Vianoce v Sniežkove - Eliška Kramerová, Bambook, 2023

V predpredaji kde účinkuje Peter Kuric

„Nakoniec, stručnosť je jediná cnosť netalentovaných autorov.“

Ruzká klazika - Daniel Majling, 2017
Ruzká klazika
Daniel Majling