Kým dýcham, žijem - Katarína Benková, Ge&Be, 2023

Na sklade darčekové poukážky

„Nie každý kto blúdi je stratený.“

Společenstvo prstenu - J.R.R. Tolkien, 2012
Společenstvo prstenu
J.R.R. Tolkien