Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Veľké myšlienky - Autorský kolektív, Lindeni, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Kódex Mestského a banského práva mesta Štiavnica - Milan Augustín, VEDA, 2022
Novinka
Kódex Mestského a banského práva mesta Štiavnica

Kódex Mestského a banského práva mesta Štiavnica zachovaný v prepise z polovice 16. storočia, pôvodne z roku 1237. Na základe analýzy jeho preambuly, ktorú pripojila a potvrdila kancelária uhorského kráľa Belu IV., na území...

 • Knihapevná väzba
  18,99 €
  -14 %
  Do 17 dní

Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia - Alexandra Jarošová, VEDA, 2023
Novinka
Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia

Práca ukazuje Slovník súčasného slovenského jazyka z pohľadu kodifikácie. Pre slovenské spisovnojazykové prostredie, v ktorom tento slovník vzniká (doteraz vyšli štyri zväzky), je príznačné uplatňovanie...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,63 €
  -14 %
  Do 17 dní

Príbeh povojnového Slovenska a jeho hospodárstva - Miroslav Londák, VEDA, 2023
Príbeh povojnového Slovenska a jeho hospodárstva

Publikácia, ktorá sa dostáva k čitateľovi, je výsledkom dlhoročnej práce PhDr. Miroslava Londáka, DrSc. Autor sa v nej zaoberá hospodárskym vývojom v období, ktoré nasledovalo po skončení druhej svetovej vojny, pričom...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,89 €
  Do 17 dní

Kulak - Triedny nepriateľ - Viera Hlavová, VEDA, 2010
Kulak - Triedny nepriateľ

PhDr. Viera Hlavová, CSc. (1951), je vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV v Bratislave. Zaoberá sa novodobými dejinami Slovenska s dôrazom na obdobie po 2. svetovej vojne a na agrárny vývoj na slovenskom vidieku v 50. rokoch 20. storočia...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,00 €
  Do 17 dní

Stručný etymologický slovník slovenčiny - Ľubor Králik, VEDA, 2022
Stručný etymologický slovník slovenčiny

Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované ešte z praslovanského obdobia, výrazy vzniknuté počas...

 • Knihapevná väzba
  25,00 €
  Na sklade

Štátne symboly Československa a Slovenska v rokoch 1918 - 1993 - Ladislav Vrtel, VEDA, 2022
Novinka
Štátne symboly Československa a Slovenska v rokoch 1918 - 1993

V poradí tretia autorova kniha, nadväzujúca na prácu Slovenský znak - jeho pôvod a vývoj do roku 1918, ktorá vyšla vo vydavateľstve VEDA v roku 2021, sa venuje osudom štátnej symboliky...

 • Knihapevná väzba
  33,66 €
  -14 %
  Do 17 dní

Medicínske právo - Helena Barancová a kol., VEDA, 2008
Medicínske právo

Jedinečná publikácia Medicínske právo je spoločným dielom špecialistov, právnikov a lekárov, ktorí sa venujú oblasti práva, ktorá nebola na Slovensku doteraz komplexne spracovaná, hoci je už dlhší čas v centre pozornosti odbornej i laickej verejnosti...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,26 €
  Na sklade

Dejiny Slovenska v 11. až 13. storočí - Ferdinand Uličný, VEDA, 2014
Dejiny Slovenska v 11. až 13. storočí

Profesor Ferdinand Uličný patrí ku generácií slovenských historikov a archivárov, ktorí svojím dielom podstatným spôsobom formovali slovenskú historiografiu, osobitne...

 • Knihapevná väzba
  21,50 €
  Na sklade

Štylistika - Jozef Mistrík, VEDA, 2021
Štylistika

Štylistiku Jozefa Mistríka vydávame pri príležitosti stého výročia jeho narodenia roku 1921. Toto vydanie je úplnou a nezmenenou verziou Štylistiky z roku 1997, poslednou, ktorú ešte on sám pripravil do tlače. Ide v poradí už o štvrté...

 • Knihapevná väzba
  18,00 €
  Do 17 dní

Slovenský roľník - Peter Slavkovský, VEDA, 2013
Slovenský roľník

Autor v tejto publikácii opisuje: Spôsob adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy bola každodenná tvorivá aktivita roľníka, ktorou získaval nielen potrebné biologické hodnoty, ale napĺňal aj vlastnú kultúrnu identitu. Súčasne však bola...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,90 €
  Do 17 dní

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou viac ako 1 000 000 €?

Kapušansko v zrkadle času - Jozef Marčin (editor), VEDA, 2022
Novinka
Kapušansko v zrkadle času

Publikácia Kapušansko v zrkadle času ponúka niekoľko pohľadov do tejto minulosti. Samotný termín „Kapušansko“ nie je pojmom čisto geografickým, ale ide o osobitý historicko-geografický región v medzibrání, teda medzi...

