Už žiadne bla bla bla o chudnutí - Matúš Špirko, Coach of People, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Zákonník práce – Veľký komentár - Marcel Dolobáč, Eurokódex, 2023
Zákonník práce – Veľký komentár

Vydavateľstvo Eurokódex rozširuje svoje portfólio Veľkých komentárov o Zákonník práce. Komentár vytvorený kolektívom autorov pod vedením doc. JUDr. Marcela Dolobáča, PhD. sa zameriava na praktické situácie v pracovnoprávnych vzťahoch medzi zamestnancami..

 • Knihapevná väzba
  136,88 €
  -4 %
  Na sklade

Dokazovanie v trestnom konaní - Obvinený - Judikatúra - Miloš Deset, Eurokódex, 2021
Dokazovanie v trestnom konaní - Obvinený - Judikatúra

Publikácia obsahuje výber 60 súdnych rozhodnutí je zameraný na výsluch obvineného, ale tiež na súvisiace práva obvineného vo všeobecnosti ako subjektu trestného konania, a tiež na práva obvineného pri jeho výsluchu i pri vykonávaní iných dôkazov...

 • Knihapevná väzba
  44,00 €
  Do 15 dní

Občiansky zákonník - Veľký komentár (3. zväzok) - Imrich Fekete, Eurokódex, 2015
Občiansky zákonník - Veľký komentár (3. zväzok)

Tretí zväzok Občianského zákonníka – veľký komentár obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až 487 Občianskeho zákonníka). Termín vydania – september 2015. Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny...

 • Knihapevná väzba
  73,00 €
  Na sklade

Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) - Martin Píry, Eurokódex, 2022
Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)

Predkladaná publikácia komentára k správnemu poriadku je súhrnom praktických aj teoretických skúseností praxe ako z pohľadu správnych orgánov, tak aj z pohľadu adresátov verejnej správy fyzických a právnických osôb...

 • Knihapevná väzba
  49,50 €
  Na sklade

Praktická príručka písania pre profesionálov - Martin Kasarda, Eurokódex, 2012
Praktická príručka písania pre profesionálov

Rozdiel medzi základnou znalosťou písania a ovládaním remesla písania je obrovský...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,00 €
  Do štyroch dní

Dokazovanie v trestnom konaní - Svedok - Miloš Deset, Eurokódex, 2021
Dokazovanie v trestnom konaní - Svedok

Publikácia zahŕňa výber 55 súdnych rozhodnutí zahŕňa relevantné, systematicky usporiadané tematické okruhy týkajúce sa svedka a jeho výsluchu v trestnom konaní. Ide napríklad o povinnosť mlčanlivosti, právo svedka odoprieť výpoveď...

 • Knihapevná väzba
  44,00 €
  Na sklade
 • Čítanámierne opotrebovaná
  26,40 €
  -40 %
  Na sklade

Zákon o e-Governmente - Daniela Gregušová, Zuzana Halásová, Eurokódex, 2018
Zákon o e-Governmente

Komentár je určený širokému okruhu čitateľov, ktorých práva a právom chránené záujmy zákon o e-Governmente presadzuje. Ďalej je určený tým, ktorí zákon o e-Governmente povinne aplikujú pri výkone verejnej moci elektronicky, ako....

 • Knihapevná väzba
  30,19 €
  -9 %
  Do piatich dní

Manažment rozvoja ľudských zdrojov - Michal Haňdiak, Eurokódex, 2017
Manažment rozvoja ľudských zdrojov

Problematika riadenia rozvoja ľudských zdrojov bola, je a vždy bude aktuálna, pretože ide o fenomén zásadného významu pre zabezpečenie úspešného ekonomického a spoločenského rozvoja. Monografia bola spracovaná na báze systematického...

 • Knihapevná väzba
  11,00 €
  Do 15 dní

Vecné bremená - Dušan Kucbel, Eurokódex, 2023
Vecné bremená

Predkladané dielo prináša praktický náhľad do problematiky vecných bremien ako vecnoprávnych obmedzení vlastníckeho práva. Cieľom autora bolo zosumarizovať čo najširšie množstvo praktických prípadov a ich riešení, ktoré má napomôcť právnej praxi...

