Ohromný svet - Ed Yong, Tatran, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Teória rizika v poistení - Galina Horáková, Michal Páleš, František Slaninka, Wolters Kluwer, 2015
Teória rizika v poistení

Poisťovníctvo patrí k dôležitým odvetviam ekonomiky každého štátu. Jeho úlohou je ponúknuť obyvateľom poistenie nielen života a zdravia, ale aj poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škody, úrazové poistenie, cestovné poistenie a mnoho...

 • Knihapevná väzba
  6,90 €
  Na sklade

Riadenie hodnoty podniku - Miroslav Jakubec, Peter Kardo, Wolters Kluwer, 2016
Riadenie hodnoty podniku

Učebnica poskytuje čitateľovi najdôležitejšie teoretické poznatky súvisiace s ohodnocovaním podnikov. Úvodné kapitoly sa zaoberajú všeobecne ohodnocovaním, procesom...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,50 €
  Na sklade

Podnikové hospodárstvo - Helena Majdúchová a kolektív, Wolters Kluwer, 2016
Podnikové hospodárstvo

Druhé, upravené vydanie. Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,10 €
  Na sklade

Historiografia financií na území Slovenska - Peter Baláži, Kornélia Beličková, Zuzana Staríčková, Jozef Laciňák, Wolters Kluwer, 2016
Historiografia financií na území Slovenska

V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov...

 • Knihapevná väzba
  17,50 €
  Do šiestich dní
 • Čítanávýborný stav
  12,25 €
  -30 %
  Na sklade

Daňovníctvo - Anna Schultzová a kolektív, Wolters Kluwer, 2018
Daňovníctvo

Problematika daní a optimalizácie daňového systému rezonuje v spoločnosti stále a týka sa každej fyzickej či právnickej osoby. Cieľom tejto publikácie je preto poskytnúť komplexný pohľad na dane, daňovú politiku Slovenskej republiky a Európskej únie...

 • Knihapevná väzba
  20,80 €
  Do šiestich dní

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I - Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová, Wolters Kluwer, 2016
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

Autorky v knihe spracovali 8 kapitol, ktoré sa venujú teórii a účtovaniu jednotlivých účtových tried. Pri písaní učebnice vychádzali z kolobehu majetku, ktorý má na začiatku...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,90 €
  Do šiestich dní
 • Čítanávýborný stav
  11,13 €
  -30 %
  Na sklade

Marketing neziskových organizácií, športu a kultúry - Mária Tajtáková, Jana Nová, Ladislav Bedřich, Wolters Kluwer, 2016
Marketing neziskových organizácií, športu a kultúry

Publikácia sa odborným spôsobom zaoberá možnosťami uplatnenia marketingovej filozofie v oblasti neziskového sektora, športu a kultúry. Jej cieľom je poukázať na tie marketingové...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,10 €
  Do šiestich dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  7,86 €
  -40 %
  Na sklade

Účtovníctvo vlastníckych transakcií - Katarína Máziková a kolektív, Wolters Kluwer, 2016
Účtovníctvo vlastníckych transakcií

Učebnica rieši problematiku obchodných spoločností z účtovného hľadiska. Je rozdelená do siedmich kapitol. V jednotlivých kapitolách nájdete charakteristiku účtovných...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,40 €
  Do šiestich dní

Medzinárodné štandardy finančného vykazovania bánk v praxi - Mária Schwarzová, Wolters Kluwer, 2017
Medzinárodné štandardy finančného vykazovania bánk v praxi

Publikácia približuje požiadavky na vykazovanie finančných nástrojov komerčných bánk podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania. Základné nároky vyplývajúce z...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,24 €
  Do šiestich dní

Audítorstvo III (audítorská dokumentácia) - František Maděra, Wolters Kluwer, 2017
Audítorstvo III (audítorská dokumentácia)

Cieľom druhého, prepracovaného a doplneneného vydania je poskytnúť čitateľovi relevantné informácie o audite a činnosti audítora pri výkone audítorských zákaziek prostredníctvom...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,00 €
  Do šiestich dní

