Čo najlepšieho vám môžeme zaželať do roku 2018?
Naše prianie uvidíte na tejto stránke, keď sa odpojíte od internetu.

Vážne, skúste vypnúť wifi, dáta v mobile či na chvíľu vytiahnuť kábel!

Vitajte v zázračnom Offline svete!

Vo svete, kde máte viac času čítať, premýšľať a rozprávať sa. Vo svete, kde vás svetlo z monitora nepripraví o spánok a búrlivá diskusia na Facebooku o pokoj.

Želáme vám, aby ste v roku 2018 vedeli do tohto sveta vykročiť vždy, keď to potrebujete. A tiež, aby ste si uvedomovali, akú moc vám dáva, že dokážete otvoriť tieto dvere. Niekedy sa to zdá byť ťažké, a pritom... stačí pár kliknutí, či jeden vhodne vytiahnutý kábel :-)

Želáme vám viac času na blízkych. A na príbehy. A na snívanie. A na čítanie.

Vaši martinusáci

Tu chýbajú tlačidlá na zdieľanie.
Teda, nechýbajú.