Hlbina - Jozef Karika, Ikar, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Tak vravel Zarathustra - Friedrich Nietzsche, IRIS, 2022
Tak vravel Zarathustra

Nietzcheho dielo Tak vravel Zarathustra obsahuje kritiky morálky založenej na kritike človeka ako indivídua s deformovanými vlastnosťami, ktoré z neho robia baránka namiesto dravého vtáka...

 • Knihabrožovaná väzba
  11,90 €
  Na sklade

Úvod do psychológie - Július Boroš, IRIS, 2002
Úvod do psychológie

Ucelený a systematický súhrn poznatov z oblasti obecne, vývojovej a sociálnej psycholóogie, koncipovaný jako učebnica pre samostatné štúdium.

 • Knihapevná väzba
  13,17 €
  -12 %
  Na sklade

Všeobecná didaktika - Erich Petlák, IRIS, 2016
Všeobecná didaktika

Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická technika...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,90 €
  Do štyroch dní
 • Čítanávýborný stav
  5,04 €
  -30 %
  Na sklade

Antikrist - Friedrich Nietzsche, IRIS, 2022
Antikrist

Klasické dielo filozofickej literatúry. Kritika náboženstva, založená na princípoch nemeckej „filozofie života“. Kritika nie je ani tak cieľom racionálnej argumentácie alebo nebodaj vyvracania náboženstva, ale predmet psychologickej analýzy...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,90 €
  Na sklade

Rozvoj osobnosti dieťaťa a profesionalita učiteľky v materskej škole - Jana Duchovičová, Alžbeta Lazíková, IRIS, 2008
Rozvoj osobnosti dieťaťa a profesionalita učiteľky v materskej škole

Stimulačno-obohacujúci program KO-SE-TO pre materské školy.

 • Knihabrožovaná väzba
  12,50 €
  -3 %
  Na sklade

Interakcia vo vyučovaní - Erich Petlák, Lívia Fenyvesiová, IRIS, 2009
Interakcia vo vyučovaní

Interakcia vo vyučovaní. Už z názvu publikácie je zrejmé jej zameranie. Autori v nej z viacerých aspektov analyzujú významnú oblasť vyučovacieho procesu – interakciu...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,10 €
  -10 %
  Viac ako 30 dní

Prekladateľské minimum - Teodor Hrehovčík, IRIS, 2006
Prekladateľské minimum

Kniha je určená všetkým študentom cudzích jazykov, súdnym prekladateľom a tlmočníkom a všetkým jazykárom...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,74 €
  -15 %
  Viac ako 30 dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  5,14 €
  -35 %
  Na sklade

Aktivizujúce vyučovanie - Jana Hanuliaková, IRIS, 2015
Aktivizujúce vyučovanie

Zámerom titulu je upriamiť pozornosť na vybrané didaktické aspekty výučby,ktorých aplikovanie a rešpektovanie v pedagogickej praxi zvýši efektivitu práce učiteľa, uľahčia a najmä zatraktívnia proces učenia sa žiakov. Škola sa tak stane atraktívnym a...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,00 €
  -9 %
  Viac ako 30 dní

Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa - Marianna Hupková, Erich Petlák, IRIS, 2004
Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa

Naše školstvo prechádza od roku 1990 transformáciou, v tomto procese je významná pozornosť venovaná aj učiteľovi...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,30 €
  -7 %
  Na sklade

Kapitoly zo súčasnej didaktiky - Erich Petlák a kolektív, IRIS, 2005
Kapitoly zo súčasnej didaktiky

Sústavne sa zvyšujúce nároky na vzdelanie jedincov vyvolané požiadavkami spoločnosti a veľmi dynamicky rozvíjajúcou sa vedou a technikou, nútia didaktiku jednak k prehodnocovaniu jej viacerých doterajších poznatkov, ale aj hľadať iné, nové prístupy,...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,10 €
  -10 %
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa - Miron Zelina, IRIS, 2011
Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa

