Začína sa to nami - Colleen Hoover, Ikar, 2023

Knihy o manažmente verejnej správy v slovenskom jazyku

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia - Anna Böhmerová, Mária Stanislavová, Wolters Kluwer, 2022
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

Zámerom tvorcov príručky je na základe praktických skúseností z priebehu výberových konaní na funkciu riaditeľa školy či školského zariadenia spracovať odporúčania pre tvorbu...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,20 €
  Na sklade

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy - Mária Stanislavová, Wolters Kluwer, 2022
 
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy - Mária Stanislavová, Wolters Kluwer, 2015
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Piate aktualizované vydanie úspešnej publikácie prezentuje legislatívne zázemie, ako aj praktické skúsenosti v oblasti konštituovania a činnosti rady školy ako poradného orgánu v školách. Zohľadňuje najnovšie úpravy príslušnej...

 • Knihabrožovaná väzba
  11,30 €
  Na sklade

Rada školy – školská samospráva - Mária Stanislavová, Wolters Kluwer, 2022
Rada školy – školská samospráva

Rada školy ako orgán školskej samosprávy vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. V súvislosti s potrebou právoplatného ustanovenia rady školy a...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,80 €
  Na sklade

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach - Lucia Kašiarová, Miriam Majorová, Terézia Urbanová, Wolters Kluwer, 2015
Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach? Odpovede na túto otázku prináša publikácia s rovnomenným názvom, ktorá objasňuje jednotlivé kroky audítora a oblasti jeho záujmu pri získavaní audítorských dôkazov v procese auditu...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,11 €
  -3 %
  Do šiestich dní

Verejné zdravotníctvo - Margaréta Šulcová, Ivan Čižmár, Eleonóra Fabiánová, VEDA, 2013
Verejné zdravotníctvo

Verejné zdravotníctvo ako vedný odbor v posledných desaťročiach charakterizuje prudký rozmach. Je to aj výsledok toho, že ide o multidisciplinárny vedný odbor, stojaci na pilieroch biomedicínskych...

 • Knihapevná väzba
  19,90 €
  Na sklade

Riadenie personálnych činností v organizácii - Sergej Vojtovič a kol., IRIS, 2008
Riadenie personálnych činností v organizácii

Monografia je zameraná na základné poznatky a vedomosti z organizácie a riadenia personálnych procesov a personálnych činností v organizáciách...

 • Knihapevná väzba
  13,90 €
  Na sklade

Postavenie Slovenskej republiky v krízovom manažmente Európskej únie - Stanislav Filip, Wolters Kluwer, 2017
Postavenie Slovenskej republiky v krízovom manažmente Európskej únie

Hlavným cieľom monografie je poskytnúť čitateľovi súhrn poznatkov o súčasnom stave krízového manažmentu EÚ a jeho postavení a úlohách Slovenskej republiky v súvislosti so vznikajúcimi a neustále prebiehajúcimi aktuálnymi zmenami bezpečnostného...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,45 €
  Do šiestich dní

Ekonomika školy a školského zariadenia - Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer, 2020
Ekonomika školy a školského zariadenia

Druhé vydanie publikácie „Ekonomika školy a školského zariadenia“ predstavuje samostatný odborný knižný titul, a súčasne je aj akýmsi voľným pokračovaním uspešnej knihy „Riadenie školy a školského zariadenia“ (2019)...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,80 €
  Do šiestich dní

Organizácia a manažment školstva - Zdeněk Obdržálek a kol., Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2004
Organizácia a manažment školstva

Obsahom publikácie sú zásadné a nové informácie nevyhnutné na výkon manažérskych činností v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania.