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 17 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií - Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová, Wolters Kluwer, 2014
Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i študentov na stredných školách. Účtovníctvo sa v nej vysvetľuje primeraným, názorným spôsobom, s maximálnym vzdelávacím účinkom...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Daňovníctvo - daňová teória a politika I - Jana Kušnírová, Juraj Válek, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013
Daňovníctvo - daňová teória a politika I

Vydanie zbierky predstavuje základný študijný materiál o vybraných problémoch z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike v podobe riešených a neriešených príkladov. Predkladanú zbierku autori rozdelili na...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II - Miloš Sklenka a kolektív, Wolters Kluwer, 2016
Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako...

 • Čítanámierne opotrebovaná
  5,66 €
  -35 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Nákladový controlling - Alžbeta Foltínová a kolektív, Wolters Kluwer, 2014
Nákladový controlling

Publikácia Nákladový controlling – prípadové štúdie je vynikajúcou učebnou pomôckou, vďaka ktorej si študenti môžu preveriť svoje teoretické poznatky z oblasti nákladového controllingu a zistiť, či ich vedia efektívne využiť pri riešení praktických...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Matematika - Jozef Fecenko, Ľudovít Pinda, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2006
Matematika

Autori učebnice poskytujú zásadné vedomosti z vyššej matematiky v čo najzrozumiteľnejšej forme s dôrazom na ekonomické aplikácie. Všetky kapitoly sú zakončené cvičeniami pomáhajúcimi študujúcemu lepšie zvládnuť látku...

 • Knihapevná väzba
  Vypredané

Hodnotenie podniku a analýza jeho finančného zdravia - Zuzana Vincúrová, Ladislav Kabát, Monika Sobeková Majková, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013
Hodnotenie podniku a analýza jeho finančného zdravia

Vysokoškolská učebnica spája poznatky z teórie domácich i svetových autorov so skúsenosťami podnikov, ale aj relevantných inštitúcií z praxe. Okrem tradičnej analýzy účtovných...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Podvojné účtovníctvo - Jana Kajanová, Viera Ölvecká, Darina Saxunová, Wolters Kluwer, 2016
Podvojné účtovníctvo

Zbierka úloh a príkladov z podvojného účtovníctva je orientovaná na najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady z bežnej podnikateľskej praxe. Obsahuje riešené aj neriešené príklady, ktoré sú zostavované od najjednoduchších prípadov...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Finančné trhy - Božena Chovancová, Viera Malacká, Valér Demjan, Jana Kotlebová, Wolters Kluwer, 2014
Finančné trhy

Publikácia Finančné trhy – nástroje a transakcie nadväzuje na predchádzajúce vydanie, pričom bolo nevyhnutné poukázať na nové problémy v oblasti ekonomickej teórie, ako aj hospodárskej praxe, súvisiace s globálnou finančnou krízou...

 • Knihapevná väzba
  Vypredané

Mikroekonómia 2 – teória spotrebiteľa - Mária Horehájová, Jana Marasová, Wolters Kluwer, 2014
Mikroekonómia 2 – teória spotrebiteľa

Podstatná časť učebnice sa venuje neoklasickému modelu spotrebiteľa a správaniu individuálneho spotrebiteľa v konkrétnych situáciách, ako sú jeho rozhodovanie pri výbere nakupovaných statkov, optimálny výber vzhľadom na disponibilný...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Riadenie hodnoty podniku - Miroslav Jakubec, Peter Kardoš, Milan Kubica, Wolters Kluwer, 2015
Riadenie hodnoty podniku

Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov je jednou z mála odborných publikácií zaoberajúcich sa problematikou ohodnocovania majetku podniku v rovine praktických príkladov a názorných...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„To, čo je viac ako láska, je totiž mlčanie plné porozumenia.“

Ako chutí moc - Ladislav Mňačko, 2016
Ako chutí moc
Ladislav Mňačko