Štvrté krídlo - Rebecca Yarros, Ikar, 2023

Knihy o pracovnom práve v slovenskom jazyku

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Zákonník práce, Heuréka, 2023
Zákonník práce

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 309/2023 Z. z....

 • Knihabrožovaná väzba
  6,60 €
  Do 3 – 8 dní
  Stíhame do Vianoc

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 01. sept. 2023, Nová Práca, 2023
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 01. sept. 2023

Posledná novela Zákonníka práce, bola vykonaná zákonom NR SR č. 309/2023 Z. z. Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,90 €
  Na sklade > 5 ks
  Stíhame do Vianoc

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - Tamara Paceková, Wolters Kluwer, 2017
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Cieľom BOZP je vytvárať systém pravidiel a požiadaviek, ktoré chránia zamestnancov a ďalšie osoby pred negatívnymi vplyvmi v pracovnom procese a upravovať...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,50 €
  Do 2 – 4 dní
  Stíhame do Vianoc

ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - Dionýz Gašparovský, Slovenský elektrotechnický zväz, 2023
ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Cieľom príručky je priniesť čitateľom základné informácie o bezpečnostných a technických požiadavkách na elektrické zariadenia a inštalácie, ktoré sú potrebné na odbornú spôsobilosť elektrotechnikov. V siedmom upravenom a doplnenom vydaní boli...

 • Knihabrožovaná väzba
  54,19 €
  -3 %
  Na sklade 2 ks
  Stíhame do Vianoc

Pracovné právo v európskej perspektíve - Helena Barancová a kol., Aleš Čeněk, 2009
Pracovné právo v európskej perspektíve

Pracovné právo členských štátov Európskej únie sa v súčasnosti rozvíja pod prizmou smerovania komunitárneho práva, medzinárodného práva a práva Rady Európy...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,70 €
  Na sklade 2 ks
  Stíhame do Vianoc

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - Zuzana Dianová, Wolters Kluwer, 2020
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Odmeňovanie, zamestnanosť a pracovné vzťahy zamestnancov vo verejnej správe v súčasnosti upravujú viaceré zákonné a podzákonné normy. Na mnohých, najmä obecných úradoch vykonávajú mzdovú a personálnu agendu zamestnanci, ktorí...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,90 €
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc

Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi a ochrana zdravia pri práci - Eleonóra Fabiánová a kolektív, Príroda, 2010
Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi a ochrana zdravia pri práci

Zamestnávatelia POZOR! Táto publikácia ako prvá na Slovensku rieši problematiku bezpečnosti práce, ochranu pred požiarmi a ochranu zdravia pri práci pre malých a stredných podnikateľov. Nájdete v nej ucelený prehľad povinností zamestnávateľov...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,95 €
  Do 2 – 3 dní
  Stíhame do Vianoc
 • Čítanámierne opotrebovaná
  4,17 €
  -40 %
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc

GDPR v pracovnoprávnej praxi - Tatiana Valentová, Jan Horecký, Marek Švec, Wolters Kluwer, 2020
GDPR v pracovnoprávnej praxi

Ako ovplyvnila implementácia nariadenia GDPR ochranu osobných údajov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a s čím majú zamestnávatelia najväčšie problémy?...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,25 €
  Do 2 – 4 dní
  Stíhame do Vianoc
 • Čítanávýborný stav
  7,40 €
  -20 %
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc

Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva - Helena Barancová, Leges, 2019
Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva

Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,36 €
  -10 %
  Do 2 – 4 dní
  Stíhame do Vianoc

Kolektívne pracovné právo v európskych súvislostiach - Marek Švec a kol., Aleš Čeněk, 2011
Kolektívne pracovné právo v európskych súvislostiach

Kolektívne pracovné právo predstavuje jeden zo základných pilierov ochrannej funkcie pracovného práva...

 • 12,17 €
  Do 12 – 16 dní
  Stíhame do Vianoc
  (Osobný odber)

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 17 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Zákonník práce – Veľký komentár - Marcel Dolobáč, Eurokódex, 2023
Zákonník práce – Veľký komentár

Vydavateľstvo Eurokódex rozširuje svoje portfólio Veľkých komentárov o Zákonník práce. Komentár vytvorený kolektívom autorov pod vedením doc. JUDr. Marcela Dolobáča, PhD. sa zameriava na praktické situácie v pracovnoprávnych vzťahoch medzi zamestnancami..

