Prometheus, Trójanky, Odľud

S rozvojom aténskej demokracie sa v metropole Grécka začína od 5. storočia pred Kr. rozvíjať nová forma dramatického umenia. V Aténach vznikajú súťaže, ktorých obsahom sú predstavenia dramatickej tvorby...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,99 €
  -12 %
  Do piatich dní

Legendy a mýty starého Grécka – Starogrécky epos - Nikolaj Albertovič Kun, Thetis, 2020
Legendy a mýty starého Grécka – Starogrécky epos

Nikolaj Albertovič Kun, vynikajúci ruský historik a spisovateľ, absolvent Moskovskej univerzity, sa vo významnej miere zaoberal dejinami a umením antického Grécka a Ríma...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,18 €
  -8 %
  Na sklade

Lysistrata - Aristofanes, Thetis, 2015
Lysistrata

Aristofanes zaujímal kritický pohľad na všedné, opakované stvárňovanie komických scén, ktoré sám odmietal. Hľadal námety, ktorými by sa od iných komikov líšil svojou originalitou a zároveň poukazoval na spoločenské problémy jeho doby...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,79 €
  -12 %
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Dni, ktoré neboli ničím výnimočné, dni,v ktorých sa neudialo nič, čo by vybočovalo z priemeru, nič hodné povšimnutia. Holá každodennosť. Čosi, čo človeku začne chýbať, až keď sa to rozsype. “