Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti

Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.., úspešne pôsobí v oblasti školstva a vzdelávania. V tejto oblasti sa vyprofilovala na osvedčeného partnera učiteľov i žiakov. V súčasnosti spolupracuje s viac ako 1 600 školami v rámci celého Slovenska. Do portfólia spoločnosti patria moderné pracovné zošity pokrývajúce široké spektrum základných učebných predmetov, ako aj medzipredmetové učebné a vzdelávacie pomôcky pre žiakov základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom. V rámci svojej vydavateľskej činnosti spoločnosť úzko spolupracuje so skúsenými a renomovanými pedagógmi z praxe, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe obsahu vydávaných učebných a vzdelávacích pomôcok. Zárukou vysokej odbornej kvality a súladu s obsahovými a výkonovými štandardmi Štátneho vzdelávacieho programu je aj udelenie odporúčacej doložky a zaradenie vybraných pracovných zošitov do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Udelenie odporúčacej doložky na ďalšie pracovné zošity je v súčasnosti v schvaľovacom procese.

Čítať viac

Svet na suchý zips – Logika, Taktik, 2023
Svet na suchý zips – Logika

Spoznávajte počasie, ovocie a zeleninu, zvieracie mláďatká, čísla aj planéty. Prostredníctvom interaktívnej knihy Svet na suchý zips – Logika sa vedomosti na deti ,,prichytia” raz-dva...

 • 8,30 €
  Na sklade 2 ks
  Stíhame do Vianoc

Posvieť si na ľudské telo, Taktik, 2023
Novinka
Posvieť si na ľudské telo

Ako prebieha trávenie? Prečo kýchame? Dokážeme jesť aj dole hlavou? Odpovede nielen na tieto otázky ponúka kniha s baterkou Posvieť si na ľudské telo...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,27 €
  -14 %
  Do 3 – 4 dní
  Stíhame do Vianoc

Slovenský časopis historický 2/2023, Taktik, 2023
Novinka
Slovenský časopis historický 2/2023

Anton Lisjak: Ranostredoveký základ panónsko-slovanskej identity...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,86 €
  -14 %
  Do 3 – 4 dní
  Stíhame do Vianoc

Posvieť si na zvieracích rekordérov, Taktik, 2023
Novinka
Posvieť si na zvieracích rekordérov

Ktoré zvieratko dokáže vyskočiť až do 7-metrovej výšky a ktoré má najdlhší jazyk? Je vyšší slon africký alebo pštros? Odpovede nielen na tieto otázky ponúka kniha s baterkou Posvieť si na zvieracích rekordérov...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,27 €
  -14 %
  Do 3 – 4 dní
  Stíhame do Vianoc

Úspešná maturita - Slovenský jazyk a literatúra - Kolektív autorov, Taktik, 2019
Úspešná maturita - Slovenský jazyk a literatúra
 • Autorský kolektív

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry. Obsah je koncipovaný do troch častí...

 • Knihapevná väzba
  14,90 €
  Na sklade 2 ks
  Stíhame do Vianoc

Mini akadémia (balíček) - úroveň A (pre deti od 2 rokov) - Kolektív autorov, Taktik, 2023
Mini akadémia (balíček) - úroveň A (pre deti od 2 rokov)
 • Autorský kolektív

10 pracovných zošitov v jednom balíčku – rozvíjajte vaše dieťa od najútlejšieho veku! Kedy je najlepší čas, aby dieťa začalo kresliť čiary, spájať bodky alebo sa učilo držať ceruzku, rozpoznávať farby, rozpoznávať domáce a lesné zvieratká...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,70 €
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc

Šikovný škôlkar 1 - Daša Dochňacká, Mária Župová, Taktik, 2021
Šikovný škôlkar 1

Pracovný zošit Šikovný škôlkar 1 je pestrým a farebným sprievodcom najmenších pri spoznávaní sveta, ktorý ich obklopuje. Získajú a upevnia si základné poznatky z oblasti prírody...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,83 €
  -12 %
  Na sklade > 5 ks
  Stíhame do Vianoc

Príprava na testovanie 9 - Matematika, Taktik, 2016
Príprava na testovanie 9 - Matematika

Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 9. Publikácia žiakom ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí získaných počas celého štúdia na základnej škole. Kvalitnú prípravu na Testovanie 9 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,80 €
  Na sklade 4 ks
  Stíhame do Vianoc

Príprava na testovanie 9 - Slovenský jazyk a literatúra, Taktik, 2016
Príprava na testovanie 9 - Slovenský jazyk a literatúra

Pracovný zošit Príprava na testovanie 9 pomôže všetkým deviatakom zodpovedne sa pripraviť na záverečné testovanie zo slovenského jazyka a literatúry. Spracovanie a typ úloh sú rovnaké, s akými sa žiaci stretnú na reálnom Testovaní 9...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,80 €
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc

Úspešná maturita - Všeobecná a anorganická chémia - Petra Hajduková, Taktik, 2023
Úspešná maturita - Všeobecná a anorganická chémia

Vyše tristrostranová učebnica je spracovaná ako ucelený sprievodca štúdiom všeobecnej a anorganickej chémie na stredných školách. Pozostáva z dvoch tematických celkov...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,90 €
  Na sklade 2 ks
  Stíhame do Vianoc

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Precvičovanie pravopisu pre 3. ročník ZŠ - Svetlana Homoľová, Ingrid Petlachová, Soňa Sásiková, Zuzana Vlkolinská, Taktik, 2021
Precvičovanie pravopisu pre 3. ročník ZŠ

