Vydavateľstvo Wolters Kluwer (Iura Edition)

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je...

-5%
15,11 €

15,11 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akcia

Posielame do 15 dní

Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri optimalizácii ich daňovej povinnosti, a charakteristika súčasného...

-5%
11,59 €

11,59 €

Zľava 5%

Posielame do 15 dní

Medzinárodné finančné centrá

od 2,79 €

Kniha 2017
-5 %
2,79 €

Posielame do štyroch dní

Kniha 2004

Vypredané

-5 %
2,79 €

Vypredané

Občiansky zákonník

 • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2010

Posielame do 15 dní

Komentár poskytuje nielen výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka, ale pomáha čitateľovi aj pri orientácii v nových inštitútoch občianskeho, resp. súkromného práva vôbec...

7,50 €

7,50 €

Posielame do 15 dní

Základy práva informačných technológií

 • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013

Posielame do štyroch dní

Publikácia načrtáva rôzne oblasti práva informačných technológií, pričom snahou autorov bolo čo najkomplexnejšie obsiahnuť tento novodobý fenomén. Je koncipovaná ako praktický materiál,...

6,00 €

6,00 €

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie musí nielen vytvoriť, ale aj zdokonaľovať a rozvíjať...

9,50 €

9,50 €

Posielame do štyroch dní

Manažment II – ľudia v organizácii a orgnizačná kultúra

 • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013

Posielame do štyroch dní

Cieľom tejto časti učebníc manažmentu je charakterizovať problematiku práce s ľuďmi v pracovnom procese; vysvetliť úlohu manažéra v manažmente ľudských zdrojov; priblížiť čitateľovi klasické a nové prístupy...

13,00 €

13,00 €

Posielame do štyroch dní

Akcia

Posielame do štyroch dní

Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je rozdelená do deviatich kapitol, v rámci ktorých...

-5%
8,74 €

8,74 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a najspravodlivejšie zabezpečovať potreby verejného sektora súkromnými silami...

4,35 €

4,35 €

Posielame do štyroch dní

Podniková diagnostika

 • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012
Akcia

Posielame do štyroch dní

Vysokoškolská učebnica Podniková diagnostika predstavuje prvý komplexný pohľad na problematiku podnikovej diagnostiky ako vednej disciplíny v rámci podnikovohospodárskych náuk...

-5%
6,17 €

6,17 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 11 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Posielame do štyroch dní

Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi zložité nielen pre rozhodujúce správne orgány, ale aj pre účastníkov správneho konania...

24,19 €

24,19 €

Posielame do štyroch dní

Trestný čin podvodu

od 17,10 €

17,10 €

Posielame do štyroch dní

Vypredané

17,10 €

Vypredané

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci reaguje na meniace sa prostredie a stále nové vznikajúce trendy v oblasti podnikania. Vláda Slovenskej republiky preto priniesla úplne novú legislatívu obsahujúcu dôležité zmeny v systéme poskytovania...

18,60 €

18,60 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do štyroch dní

Publikácia poskytuje komplexne spracovanú problematiku prenájmu (lízingu) v podmienkach SR v účtovníctve nájomcu i prenajímateľa, účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Pojem prenájom (lízing) je vymedzený z právneho, účtovného...

1,62 €

1,62 €

Posielame do štyroch dní

Akcia

Posielame do štyroch dní

Druhé vydanie zbierky príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Polednáková, A. – Bikár, M. – Kmeťko, M.: Medzinárodný finančný manažment, pričom zahŕňa nevyhnutné...

2,09 €

2,09 €

Posielame do štyroch dní

Akcia

Posielame do štyroch dní

„Judikatúra vo veciach sociálnych - II. diel“ je pokračovaním publikácie „Judikatúra vo veciach sociálnych - I. diel“. Je rozčlenená do šiestich kapitol, ktoré obsahujú najmä výber rozhodnutí z oblasti...

-5%
15,58 €

15,58 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

 • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017

Posielame do štyroch dní

Druhé aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - komentár“ prináša čitateľom podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona...

10,90 €

10,90 €

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ zrozumiteľným spôsobom približuje rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH vydané v rokoch 2011 a 2012,...

9,90 €

9,90 €

Posielame do štyroch dní

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

od 5,50 €

Kniha 2013
-5 %
19,00 €

Posielame do štyroch dní

Kniha 2010

Vypredané

-5 %
19,00 €

Vypredané

Akcia

Posielame do štyroch dní

Publikácia analyzuje malé a stredné podnikanie v Európskej únii a v Slovenskej republike, zameriava sa na možnosti získavania finančných zdrojov malých a stredných podnikov v SR z vlastných a cudzích štandardných a alternatívnych finančných...

-5%
10,45 €

10,45 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní


„Keby mi doktor povedal, že mám len šesť minút života, nepremýšľal by som. Písal by som o trochu rýchlejšie.“

Isaac Asimov