Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Na sklade, posielame ihneď

Publikácia predstavuje komplexný pohľad na teóriu a prax prekladateľskej i tlmočníckej činnosti na pozadí anglického a slovenského jazyka. Obsahuje možné riešenia prekladov slovných spojení alebo kratších textov...

22,00 €

22,00 €

Na sklade, posielame ihneď
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako...

8,70 €

8,70 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Poisťovníctvo patrí k dôležitým odvetviam ekonomiky každého štátu. Jeho úlohou je ponúknuť obyvateľom poistenie nielen života a zdravia, ale aj poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škody, úrazové poistenie, cestovné poistenie a mnoho...

6,90 €

6,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do šiestich dní

Učebnica poskytuje čitateľovi najdôležitejšie teoretické poznatky súvisiace s ohodnocovaním podnikov. Úvodné kapitoly sa zaoberajú všeobecne ohodnocovaním, procesom...

16,50 €

16,50 €

Posielame do šiestich dní

Podnikové hospodárstvo

od 3,10 €

Kniha 2016
13,10 €
Posielame do šiestich dní
Kniha 2015
Vypredané
Kniha 2014
Vypredané
Kniha 2014
Vypredané
13,10 €
Vypredané
Vypredané
Vypredané

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

od 4,90 €

Kniha Wolters Kluwer, 2018
14,20 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Čítaná, výborný stav Wolters Kluwer, 2018
-30 %
9,94 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Čítaná, výborný stav Wolters Kluwer, 2016
-30 %
11,13 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Čítaná, mierne opotrebovaná Wolters Kluwer, 2016
-35 %
10,34 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha Wolters Kluwer, 2016
15,90 €
Posielame do šiestich dní
Kniha Wolters Kluwer, 2014
Vypredané
Kniha Wolters Kluwer, 2016
Vypredané
Kniha Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013
Vypredané
14,20 €
-30 %
11,13 €
15,90 €
Vypredané
Vypredané
Vypredané
Na sklade, objednávajte však rýchlo

V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov...

17,50 €

17,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Daňovníctvo

od 14,56 €

-30 %
14,56 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
20,80 €
Posielame do šiestich dní
-30 %
14,56 €
20,80 €
Posielame do šiestich dní

Podstatná časť učebnice sa venuje neoklasickému modelu spotrebiteľa a správaniu individuálneho spotrebiteľa v konkrétnych situáciách, ako sú jeho rozhodovanie pri výbere nakupovaných statkov, optimálny výber vzhľadom na disponibilný...

3,30 €

3,30 €

Posielame do šiestich dní
Posielame do šiestich dní

Publikácia sa odborným spôsobom zaoberá možnosťami uplatnenia marketingovej filozofie v oblasti neziskového sektora, športu a kultúry. Jej cieľom je poukázať na tie marketingové...

13,10 €

13,10 €

Posielame do šiestich dní

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou takmer 1 000 000€?

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica rieši problematiku obchodných spoločností z účtovného hľadiska. Je rozdelená do siedmich kapitol. V jednotlivých kapitolách nájdete charakteristiku účtovných...

16,40 €

16,40 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kolektív autorov pripravil učebnú pomôcku pozostávajúcu z príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výkladu základných ekonomických pojmov z oblasti problematiky podniku a podnikania...

-5%
14,30 €

14,30 €

Zľava 5%
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Medzinárodné štandardy finančného vykazovania bánk v praxi

od 13,52 €

-35 %
13,52 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
20,80 €
Posielame do šiestich dní
20,80 €
Posielame do šiestich dní

Cieľom druhého, prepracovaného a doplneneného vydania je poskytnúť čitateľovi relevantné informácie o audite a činnosti audítora pri výkone audítorských zákaziek prostredníctvom...

14,00 €

14,00 €

Posielame do šiestich dní
Posielame do šiestich dní

Cieľom učebnice je uviesť čitateľov do problematiky medzinárodného ekonomického práva a poskytnúť im základné informácie z tejto oblasti. Autori pri spracovaní učebnice vychádzali najmä z učebných textov zahraničných autorov (Pavel

17,50 €

17,50 €

Posielame do šiestich dní

Účtovníctvo A - Cvičebnica

od 8,55 €

Kniha 2010
Vypredané
Kniha 2004
Vypredané
Kniha 2017
Vypredané
Vypredané
Vypredané
Vypredané

Podnikové financie

od 7,13 €

Kniha 2005
Vypredané
Kniha 2009
Vypredané
Vypredané
Vypredané

Podvojné účtovníctvo

od 9,80 €

Kniha 2018
Vypredané
Kniha 2016
Vypredané
Vypredané
Vypredané
Vypredané

Vydanie zbierky predstavuje základný študijný materiál o vybraných problémoch z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike v podobe riešených a neriešených príkladov. Predkladanú zbierku autori rozdelili na...

0,83 €

0,83 €

Vypredané
Vypredané

Vysokoškolská učebnica spája poznatky z teórie domácich i svetových autorov so skúsenosťami podnikov, ale aj relevantných inštitúcií z praxe. Okrem tradičnej analýzy účtovných...

11,50 €

11,50 €

Vypredané

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“