Ako vietor - Katarína Gillerová, Slovenský spisovateľ, 2023

Vo formáte mp3 najnovšie hry

„Pretože každá výnimočná chvíľa, je len všedná chvíľa prežitá s výnimočným človekom. “