Pracovný zošit Precvičovanie pravopisu sa zameriava na zopakovanie a precvičenie rôznych gramatických javov, s ktorými sa žiaci stretávajú v treťom ročníku - slabikotvorné spoluhlásky l/ĺ, r/ŕ, písanie správneho i,í/y,ý po obojakých spoluhláskach...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,80 €
  Do 11 – 16 dní
  Nestíhame do Vianoc :-(

Precvičovanie pravopisu 6 - Kolektív autorov, Taktik, 2019
Precvičovanie pravopisu 6
 • Autorský kolektív

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú v 6. ročníku - konkrétne a abstraktné, životné a neživotné podstatné mená, delenie prídavných mien, plnovýznamové a neplnovýznamové činnostné a stavové slovesá...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,80 €
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc

Úspešná maturita - Občianska náuka - Kolektív autorov, Taktik, 2022
Úspešná maturita - Občianska náuka
 • Autorský kolektív

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z občianskej náuky. Kvalitne spracovaná a súhrnná publikácia Úspešná maturita – Občianska náuka ponúka kompletne spracované materiály...

 • Knihapevná väzba
  14,90 €
  Na sklade 3 ks
  Stíhame do Vianoc
 • Čítanámierne opotrebovaná
  8,94 €
  -40 %
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc

Úspešná maturita biológia, Taktik, 2023
Úspešná maturita biológia

Učebnica Úspešná maturita Biológia je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z biológie...

 • Knihapevná väzba
  18,00 €
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc

Precvičovanie pravopisu 8 - Kolektív autorov, Taktik, 2019
Precvičovanie pravopisu 8
 • Autorský kolektív

Edícia precvičovacích pracovných zošitov je určená všetkým žiakom jednotlivých ročníkov na 2. stupni ZŠ, ktorí majú záujem o dôkladnejšie precvičovanie vybraných pravopisných úloh zo slovenského jazyka...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,80 €
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc

Precvičovanie pravopisu 4 - Kolektív autorov, Taktik, 2019
Precvičovanie pravopisu 4
 • Autorský kolektív

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú vo 4. ročníku -identifikácia a popužívanie slabičných a neslabičných predpôn v slovách, precvičovanie pravopisu vybraných a odvodených slov, spodobovanie na konci slova...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,80 €
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc

Hravé diktáty 8, Taktik, 2020
Hravé diktáty 8

Predstavujeme Vám špeciálnu edíciu precvičovacích pracovných zošitov v praktickom formáte A5 - Hravé diktáty, venované žiakom 2. stupňa ZŠ...

 • 7,80 €
  Na sklade 4 ks
  Stíhame do Vianoc

Úspešná maturita - Organická chémia a Biochémia - Miloslav Melník, Taktik, 2022
Úspešná maturita - Organická chémia a Biochémia

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie. Takmer dvestostranová učebnica pozostáva z dvoch tematických celkov - časť Organická chémia je rozdelená do troch kapitol...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,90 €
  Na sklade 3 ks
  Stíhame do Vianoc

Precvičovanie pravopisu 2 - Pracovný zošit (3.vyd.) - Eva Babaštová, Lenka Neurathová, Ingrid Šištíková, Petra Villemová, Taktik, 2021
Precvičovanie pravopisu 2 - Pracovný zošit (3.vyd.)

Pracovný zošit Precvičovanie pravopisu pre 2. ročník sa zameriava na precvičovanie rôznych gramatických javov, s ktorými sa žiaci oboznamujú v tomto ročníku - mäkčene, dĺžne, rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások, mäkkých a...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,80 €
  Na sklade 2 ks
  Stíhame do Vianoc
 • Čítanávýborný stav
  4,64 €
  -20 %
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc

Matematické rébusy Alana Turinga - William Potter, Taktik, 2021
Matematické rébusy Alana Turinga

Svetoznámy vedec Alan Turing vás pozýva do neobyčajnej matematickej výzvy plnej šifier, rébusov a hádaniek v našom najnovšom pracovnom zošite - Matematické rébusy Alana Turinga! Na vyše 80 stranách sa každý odvážny rozlúštiteľ ...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,80 €
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc
 • Čítanávýborný stav
  7,56 €
  -30 %
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc


Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.., úspešne pôsobí v oblasti školstva a vzdelávania. V tejto oblasti sa vyprofilovala na osvedčeného partnera učiteľov i žiakov. V súčasnosti spolupracuje s viac ako 1 600 školami v rámci celého Slovenska. Do portfólia spoločnosti patria moderné pracovné zošity pokrývajúce široké spektrum základných učebných predmetov, ako aj medzipredmetové učebné a vzdelávacie pomôcky pre žiakov základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom. V rámci svojej vydavateľskej činnosti spoločnosť úzko spolupracuje so skúsenými a renomovanými pedagógmi z praxe, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe obsahu vydávaných učebných a vzdelávacích pomôcok. Zárukou vysokej odbornej kvality a súladu s obsahovými a výkonovými štandardmi Štátneho vzdelávacieho programu je aj udelenie odporúčacej doložky a zaradenie vybraných pracovných zošitov do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Udelenie odporúčacej doložky na ďalšie pracovné zošity je v súčasnosti v schvaľovacom procese.

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Nikdy nezapomeň, kdo jsi, protože svět na to nezapomene určitě. Udělej to svou předností a nedopusť, aby to bylo tvou slabostí. Obrň se proti tomu a nikdy to nebude použito k tomu, aby ti to ublížilo.“

Hra o trůny - 1 - George R.R. Martin, 2011
Hra o trůny - 1
George R.R. Martin