 • Knihapevná väzba
  15,53 €
  -14 %
  Do 17 dní

Ľudovít Novák - Súborné dielo III. (1936 - 1967) - Júlia Behýlová, VEDA, 2022
Novinka
Ľudovít Novák - Súborné dielo III. (1936 - 1967)

Tretí zväzok súborného diela Ľ. Nováka mapuje jeho vedeckú a popularizačnú činnosť v rokoch 1936 – 1967. Príspevky boli pôvodne publikované vo forme časopiseckých a zborníkových statí v rozličných...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,06 €
  -5 %
  Do 17 dní

Ľudovít Novák - Súborné dielo II. (1935) - Júlia Behýlová, VEDA, 2022
Novinka
Ľudovít Novák - Súborné dielo II. (1935)

Druhý zväzok súborného diela priekopníka modernej slovakistiky a slovenskej jazykovedy otvára popularizačná publikácia Jazykovedné glosy k československej otázke, ktorá...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,06 €
  -5 %
  Do 17 dní

Akademický svet a jeho súčasné problémy - Emil Višňovský, VEDA, 2023
Novinka
Akademický svet a jeho súčasné problémy

Monografia sa zaoberá problémami súčasného rozvinutého akademického sveta. Autor charakterizuje vzťahy spoločnosti (štátu, politiky, biznisu, médií) a akademických inštitúcií, venuje sa premenám a...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,49 €
  Do 17 dní

Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského - Jozef Vozár, VEDA, 2022
Novinka
Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského

Zákonom č. 375/1919 Sb. z. a n. bola zriadená Československá štátna univerzita v Bratislave, ktorú tvorili štyri fakulty, medzi nimi aj právnická. V pondelok 24. októbra 1921 o 9. hodine sa začalo vyučovanie na tejto fakulte otváracím prej

 • 18,12 €
  -14 %
  Do 17 dní

Prístupy zabezpečovania životného minima obyvateľov vo vybraných krajinách Európskej únie a v Slovenskej republike - Ján Košta, Gabriela Dováľová, Boris Hošoff, Brian König, Rastislav Bednárik, VEDA, 2022
Novinka
Prístupy zabezpečovania životného minima obyvateľov vo vybraných krajinách Európskej únie a v Slovenskej republike

Životné minimum, garantovaný minimálny príjem, minimálna mzda a priemerná mzda, to sú hlavné sociálno-ekonomické kategórie diskutované v tejto publikácii, a to vo vzájomných...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,06 €
  -5 %
  Do 17 dní

Symptómy literárnej moderny v slovenskej a českej medzivojnovej próze - Zuzana Kopecká, VEDA, 2022
Novinka
Symptómy literárnej moderny v slovenskej a českej medzivojnovej próze

Monografia reflektuje špecifickú líniu literárnej moderny, ktorej centrom sa stáva rozporuplné bytie moderného subjektu, pociťujúceho určitý deficit. O tom, že problematika existencie v ohrození je...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,53 €
  -14 %
  Do 17 dní

Literatúra na rozhraní technológií - Bogumila Suwara, VEDA, 2022
Novinka
Literatúra na rozhraní technológií

Publikácia zachytáva dobovo vyhranený úsek procesu technologizácie literatúry a s ňou spojených posunov v oblasti kultúrnych praktík, ktoré ovplyvňujú samotný proces literárnej tvorby, jej skúmanie aj...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,67 €
  -14 %
  Do 17 dní

Dr. Pavel Blaho – politik a národnoosvetový pracovník - Miroslav Pekník a kolektív, VEDA, 2023
Novinka
Dr. Pavel Blaho – politik a národnoosvetový pracovník

Kniha o Dr. Pavlovi Blahovi venuje pozornosť doposiaľ dosť opomínanému slovenskému dejateľovi prelomu 19. a 20. storočia, jeho politickej a národnoosvetovej činnosti. Dr. Pavel Blaho bol lekár, ktorému...

 • Knihapevná väzba
  18,00 €
  Do 17 dní

Trianon - Marián Hronský, VEDA, 2011
Trianon

Rok 1918 je najvýznamnejším historickým medzníkom slovenských dejín 20. storočia a obdobie 1918 - 1920 patrí nielen k prelomovým, ale aj k veľmi dramatickým periódam...

 • Knihapevná väzba
  22,00 €
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Humor je najkorenistejšou prísadou na hostine života.“

Anna v Redmonde - Lucy Maud Montgomery, 2016
Anna v Redmonde
Lucy Maud Montgomery