Vianoce v Sniežkove - Eliška Kramerová, Bambook, 2023

V predpredaji zo série Harry Hole

„Úspech môžeme dosiahnuť buď tým, že sa usilujeme o naplnenie očakávaní, alebo tým, že meníme naše očakávania.“