Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo EDIS

Zrušiť
Titulov: 401
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie

Posielame do piatich dní

Mechanika v železničnej doprave je vedeckotechnická disciplína, ktorá na základe fyzikálnych zákonov skúma závislosti pohybu koľajového vozidla od pôsobiacich síl, prejdenej dráhy a...

19,99 €

19,99 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Existuje mnoho prípadov (v priemysle, v doprave, ...), keď prebiehajúci proces (resp. systém, zariadenie, stroj ako súčasť tohto procesu) je zdrojom významných nebezpečenstiev, ktoré môžu mať za následok úraz osôb, škody...

-2%
17,39 €

17,39 €

Zľava 2%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Požiadavky na vzdelávanie a praktickú prípravu budúcich manažérov, krízových manažérov a špecialistov na manažment rizika sú odrazom nárokov vyplývajúcich z permanentne sa meniaceho prostredia. Súčasné globálne politické, ekonomické...

-4%
22,88 €

22,88 €

Zľava 4%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Posielame do 15 dní

"Táto učebnica si kladie za cieľ byť oporou v prvých krokoch pri štúdiu základov obyčajných diferenciálnych rovníc. Výber látky, zahrnutej do textu, bol motivovaný osnovami predmetu obyčajné diferenciálne rovnice "...

20,86 €

20,86 €

Posielame do 15 dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Učebnica nadväzuje na publikáciu "Betónové konštrukcie. Navrhovanie základných betónových prvkov podľa STNEN 1992-1-1". Venuje sa problematike navrhovania...

20,80 €

20,80 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Šport a najmä športové prostredie prešlo v posledných desaťročiach významnými zmenami. Nejde len o vnímanie samotného športu, jeho spoločenský význam, komercializáciu a využívanie nových technológií, ale aj o...

17,69 €

17,69 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Projektový manažment

Iveta Kremeňová a and team of authors • EDIS, 2009

Posielame do 15 dní

18,60 €

18,60 €

Posielame do 15 dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Vysokoškolská učebnica podáva prierez všetkými aspektmi železničnej dopravnej prevádzky, počnúc stručnou históriou vývoja železničnej dopravy vo svete a na Slovensku, vzťahmi na železničnom trhu v súčasnosti, konštrukčným riešením železničnej trate...

26,99 €

26,99 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V súčasnom stavebníctve sa používajú materiály tradičné, ktoré sa na základe skúseností využívajú už celé generácie, ale aj novodobé, vyrobené na základe nových...

9,85 €

9,85 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do piatich dní

Publikácia sa snaží poukázať na základné aspekty, ktoré sú dôležité pre pochopenie internetu vecí. Štruktúra je rozdelená na jednotlivé časti, ktoré zodpovedajú týmto...

21,65 €

21,65 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 11 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Posielame do piatich dní

S nárastom používania bezdrôtových technológií v oblasti riadenia priemyselných a dopravných procesov sa stáva čím ďalej tým viac aktuálna problematika použitia...

-2%
16,79 €

16,79 €

Zľava 2%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Hlavným cieľom tejto učebnice je zoznámiť čitateľov so všeobecnými požiadavkami na vonkajšie prvky železničných zabezpečovacích systémov, so základnými...

22,47 €

22,47 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Posielame do piatich dní

Druhý diel vysokoškolskej učebnice Železničné staviteľstvo sa venuje vo svojom úvode diagnostike železniočnej jazdnej dráhy, na ktorú nadväzuje charakteristika porúch a...

-4%
23,60 €

23,60 €

Zľava 4%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Rapid prototyping technológie

team of authors • EDIS, 2019

Posielame do piatich dní

Cieľom publikácie je priblížiť princípy výroby prototypov a technických systémov pomocou aditívnych technológií od ich vzniku až po súčasnosť. Už niekoľko desaťročí sa s týmito...

-3%
35,85 €

35,85 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do 15 dní

Monograficky spracovaná publikácia, ktorú ste sa rozhodli si prečítať, resp. preštudovať, sa zaoberá niektorými termomechanickými problémami suchého trenia v súvislosti s ich prejavmi v praxi, experimentálnym zariadením pre výskum...

8,27 €

8,27 €

Posielame do 15 dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Rozvoj informačno-komunikačných technológií vytvára trhové prostredie, ktoré je charakterizované ako doba novej, tzv. vedomostnej ekonomiky, ktorá sa spája s...

-4%
16,62 €

16,62 €

Zľava 4%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do 15 dní

Smer vývoja výrobných strojov je do značnej miery ovplyvnený charakterom výrobnej základne. Strojárska výroba v našich podmienkach mala v minulosti prevažne nižší charakter (kusová a stredne sériová výroba). Široký sortiment našej...

7,20 €

7,20 €

Posielame do 15 dní

Pridať do

Posielame do 15 dní

Skriptá sú prioritne určené študentom bakalárskeho štúdia na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Ich cieľom je zoznámenie študentov s kľúčovými logistickými činnosťami vo výrobnom podniku....

8,00 €

8,00 €

Posielame do 15 dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Publikácia vychádza z výučby, ďalej z teoretického a aplikovaného výskumu ako aj z konzultačnej činnosti pre priemysel stavebníctva. Analýzu a detaily dimenzovania mostov obmedzuje iba na nevyhnutné zásady...

-5%
25,68 €

25,68 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do 15 dní

Kritická infraštruktúra sa stala novodobým fenoménom. jej význam si štáty a ich exekutívy uvedomili v ostatnom období, v ktorom vzrástol charakter a agresivita terorizmu. Objektmi útokov medzinárodného terorizmu sa stali aj objekty národnej...

11,50 €

11,50 €

Posielame do 15 dní

Pridať do

„Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný, a pritom neviditeľný.“

Gustave Flaubert