 • Knihapevná väzba
  136,99 €
  -4 %
  Do 8 – 13 dní
  Stíhame do Vianoc

Novelizovaný zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Epos, 2022
Novelizovaný zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Novelizovaný zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 124/2006 Z.Z. Z 2. 2. 2006 O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 309/2007 Z.Z....

 • Knihabrožovaná väzba
  5,10 €
  Do 6 – 8 dní
  Stíhame do Vianoc

Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku - Lucia Petríková, Leges, 2018
Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku

Cieľom monografie je objasnenie podstaty veku ako diskriminačného dôvodu v systéme pracovného práva, s dôrazom na zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku. Súčasťou tejto vedeckej práce je aj dôkladná analýza...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,20 €
  -5 %
  Do 8 – 13 dní
  Stíhame do Vianoc

Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy - Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová, Wolters Kluwer, 2017
Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy

Zodpovednostné právne vzťahy sú v praxi jedny z najčastejšie sa vyskytujúcich právnych vzťahov. Monografia sa venuje komparácii týchto vzťahov v oblasti nielen občianskeho, ale aj obchodného a pracovného práva. V jednotlivých kapitolách autori...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,70 €
  Do 2 – 4 dní
  Stíhame do Vianoc

Poradca č. 5 / 2023 - Nelegálne zamestnávanie, Inšpekcia práce, BOZP, Poradca s.r.o., 2022
Poradca č. 5 / 2023 - Nelegálne zamestnávanie, Inšpekcia práce, BOZP

Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie fyzickej osoby u zamestnávateľa, pričom medzi zamestnávateľom a pracujúcim nie je založený pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce alebo štátnozamestnanecký pomer podľa zákona o štátnej službe...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,50 €
  Do 3 – 6 dní
  Stíhame do Vianoc
 • Čítanávýborný stav
  5,95 €
  -30 %
  Na sklade 2 ks
  Stíhame do Vianoc

Aktualizácia III/2 2020 - Sociálne poistenie, Zákonník práce, Služby zamestnanosti

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú sociálneho poistenia, Zákonníka práce, služieb zamestnanosti a peňažných...

 • 7,00 €
  Ihneď na stiahnutie

Práce a Mzdy č.9/2022 bez chýb, pokút a penále - Elektronická PN, Poradca s.r.o., 2022
Práce a Mzdy č.9/2022 bez chýb, pokút a penále - Elektronická PN

Od 1. júna 2022 sa začala poistencom a ich zamestnávateľom na Portáli elektronických služieb Sociálnej poisťovne poskytovať nová služba – elektronická PN (ePN). Tento nový typ PN postupne nahradí päťdielne papierové tlačivo...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,90 €
  Do 3 – 6 dní
  Stíhame do Vianoc
 • Čítanávýborný stav
  5,52 €
  -20 %
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc

Slovenské pracovné právo - Helena Barancová, Andrea Olšovská, Sprint dva, 2019
Slovenské pracovné právo

Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby...

 • Knihapevná väzba
  39,70 €
  Na sklade 2 ks
  Stíhame do Vianoc

Repetitórium pracovného práva - Marián Mészáros, Lucia Váryová, IURIS LIBRI, 2023
Repetitórium pracovného práva

Repetitórium pracovného práva je učebnou pomôckou, užitočným sprievodcom v oblasti pracovného práva, ktorého úlohou je poskytnúť študentom, ale aj odborníkom v oblasti ľudských zdrojov možnosť lepšie porozumieť pracovnému právu a upevniť si doteraz...

 • Knihabrožovaná väzba
  27,99 €
  -3 %
  Na sklade 3 ks
  Stíhame do Vianoc

Mediácia a riešenie konfliktov v pracovnej oblasti - František Kutlík, Simars, 2020
Mediácia a riešenie konfliktov v pracovnej oblasti

Cieľom a zameraním publikácie, je poskytnúť základné informácie o procese mediácie ako mimosúdneho riešenia sporov a konfliktov na pracoviskách. Okrem iného sa sústreďuje na riešenie problémov vznikajúcich v súvislosti s mobbingom, bossingom, sexual...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,95 €
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„...nenávisť voči sebe je presne to isté ako hrubý egoizmus a napokon vyvoláva tú istú strašnú osamotenosť a zúfalstvo.“

Stepný vlk - Hermann Hesse, 2016
Stepný vlk
Hermann Hesse