Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Eurokódex

Zrušiť
Titulov: 166
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 166
Zoradiť podľa:

Posielame do piatich dní

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu k 1. 1. 2018. Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár...

-4%
62,69 €

62,69 €

Zľava 4%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Od 1. apríla 2018 je schválená novely zákona,č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Účelom navrhovanej právnej úpravy je flexibilne reagovať na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z uplatňovania zákona v podmienkach územnej samospráv

-5%
20,97 €

20,97 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Komentár je určený širokému okruhu čitateľov, ktorých práva a právom chránené záujmy zákon o e-Governmente presadzuje. Ďalej je určený tým, ktorí zákon o e-Governmente povinne aplikujú pri výkone verejnej moci elektronicky, ako....

-5%
31,45 €

31,45 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Publikácia DAŇOVÉ JUDIKÁTY, obsahuje 50 daňových judikátov a je najkomplexnejším a najobsiahlejším kompilátom daňových judikátov v daňovej a právnej praxi. Autor advokát JUDr. Patrik BENČÍK , prednášal pre Slovenskú komoru daňových poradcov (SKDP)...

-2%
29,26 €

29,26 €

Zľava 2%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v čo najväčšej miere zrozumiteľný (nie zbytočne akademický) a prehľadný. Preto boli jednotlivé časti výkla

-3%
70,61 €

70,61 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Vydavateľstvo EUROKÓDEX, prichádza na trh s novou edičnou radou, ktorá bude venovaná jednotlivým oblastiam práva. Ako prvotina z tejto edičnej rady je publikácia v ktorej autori si dali za cieľ ponúknuť podnikateľom vzory podaní, ktoré sú nevyhnutnou..

-10%
39,71 €

39,71 €

Zľava 10%

Posielame do piatich dní

Všeobecné správne konanie (Teória a prax)

Kolektív autorov • Eurokódex, 2017

Posielame do piatich dní

Všeobecné správne konanie – Teória a prax, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX Kniha obsahuje mimoriadne bohatú judikatúrnu zložku, v rámci ktorej autori koncentrovali svoju pozornosť nielen na súčasnú....

-4%
19,26 €

19,26 €

Zľava 4%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe...

-3%
58,18 €

58,18 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Komentár k Zákonu o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon), vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Aktuálnosť spracovanej témy je podčiarknutá prijatím pomer

-3%
26,61 €

26,61 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po...

-3%
71,00 €

71,00 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

"Rukoväť v poňatí rukopisu Médiá a právo verejné má niekoľko sympatických vlastností. Jednak objasňujú základné kategórie a koncepty z oblasti masovej...

-3%
22,35 €

22,35 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Posielame do 11 dní

Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX. Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých...

-4%
38,32 €

38,32 €

Zľava 4%

Posielame do 11 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Tretí zväzok Občianského zákonníka – veľký komentár obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až 487 Občianskeho zákonníka). Termín vydania – september 2015. Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny...

-4%
69,97 €

69,97 €

Zľava 4%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských...

-4%
100,55 €

100,55 €

Zľava 4%

Posielame do piatich dní

Súd a tvorba práva

Jozef Ratica • Eurokódex, 2009

Posielame do 11 dní

Dr. Jozef Ratica ako skúsený sudca najlepšie vedel, že „medzery“ v normách právnych predpisov sa nedajú vyplniť len logickými metódami výkladu a že súd pri ich vypĺňaní musí predovšetkým rešpektovať vôľu účastníkov právneho vzťahu...

-4%
23,95 €

23,95 €

Zľava 4%

Posielame do 11 dní

Posielame do piatich dní

Problematika riadenia rozvoja ľudských zdrojov bola, je a vždy bude aktuálna, pretože ide o fenomén zásadného významu pre zabezpečenie úspešného ekonomického a spoločenského rozvoja. Monografia bola spracovaná na báze systematického...

10,85 €

10,85 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

„Posudzovaná monografia prezentuje korektné interpretovanie vlastného (a na Slovensku ojedinelého) dlhodobého výskumu obetí kriminality. Pričom...

-3%
9,70 €

9,70 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Každý, kto sa z akéhokoľvek aspektu zaoberal či zaoberá týmto ťažko zrozumiteľným historickým prekladom z roku 1473, si zaiste uvedomuje naliehavú...

-3%
34,80 €

34,80 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Posielame do 11 dní

Digesta (gr. Pándékeodai - všetko obsahujúce), je honosný názov najrozsiahlejšej a najvýznamnejšej časti kodifikácie práva východorímskeho cisára Justiniána...

-4%
47,61 €

47,61 €

Zľava 4%

Posielame do 11 dní

Posielame do piatich dní

Predložená publikácia ponúka stručný prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992. Kapitoly pokrývajú základné právne odvetvia, rozlišované v 20. storočí v podmienkach československej právnej vedy. Pri jednotlivých právnych odvetviach...

-4%
19,25 €

19,25 €

Zľava 4%

Posielame do piatich dní


„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“