Nenásilná komunikácia - Marshall B. Rosenberg, Aktuell, 2023

Najnovšie od autora Zdenko Krajčír

„Korytnačky vám o ceste môžu povedať viac ako králiky.“