Ako vietor - Katarína Gillerová, Slovenský spisovateľ, 2023

Už čoskoro od autora Tony Attwood

„Úspech môžeme dosiahnuť buď tým, že sa usilujeme o naplnenie očakávaní, alebo tým, že meníme naše očakávania.“