Použité filtre
Zrušiť filtre
Novinka

Posielame do šiestich dní

Pracovní sešit obsahuje teoretické a praktické úlohy k procvičení probraného učiva, rozšiřující úlohy i návody k provádění domácích pokusů...

3,48 €

3,48 €

Posielame do šiestich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Struktura a obsahová náplň jednotlivých kapitol rozvíjí a uvádí do dalších souvislostí učivo Výchovy občanství pro 6. ročník. Žáci se seznámí s obdobím dospívání, pravidly chování, lidskými právy, kulturou a uměním...

6,06 €

6,06 €

Posielame do piatich dní

Novinka

Posielame do šiestich dní

V 5. aktualizovaném vydání byla do této učebnice přidána kapitola Člověk ve společnosti....

4,65 €

4,65 €

Posielame do šiestich dní

Akcia

Posielame do šiestich dní

Učebnici byla prodloužena schvalovací doložka do roku 2025. Připravili jsme pro vás novou ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou...

4,32 €

4,32 €

Posielame do šiestich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Nový dvoubarevný pracovní sešit z nové tematické řady matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic...

2,54 €

2,54 €

Posielame do piatich dní

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Matýskova matematika pro 5. ročník se podobně jako v případě 4. ročníku skládá ze tří učebnic a tří pracovních sešitů. K jednotlivým učebnicím a pracovním sešitům jsou vytvářeny i multimediální interaktivní učebnice...

2,02 €

2,02 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovní listy Já a můj svět jsou určeny k zopakování učiva...

2,02 €

2,02 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akcia

Posielame do šiestich dní

Představujeme vám oblíbený soubor učebnic a pracovních sešitů vytvořený v souladu s RVP ZV. Živou abecedu společně se Slabikářem jsme pro vás připravili také v interaktivní formě...

3,06 €

3,06 €

Posielame do šiestich dní

Akcia

Posielame do 16 dní

K psaní nevázaným písmem doporučujeme písanky pro 3. ročník, 1. a 2. díl, které podobně jako u 2. ročníku obsahově vycházejí z písanek pro 3. ročník pro psaní vázaným písmem (kód 3-78 a 3-79). I v těchto písankách se bude...

0,99 €

0,99 €

Posielame do 16 dní

Akcia

Posielame do šiestich dní

1. a 2. díl Slabikáře pokračují v postupném vyvozování písmen a čtení slov. Žáci se již také seznamují s krátkými texty a učí se s nimi pracovat. Všechny úkoly a cvičení podporují nácvik čtení a psaní s porozuměním...

3,01 €

3,01 €

Posielame do šiestich dní

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou vyše 600 000€?

Akcia

Posielame do šiestich dní

Čtyři samostatné sešity, v nichž je rozpracované a předepsané veškeré učivo k výcviku psaní. Sešity obsahují cvičení prvků písmen, nácvik psacích písmen malých i velkých, slabik, slov a vět opisem, podle diktátu i autodiktátu...

0,89 €

0,89 €

Posielame do šiestich dní

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků. Žáci si...

2,02 €

2,02 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

3. díl Slabikáře má čítankový charakter. Texty jsou řazeny od jednodušších k obtížnějším a žáci jsou vedeni k systematické práci s nimi.

2,54 €

2,54 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akcia

Posielame do šiestich dní

Přinášíme vám novou ucelenou řadu učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic matematiky pro 6. až 9. ročník, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Cílem celé této sady učebních materiálů matematiky...

-7%
3,01 €

3,01 €

Zľava 7%

Posielame do šiestich dní

Akcia

Posielame do šiestich dní

Pracovní sešit vytvořeny k učebnici Český jazyk 7 v souladu s RVP ZV. Sešit je dvoubarevný a obsahuje: pravopisná cvičení, doplňovačky, diktáty, kvízové testy, závěrečné opakování, přehled učiva a řešení ke cvičením...

2,21 €

2,21 €

Posielame do šiestich dní

Akcia

Posielame do šiestich dní

Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Dějepis 7. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost...

3,95 €

3,95 €

Posielame do šiestich dní

Akcia

Posielame do šiestich dní

Procvičujeme s Matýskem...

1,55 €

1,55 €

Posielame do šiestich dní

Akcia

Posielame do šiestich dní

Jednotlivé kapitoly učebnice se zabývají tématy: český národní jazyk, opakování předchozího ročníku, slovo a jeho stavba, tvarosloví, podstatná jména, přídavná jména, slovesa, zájmena, číslovky, skladba a závěrečné opakování...

3,71 €

3,71 €

Posielame do šiestich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

V 1. dílu učebnice je nejprve systematicky zopakováno dříve probírané učivo, na ně plynule navazuje učivo, které je nové nebo lehce rozšiřuje dříve probranou látku. Zvláštní důraz se klade na logické myšlení a systematičnost...

2,77 €

2,77 €

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do šiestich dní

-7%
3,01 €

3,01 €

Zľava 7%

Posielame do šiestich dní


„Čokoľvek, čo čítame s veľkým záujmom, nám ukazuje, ako by sme mali čítať vždy.“

Ernest Dimnet