 • Knihapevná väzba
  38,12 €
  -5 %
  Na sklade

Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore - Judikatúra - Jozef Milučký, Eurokódex, 2021
Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore - Judikatúra

Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých sankčných rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky...

 • Knihapevná väzba
  55,00 €
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Občiansky zákonník - Veľký komentár (2. zväzok) - Imrich Fekete, Eurokódex, 2015
Občiansky zákonník - Veľký komentár (2. zväzok)

Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po...

 • Knihapevná väzba
  73,00 €
  Na sklade

Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok) - Imrich Fekete, Eurokódex, 2018
Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok)

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v čo najväčšej miere zrozumiteľný (nie zbytočne akademický) a prehľadný. Preto boli jednotlivé časti výkla

 • Knihapevná väzba
  74,19 €
  -7 %
  Na sklade

Základy stavebného práva - Jiří Plos, Vladimír Hutta, Eurokódex, 2011
Základy stavebného práva

Dostáva sa vám do rúk literárne dielo prvé svojho druhu...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,11 €
  -3 %
  Do 15 dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  8,76 €
  -40 %
  Na sklade

Občiansky zákonník - Veľký komentár (4. zväzok) - Imrich Fekete, Eurokódex, 2015
Občiansky zákonník - Veľký komentár (4. zväzok)

Na rozdiel od predchádzajúceho vydania začína výklad jednotlivých ustanovení poukazom na vývoj jednotlivých právnych inštitútov od rímskeho práva až po súčasnú právnu úpravu (s osobitným zreteľom na slovenskú právnu úpravu pred r. 1950). Do spektra...

 • Knihapevná väzba
  73,00 €
  Na sklade

Kontrola v obecnej samospráve - Jozef Tekeli, Marian Hoffmann, Eurokódex, 2013
Kontrola v obecnej samospráve

Neoddeliteľnou súčasťou každej ľudskej činnosti v spoločnosti je kontrola. Kontrola predstavuje systém spätnej väzby, ktorý dáva jednoznačnú odpoveď na otázku, či skutočný stav korešponduje stavu predpokladanému a žiadanému. Vo verejnej správe navyše..

 • Knihabrožovaná väzba
  14,00 €
  Do piatich dní

Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka - Dušan Kucbel, Eurokódex, 2021
Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka

Nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri nehnuteľností od nevlastníka je špecifickým problémom právnej praxe, ako aj právnej doktríny. Ide o prípady, keď osoba A prevedie nehnuteľnosť na základe...

 • Knihapevná väzba
  29,80 €
  Do 15 dní


Sasko-Magdeburské právo na Slovensku - Mária Papsonová, Eurokódex, 2014
Sasko-Magdeburské právo na Slovensku

Každý, kto sa z akéhokoľvek aspektu zaoberal či zaoberá týmto ťažko zrozumiteľným historickým prekladom z roku 1473, si zaiste uvedomuje naliehavú...

 • Knihapevná väzba s prebalom
  36,00 €
  Do piatich dní
 • Čítanávýborný stav
  25,20 €
  -30 %
  Na sklade

Najvyšší súd SR k dani z pridanej hodnoty - Beáta Jarošová, Eurokódex, 2021
Najvyšší súd SR k dani z pridanej hodnoty

Ambíciou tejto publikácie je napomôcť pri posudzovaní rôznych situácií riešených v praxi v súvislosti s aplikovaním zákona o dani z pridanej hodnoty (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.). Základné princípy...

 • Knihapevná väzba
  32,77 €
  Do piatich dní

Európska integrácia a právo Európskej únie - Viera Strážnická, Eurokódex, 2009
Európska integrácia a právo Európskej únie

Práca predstavuje ďalší príspevok slovenskej doktríny k bližšiemu poznaniu a analýze ako histórie tak aj právneho poriadku Európskej únie (ďalej len EU)...

 • Knihapevná väzba
  19,90 €
  Do 15 dní
 • Čítanávýborný stav
  13,93 €
  -30 %
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Tak prečo máme ustavične ambíciu milovať? Pretože láska je bod, kde sa stretáva pravda s mágiou.“

Roviny života - Julian Barnes, 2015
Roviny života
Julian Barnes