Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Wolters Kluwer (Iura Edition)

Zrušiť
Titulov: 446
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 446
Zoradiť podľa:

Daňové úniky v Slovenskej republike

Jana Šimonová • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017

Posielame do troch dní

Daňový únik predstavuje z terminologického hľadiska nielen v podmienkach SR, ale aj z nadnárodného i medzinárodného pohľadu závažný hospodársky a celospoločenský problém, ktorý...

-5%
12,20 €

12,20 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Cieľom publikácie je podrobnejšie rozpracovať východiská a determinanty osobnostného rozvoja riaditeľa školy vzhľadom na výsledky prezentovaného výskumu, ktorý je súčasťou monografie...

-5%
10,48 €

10,48 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Ekonómia vzdelávania

Iveta Dudová • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013

Posielame do troch dní

Publikácia Ekonómia vzdelávania je rozdelená do štyroch logických celkov. Zameriava sa na ľudský a sociálny kapitál a investície do vzdelania, na zásadné aspekty spoločenského a ekonomického kontextu vzdelávacej politiky,...

-2%
16,12 €

16,12 €

Zľava 2%

Posielame do troch dní

Základy manažmentu

Mikuláš Sedlák • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Posielame do troch dní

Autor analyzuje vznik a vývoj hlavných koncepcií západného manažmentu, ktoré sú východiskom ich uplatňovania na Slovensku. Proces manažmentu chápe ako komplexný, viacdimenzionálny systém...

-5%
8,28 €

8,28 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Analýza a prognóza vo financiách

Pavol Ochotnický a kolektív • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Posielame do troch dní

Učebnica demonštruje prepojenie ekonomickej teórie a finančnej teórie s empirickou ekonómiou, a to pomocou vybraných modelov a zvolených príkladov...

-5%
2,11 €

2,11 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je rozdelená do deviatich kapitol, v rámci ktorých...

-5%
8,77 €

8,77 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Od prvého vydania výberu judikatúry k podielovému spoluvlastníctvu už prešlo viac ako päť rokov, vývoj judikatúry sa však nezastavil, preto sme pre vás pripravili druhé vydanie. To vám ponúka desiatky ďalších zaujímavých súdnych rozhodnutí,...

-5%
17,15 €

17,15 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Publikácia sa zaoberá vznikom a formovaním psychológie ako vedy, ...

-5%
9,53 €

9,53 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a najspravodlivejšie zabezpečovať potreby verejného sektora súkromnými silami...

-5%
4,15 €

4,15 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Publikácia je nielen prehľadným a praktickým sprievodcom otázkami poistenia v Slovenskej republike i Českej republike, ale poskytuje aj pohľad a prístup k riadeniu rizík, ktoré majú v malých a stredných podnikoch svoje špecifiká,...

-5%
13,58 €

13,58 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom publikácie je prispieť k poznaniu nákupu a predaja priemyselných podnikov ako základných obchodných funkcií podnikov, ich hlbších súvislostí, k vymedzeniu...

-5%
13,06 €

13,06 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti advokáta za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom...

-5%
18,87 €

18,87 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

Tatiana Mičudová • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017

Posielame do troch dní

Druhé aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - komentár“ prináša čitateľom podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona...

-5%
10,39 €

10,39 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Predkladaná učebná pomôcka – súhrn príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výklad základných ekonomických pojmov z oblasti podniku a podnikania v podobe pracovného zošita – predstavuje súčasť základnej literatúry k predmetu podnik a podnikanie...

-5%
11,91 €

11,91 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia záverečného účtu v subjektoch...

-5%
10,10 €

10,10 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalší výber judikatúry, tentoraz na tému skončenia pracovného pomeru. Pracovný pomer je jedným zo základných

-5%
15,15 €

15,15 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Podniková diagnostika

Anna Neumannová a kolektív • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Posielame do troch dní

Vysokoškolská učebnica Podniková diagnostika predstavuje prvý komplexný pohľad na problematiku podnikovej diagnostiky ako vednej disciplíny v rámci podnikovohospodárskych náuk...

-5%
6,18 €

6,18 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Strategický manažment a rozhodovanie

Mária Antošová • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Posielame do troch dní

Publikácia je obsahovo uceleným súborom teoretických poznatkov a názorov ako aj praktických skúseností z oblasti strategického manažmentu. Rozširuje doterajšie poznanie o manažmente a dopĺňa ho o implementáciu stratégie ako osobitného...

-5%
13,25 €

13,25 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Rozhodnutia vo veciach reklamy

Jozef Vozár a Ľubomír Zlocha • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013

Posielame do troch dní

Reklamu upravuje priamo či nepriamo niekoľko desiatok právnych predpisov tak súkromného, ako aj verejného práva. Je potrebné obsiahnuť všetky možné variácie reklamy a výsledkom tejto snahy je publikácia „Rozhodnutia vo veciach reklamy“...

-5%
23,54 €

23,54 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri optimalizácii ich daňovej povinnosti, a charakteristika súčasného...

-5%
11,63 €

11,63 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní


„Čítal mi a ja som sa doňho zaľúbila tak, ako keď človek zaspáva. Pomaly, pomaličky a potom zrazu úplne.“

Na vine sú hviezdy - John Green