So zelenou obálkou knihy o literárnej vede

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Georg Trakl - Radek Malý, Helena Hankeová (Ilustrátor)
Novinka
Georg Trakl CZ
Básně / Šebestián ve snu + Když v černém lese volá kos

Soubor dvou knih. Rakouský básník Georg Trakl (1887-1914) stojí svým znepokojivým dílem na křižovatce moderních literárních směrů. Za svého života, který předčasně a tragicky ukončily události první světové války, napsal pouhé...

 • Knihabrožovaná väzba
  23,08 €
  -14 %
  Do 12 dní

Dystopický realismus? Jak se učit skrze kapitalismus a temné budoucnosti - Václav Janoščík
Dystopický realismus? Jak se učit skrze kapitalismus a temné budoucnosti CZ

V současnosti můžeme sledovat stále rostoucí popularitu dystopických příběhů, tedy temnějších vizí naší budoucnosti, ale také rostoucí intenzitu diskusí týkajících se podstaty nebo proměny současného ekonomicko-politického...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,99 €
  -5 %
  Na sklade

Môj rodák Tranoscius, môj sused Hviezdoslav - Zbigniew Machej
Môj rodák Tranoscius, môj sused Hviezdoslav

Kniha Zbigniewa Macheja, básnika, polonistu i kultúrneho diplomata, nie je čítaním na jeden dych. Volá nás do spoločenstva, v ktorom sa po špirále znova a znova posúvame do obsahov, ktoré vytvára meniaci sa priestor....

 • Knihabrožovaná väzba
  9,73 €
  -3 %
  Do 14 dní

Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre - Timotea Vráblová (editor)
Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre

Príležitostné žánre zostávali v slovenskej literárnej historiografii doposiaľ na pokraji záujmu a takmer bez reflexie, a to i napriek tomu, že v súvekej kultúre plnili významnú funkciu v kultúrnej komunikácii, ktorá súvisela s...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,54 €
  -3 %
  Do týždňa

Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov - Juraj Glovňa
Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov

V publikácii šestnásť lingvistov slavistickej orientácie zo slovanských krajín, z Nemecka, Rakúska a USA prináša najnovšie výsledky z výskumu kodifikácii slovanských spisovných jazykov alebo pertraktuje už známe poznatky z tejto oblasti z iného uhla...

 • Knihapevná väzba
  8,84 €
  -12 %
  Do piatich dní

Jazyk v sociálnej praxi - Juraj Dolník
Jazyk v sociálnej praxi

Jazyk vzišiel zo sociálnej praxe a súčasne ju vytváral, v nej sa reprodukuje a rozvíja a zároveň je prostriedok na zachovanie sociálneho života a jeho prispôsobovania meniacim sa potrebám a záujmom členov spoločnosti, takže...

 • Knihapevná väzba
  13,00 €
  Na sklade

Sémantika - Anna Wierzbicka
Sémantika CZ
Elementární a univerzální sémantické jednotky

Titul Sémantika: elementární a univerzální sémantické jednotky se věnuje základním jednotkám sémantické teorie, kterou Anna Wierzbiczka rozvíjela po mnoho let. Publikace je...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,70 €
  -5 %
  Viac ako tri týždne
 • 12,00 €
  Ihneď na stiahnutie

Básnik v čase - Michal Habaj
Básnik v čase

Básnik a literárny vedec Michal Habaj v monografii Básnik v čase sleduje tvorbu našich moderných básnikov medzivojnového obdobia Jána Smreka, Emila Boleslava Lukáča, Laca Novomeského a...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,27 €
  -9 %
  Viac ako tri týždne

Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre - Jana Cviková
Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre

Monografia Jany Cvikovej vydaná v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV načrtáva v širšom kontexte feministických teórií a hnutí rôzne hľadiská využívania analytickej kategórie rodu v literárnej vede. Kriticky približuje rozmanité podoby...

 • 9,90 €
  Do šiestich dní
 • 6,95 €
  Ihneď na stiahnutie

Literatúra ako existenciálna komunikácia - Dalimír Hajko
Literatúra ako existenciálna komunikácia

Monografická práca z oblasti literárnej vedy Literatúra ako existenciálna komunikácia, ktorej autorom je prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc., skúma súvislosti medzi tvorbou umeleckej literatúry (poézie a prózy), literatúry faktu, filozofickými...