 • Knihapevná väzba
  11,78 €
  Na sklade

Ekonomika školy a školského zariadenia - Ingrid Veverková, Wolters Kluwer, 2014
Ekonomika školy a školského zariadenia

Publikácia „Ekonomika školy a školského zariadenia“ je samostatným odborným knižným titulom a súčasne aj akýmsi voľným pokračovaním uspešnej knihy „Riadenie školy a školského zariadenia“ (2013). Autorka sa v nej zamerala na ekonomický...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,00 €
  Do šiestich dní

Vedeli ste, že...?

vá radi privítame v 17 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Stredná škola - Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer, 2015
Stredná škola

Publikácia rieši problematiku zriaďovania stredných škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky...

 • Knihabrožovaná väzba
  11,90 €
  Do šiestich dní

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - Zdenko Krajčír, Jana Mlsnová, Žaneta Surmajová, Wolters Kluwer, 2016
Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Keďže školský zákon je účinný len od roku 2008, možno ho zaradiť medzi novšie zákony. Má 163 paragrafov a široký záber, ktorým pokrýva všetky oblasti výchovy a vzdelávania...

 • Knihapevná väzba
  46,80 €
  Do šiestich dní

Zákony 2022 V/A, Poradca s.r.o., 2022
Zákony 2022 V/A

Titul obsahuje úplné znenie zákonov po novelách k 1. 1. 2022 týkajúce sa oblasti rozpočtových pravidiel, štátnej a verejnej služby. Zmeny v zákonoch sú vyznačené tučným písmom. Publikácie obsahuje témy: štátna správa, štátna služba, verejná služba...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,70 €
  Na sklade

Strategický manažment vo verejnej správe - Slavka Sedláková, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009
Strategický manažment vo verejnej správe

Význam strategického riadenia vo verejnej správe v súčasnosti neustále narastá. Strategický manažment je vedou a umením formulovať, implementovať a evaluovať rozhodnutia, ktoré...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,50 €
  Do 25 dní

Ekonomika verejného a tretieho sektora - Dagmar Hrašková, EDIS, 2013
Ekonomika verejného a tretieho sektora

Publikácia je stručným zhrnutím potrebných poznatkov o medzisektorovej spolupráci na Slovensku. Vzťahy a formy spolupráce verejného, tretieho a podnikateľského...

 • Knihapevná väzba
  9,22 €
  Do 25 dní

Zákon o zdravotnej starostlivosti - Katarína Ševcová, Eurokódex, 2019
Zákon o zdravotnej starostlivosti

Komentár k Zákonu o zdravotnej starostlivosti, vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Komentár k zákonu o zdravotnej starostlivosti (576/2004 Z. z.) poskytuje praktický výklad kľúčových pojmov poskytovania zdravotnej...

 • Knihapevná väzba
  22,00 €
  Na sklade

Participatívne rozpočtovanie - Daniel Klimovský, Wolters Kluwer, 2022
Participatívne rozpočtovanie

Participatívne rozpočtovanie sa ako demokratická inovácia v oblasti verejného rozpočtovania objavila v brazílskom meste Porto Alegre pred viac než troma desaťročiami. I keď sa spočiatku šírila najmä v Latinskej Amerike...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,19 €
  -2 %
  Do šiestich dní


Výkladový slovník pre verejnú správu - Viera Cibáková, Wolters Kluwer, 2017
Výkladový slovník pre verejnú správu

Verejná správa ako relatívne nový vedný odbor čelí problému nejednotného výkladu svojho pojmového aparátu, ktorý vyplýva z mnohých faktorov. Autorský kolektív bol preto motivovaný k...

 • Knihapevná väzba
  21,92 €
  -5 %
  Do 15 dní

Teórie správy, riadienia a byrokracie - Bohuslava Mihalčová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012
Teórie správy, riadienia a byrokracie

Učebnica definuje rozdiely medzi správou a riadením, charakterizuje pojem byrokracia a pohľady na ňu. Ďalej podrobne rozoberá jednotlivé teórie týkajúce sa správy a riadenia, charakterizuje medzinárodný...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,50 €
  Do 25 dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Ti, kdo milují víc, než jim lze dát, jsou nakonec vždy na obtíž.“

Ani později, ani jinde - Delphine de Vigan, 2019
Ani později, ani jinde
Delphine de Vigan