Vydavateľstvo VEDA

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti

Pravidlá slovenského pravopisu

  • Kolektív autorov

od 5,35 €

Kniha 2013
8,91 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-40 %
5,35 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2000
Vypredané
8,91 €
Vypredané

Synonymický slovník slovenčiny

  • Kolektív autorov
 • VEDA, 2004
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Rozsiahly slovník, ktorý obsahuje viac ako 40 000 hesiel, presne mapujúcich oblasť synoným. Za synonymá sa v slovníku pokladajú nielen slová významovo totožné, ale aj slová významovo blízke...

21,71 €

21,71 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akí boli starí Slovania? Odkiaľ prišli? Ako žili? Čím prispeli do vienka európskej kultúry? Z dávnych čias sa vynára veľa otázok. Autor sa pri hľadaní odpovedí inšpiroval historickými prameňmi, čerpal z dobových zápisov i z doteraz nezverejnených...

17,00 €

17,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Slovník súčasného slovenského jazyka (o - pn)

  • Kolektív autorov
 • 4. diel série

od 32,49 €

32,50 €
Na sklade, posielame ihneď
32,49 €
Posielame do týždňa
32,50 €
32,49 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia vychádza pri príležitosti životného jubilea významného slovenského historika Dušana Kováča. Jeho kolegovia a priatelia sa v nej venujú časovému obdobiu od polovice 19. storočia do prvej polovice 20. storočia, teda rokom, ktorým...

-2%
23,59 €

23,59 €

Zľava 2%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do 15 dní

Kolektívna monografia predstavuje odbornej, ale aj širšej verejnosti viacero štúdií venovaných vybraným témam z oblasti hospodárskych dejín a úlohe peňazí v minulosti Slovenska. V časti venovanej starším dejinám stredoveku a...

-2%
22,59 €

22,59 €

Zľava 2%
Posielame do 15 dní
Posielame do 15 dní

Autori v predkladanej monografii, ktorú možno považovať za prvotinu v slovenskej odbornej, ale aj študijnej literatúre, predstavujú prístupnou formou základné poznatky súčasnej neuroimunológie...

9,90 €

9,90 €

Posielame do 15 dní

Stručný etymologický slovník slovenčiny

od 23,83 €

Kniha 2022
25,00 €
Na sklade, posielame ihneď
Kniha 2016
-5 %
23,83 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
25,00 €
-5 %
23,83 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vo VEDE, vydavateľstve SAV, vyšiel tretí zväzok (M – N) z viaczväzkového Slovníka súčasného slovenského Jazyka, ktorý pripravili pracovníci Jazykovedného ústavu

29,20 €

29,20 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

V tejto publikácii editorky nadväzujú na úspešnú knihu Spytovali ste sa (2017) a ponúkajú čitateľom druhú publikáciu pripravenú z toho istého zdroja z bohatej studnice príspevkov uverejňovaných na stránkach vedecko-popularizačného...

13,51 €

13,51 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Druhý diel – pokračovanie – knihy Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu od známej sinologičky Mariny Čarnogurskej, o jeho chanskej redakčnej, cenzorskej a ideologickej úprave...

18,80 €

18,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do 15 dní

Aktivity ženských spisovateliek mali pre slovenskú kultúru na konci 19. storočia mimoriadny význam. Prinášali nový emocionálny i praktický rozmer do kultúrno-politického...

15,00 €

15,00 €

Posielame do 15 dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

V moderných dejinách Slovákov a Čechov neustále nachádzame nové, dosiaľ plnohodnotne nespracované témy a udalosti. Medzi takéto nespracované, navyše top-atraktívne témy patrí i osud...

27,59 €

27,59 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predmetom publikácie sú sociálne a kultúrne dejiny v období 16. až 18. storočia prostredníctvom perspektívy individuálnych aktérov. Ide o obdobie, ktoré bolo vzhľadom na okolnosti spojené s vojnou s...

23,49 €

23,49 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Po Heraldickom katechizme a Heraldických symboloch vychádza tretia z heraldických príručiek vydávaných v edícii LIBELLI HERALDICI Heraldica sanctorum - čiže slovné, ale tiež obrazové poučenie o heraldickom...

23,00 €

23,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zrod tejto učebnice vyvolal absolútny nedostatok vhodnej učebnej literatúry pre magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstvo. Poskytuje potrebné vedomosti z biochémie...

7,70 €

7,70 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Gustáv Husák - Moc politiky - Politik moci

od 17,40 €

-40 %
17,40 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
29,00 €
Posielame do troch dní
29,00 €

Medicínske právo

 • VEDA, 2008
Posielame do 15 dní

Jedinečná publikácia Medicínske právo je spoločným dielom špecialistov, právnikov a lekárov, ktorí sa venujú oblasti práva, ktorá nebola na Slovensku doteraz komplexne spracovaná, hoci je už dlhší čas v centre pozornosti odbornej i laickej verejnosti...

18,26 €

18,26 €

Posielame do 15 dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Poznáme slovenské ľudové rozprávky? Mnohí si iste pomyslia, prečo si takúto otázku kladieme...

-3%
21,99 €

21,99 €

Zľava 3%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vedecká monografia Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí) prináša etymologické interpretácie viac ako 130 nárečových lexém uvedených v prvých dvoch zväzkoch..

17,00 €

17,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

„Všetko vždy funguje, keď si naplno uvedomuješ, čo chceš dosiahnuť.“