 • Knihapevná väzba
  10,00 €
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 17 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Autor a subjekt - Ľubica Schmarcová
Autor a subjekt

Monografia venovaná jednému z nosných literárnoteoretických pojmov je výsledkom diskurzu deviatich renomovaných slovenských literárnych vedcov o fenoméne autorského subjektu. Dôslednou textovou analýzou zameranou na konštitutívne prvky autobiografie

 • Knihabrožovaná väzba
  8,00 €
  Na sklade

Poetika, interpretace, styl - Emil Staiger
Poetika, interpretace, styl CZ

Kniha vychází vychází k příležitosti 100. výročí Staigerova narození, představuje reprezentativní průřez jeho celoživotním dílem. Kromě nejproslulejší Staigerovy knihy, Základních pojmů poetiky, výbor obsahuje autorovy programové studie a články, ...

 • Knihapevná väzba
  21,99 €
  -3 %
  Na sklade

H.Ch. Andersen a Slovensko - Eva Bubnášová
H.Ch. Andersen a Slovensko
Príspevok k dejinám umeleckého prekladu a jeho recepcie

Monografia H. Ch. Andersena predstavuje základný výskum prijímania tvorby tohto dánskeho spisovateľa v našom kultúrnom priestore. Metodologicky sa okrem iného opiera o slovenské...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,53 €
  -5 %
  Do týždňa

Filozofické aspekty korpusovej lingvistiky - Miroslav Zumrík
Filozofické aspekty korpusovej lingvistiky

Korpusová lingvistika predstavuje rozvíjajúcu sa oblasť poznávania jazyka. Možno povedať, že sa zvyšuje objem poznatkov o jazyku a v tomto zmysle o jazyku vieme čoraz viac. Ako však uvádza Aristoteles v úvode svojej...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,00 €
  Na sklade

Prológy Teofylakta Ochridského - Kristína Pavlovičová
Prológy Teofylakta Ochridského

Literárne dielo Teofylakta Ochridského zapadá do poveľkomoravskej éry dovŕšenej kristianizácie Slovanov, v ktorej sa kultúra i cirkevnoslovanský jazyk rozvíjali v relatívne ustálených formách...

 • Knihabrožovaná väzba
  11,91 €
  -5 %
  Do šiestich dní

Kapitoly z literárněvědné tematologie - Petr Komenda, Richard Změlík
Kapitoly z literárněvědné tematologie CZ

Antologie Kapitoly z literárněvědné tematologie je výsledkem několikaletého úsilí Richarda Změlíka a Petra Komendy představit české odborné i laické veřejnosti dosud do češtiny neproložené vybrané studie Gastona Bachelarda...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,58 €
  Na sklade

STIMULY EXISTENCIE - Daniel Domorák,
STIMULY EXISTENCIE
Rekonfigurácia existenciálnej prózy v slovenskej literatúre štyridsiatich rokov 20. storočia

Daniel Domorák ponúka čitateľsky zaujímavú monografiu, ktorej dominantami sú dva základné pojmy: pojem existencie a pojem rekonfigurácie. Práca s tým prvým ho vedie k poetike existencie, ktorá je...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,00 €
  Na sklade

O slovenčine a Slovensku -
O slovenčine a Slovensku
 • Knihabrožovaná väzba
  5,24 €
  -5 %
  Na sklade

Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672 - Ondřej Koupil
E-kniha
Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672 CZ

Druhé vydání knihy, která komplexně představuje práci nejstarších gramatiků českého jazyka v 16. a 17. století na pozadí tradic, které formovaly jejich myšlení. První kapitola sleduje vznik gramatografie v rámci starověké filologie.

 • 10,00 €
  Ihneď na stiahnutie

Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku - Sylvie Stanovská, Manfred Kern
E-kniha
Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku CZ

Staročeská milostná lyrika stojí na konci dlouhé tradice středověké milostné lyriky, psané v národních jazycích. Tato tradice celkově utváří evropskou literaturu: Působí totiž od Petrarky – i když několikrát přetvořená...

 • 13,60 €
  Ihneď na stiahnutie


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Bláznovstvo je neschopnosť vyjadriť svoje myšlienky. Ako keby si bola v nejakej cudzieho krajine. - Všetko vidíš, chápeš, čo sa deje okolo teba, ale nevieš sa vyjadriť. A nikto ti nemôže pomôcť, lebo nerozumieš jazyku, ktorým tam hovoria. “