Nenásilná komunikácia - Marshall B. Rosenberg, Aktuell, 2023

Čítané od autora Joann Eckstut

„...nenávisť voči sebe je presne to isté ako hrubý egoizmus a napokon vyvoláva tú istú strašnú osamotenosť a zúfalstvo.“

Stepný vlk - Hermann Hesse, 2016
Stepný vlk
Hermann Hesse