Kniha je analýzou postupov a metód, ako rozvíjať osobnosť, ako ju meniť, ako ju robiť lepšou a dokonalejšou. Vieme veľa o svete okolo nás, ale málo vieme o sebe, o svete pre nás...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,52 €
  -12 %
  Na sklade
 • Čítanámierne opotrebovaná
  4,85 €
  Na sklade

Posunkový jazyk a vzdelávanie nepočujúcich - Darina Tarcsiová, IRIS, 2019
Posunkový jazyk a vzdelávanie nepočujúcich

Komunikačný systém osôb so sluchovým postihnutím je komplikovaný, pozostáva z niekoľkých skupín komunikačných foriem, ktoré sa uplatňujú v ich vzdelávaní a následne pracovnom, ale aj spoločenskom živote...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,90 €
  Na sklade

Súmrak modiel - Friedrich Nietzsche, IRIS, 2022
Súmrak modiel

„Vo svete je viac modiel ako skutočností: pre tie je určený môj „uhrančivý pohľad“ na tento svet, aj moje „uhrančivé ucho“ ... Tu raz klásť otázky kladivom, a, možno, ako odpoveď počuť ten slávny dutý tón, čo vychádza...

 • Knihašitá väzba
  6,90 €
  Na sklade

Základy sociálnej psychológie - Július Boroš, IRIS, 2001
Základy sociálnej psychológie

Sociálna psychológia skúma masové psychologické a sociálne javy a procesy, ako aj, či najmä jednotlivca, jeho postavenie v interakcii rôznych sociálnych zoskupení...

 • Knihapevná väzba
  11,86 €
  -15 %
  Na sklade

Klíma školy a klíma triedy - Erich Petlák, IRIS, 2006
Klíma školy a klíma triedy

Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové vedomosti, ale aj miestom, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,50 €
  -4 %
  Na sklade

Logika pre každého - František Gahér, IRIS, 2013
Logika pre každého

Od tretieho vydania tejto knihy uplynulo desať rokov. Odvtedy sa veľa zmenilo, vyšlo veľa nových kníh a štúdií z logiky a logickej sémantiky, ktoré obsahujú nové objavy z tejto oblasti. Nové reálie prinútili autora zmeniť niektoré príklady viet...

 • Knihapevná väzba
  19,16 €
  -4 %
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  15,92 €
  -20 %
  Na sklade

Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi - Jana Hanuliaková, IRIS, 2010
Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi

Cieľom publikácie je usporiadať teoretické poznatky týkajúce sa skúmania klímy triedy, podať prehľad súčasných prístupov k skúmaniu klímy triedy a ukotviť ju v širších pedagogických súvislostiach...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,10 €
  -10 %
  Na sklade

Výchovný poradca - Mária Šefránková, IRIS, 2007
Výchovný poradca

Autorka zosumarizovala svoje publikačné materiály, legislatívne a koncepčné návrhy, teoretické i praktické skúsenosti a poskytuje ich výchovnému poradcovi ako praktickú pomôcku, základné východiskové informácie pre jeho činnosť...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,12 €
  -9 %
  Na sklade

Sexting a kyberšikana - Katarína Hollá, IRIS, 2016
Sexting a kyberšikana

Zámerom publikácie je objasniť riziká spojené s kyberšikanou a sextingom. Kyberšikana zahŕňa využívanie informačných a komunikačných technológií, ktoré podporujú úmyselné, nepriateľské a často opakované správanie jednotlivca alebo skupiny s úmyslom...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,90 €
  Na sklade

Sociálna pedagogika - Branislav Malík, IRIS, 2019
Sociálna pedagogika

Text publikácie je rozvrhnutý do troch tematických častí. Prvé dve majú teoretickú povahu, tretia časť má aplikačný charakter. Cieľom prvej časti je ohraničenie tematického a kompetenčného poľa sociálnej pedagogiky...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,52 €
  -12 %
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Sme zrodení zo zeme, s láskou ju obrábame a ona nám na oplátku dáva všetko, čo potrebujeme. Keď zomrieme, vrátime sa do nej. Vlastne jej patríme.“

Brieždenie v Dženíne - Susan Abulhawová, 2013
Brieždenie v Dženíne
Susan Abulhawová