Vojna dvoch kráľovien - Jennifer L. Armentrout, Zelený kocúr, 2023

V zľave knihy o zdraví a životnom štýle v ruskom jazyku

„Známkou nezrelého človeka je, že chce za niečo vznešene zomrieť, kým známkou zrelého človeka je, že chce pre niečo pokorne žiť. “

Kto chytá v žite - J.D. Salinger, 2019
Kto chytá v žite
J.D. Salinger