Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo SLON

Zrušiť
Titulov: 255
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 255
Zoradiť podľa:

Posielame do piatich dní

Umění pomáhat je přehledná učebnice základních postupů práce s lidmi, kteří potřebují pomoc. Je to knížka návodná, kterou čtenáři mohou ihned aplikovat na svou práci s klienty...

-5%
3,42 €

3,42 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

V našich podmienkach ide o prvé ucelené knižné dielo, ktoré komplexne analyzuje „infiltráciu“ neoliberálnej ideológie do školskej sféry a jej dopady na všetky úrovne správy vzdelávania. Na základe rekonštrukcie vzniku a vývoja neoliberalizmu ako formy...

-5%
14,30 €

14,30 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Náš tekutý moderní svět není jako žádná tekutina schopen zůstat v klidu a podržet si nadlouho svůj tvar. Všechno, nebo téměř všechno se v něm neustále mění. A my, obyvatelé tohoto neustále se měnícího světa, cítíme...

-5%
17,87 €

17,87 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Po vstupu do Severoatlantické aliance a Evropské unie se zdálo, že Česká republika úspěšně završila politickou a ekonomickou transformaci i bezpečnostní ukotvení v euroatlantickém prostoru. Mnozí si mysleli, že demokracie nezvratně zvítězila a lze...

-5%
12,83 €

12,83 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Čtyřikrát se ve světových dějinách stalo, že se bez patrných příprav náhle zrodil nový životní řád vyrůstající z přesně vymezeného světonázoru. Základy, na nichž se mohl zbudovat pevný systém, vznikly rychle...

-5%
15,23 €

15,23 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Kniha je vyústěním dlouhodobé práce týmu Lokálních a regionálních studií v Sociologickém ústavu AV ČR...

-5%
11,71 €

11,71 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Kniha je vědeckou monografií i studijním textem pro vysokoškolské studenty oboru sociální politika či přímo kursu bytová politika. Je členěna do pěti hlavních kapitol, které čtenáře postupně seznamují s jednotlivými tematickými okruhy...

-5%
12,58 €

12,58 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 12 dní

Kniha se zaměřuje na souvislosti fenoménů demografického, resp. individuálního stárnutí a urbanizace, přesněji řečeno na každodennost stárnoucích obyvatel měst v kontextu sociálně-prostorových procesů regenerace a gentrifikace. Autorky hledají...

-5%
15,23 €

15,23 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do piatich dní

Kniha přináší antropologický pohled na problematiku adopce (osvojení). Dominantním prizmatem, skrze nějž je zde téma adopce nahlíženo, je hledisko tělesnosti. Lidské tělo je naplněno nepřeberným množstvím kulturně specifických významů..

-5%
7,70 €

7,70 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Kniha je analýzou teorií a koncepcí zabývajících se zrodem, růstem a pádem sociálních hnutí. Zachycuje přibližně stoletý vývoj teoretické reflexe sociálních hnutí, pozornost zaměřuje zejména na historii posledního čtvrtstoletí...

-5%
3,65 €

3,65 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 12 dní

Kniha Sobí lidé zavede čtenáře mezi Eveny na nejchladnější obydlené místo naší planety - do Verchojanského pohoří v západním Jakutsku v Ruské federaci. Evenové by tam ani ve 21. století nemohli žít bez svých čtyřnohých společníků - sobů...

-5%
17,47 €

17,47 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

Smyslem této publikace je poskytnout začínajícím studentům (nejen) demografie výchozí, stručné informace (nejen) o demografii a odrostlejším a pokročilejším absolventům nejrůznějších oborů umožnit rychlou orientaci v pojmech, ...

-5%
9,63 €

9,63 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

Základem této knihy jsou tři přednášky na téma „Perspektiva světa“, které autor pronesl v listopadu 2004 v St. John’s College Univerzity Britské Kolumbie.

-5%
7,12 €

7,12 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do piatich dní

Mají takové jevy a události, jako je fotbalové chuligánství, útoky námezdních rolníků na majetek vlastníků půdy, incidenty vyvolané vztekem na silnicích a události z 11. září 2001, nějaké společné znaky?...

-5%
7,51 €

7,51 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 12 dní

Současný svět je vystaven silným globalizačním a unifikačním tendencím. Tato skutečnost zásadním způsobem ovlivňuje řadu oblastí života společnosti. Mezi ně patří také sféry jazyka a etnicity, v nichž sílí procesy asimilace...

-5%
11,60 €

11,60 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do piatich dní

Většina esejů uveřejněných v této knize vyšla ve zkrácené verzi v desetiletí 1997–2007 v Salonu, literární příloze čtvrtečního Práva. Rozhovor s Jiřím Rulfem vyšel...

-5%
11,27 €

11,27 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Kniha řeší tři základní okruhy otázek: 1. Jaké představy o maskulinitě a femininitě (tzv. genderová schémata) si vytváří děti ve věku 6 až 15 let? 2. Jak se ve smíšených...

-5%
21,63 €

21,63 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 8 dní

Studie je výsledkem etnografického výzkumu ve školní třídě, který se zaměřoval na (re)produkci genderu v každodennosti školního kolektivu. Vychází z etnometodologické...

-5%
14,27 €

14,27 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do piatich dní

Dějiny sociologie je možno sledovat jako vývoj sociologických teorií anebo jako vývoj výzkumných projektů. Počátky sociologie zpravidla nebývají...

-5%
14,96 €

14,96 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Tato práce je zkoumáním, jak tři primitivní společenství seskupují své sociální postoje podle temperamentu (tedy podle rysů připsaných každému pohlaví jako příslušně "maskulinních" nebo "femininních"), ...

-3%
10,28 €

10,28 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní


„Kniha je živý hlas nesmrteľných duchov všetkých vekov a národov.“

Victor Marie Hugo