Náhradník - Prince Harry, Ikar, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Zbierka príkladov a úloh z matematiky pre prijímacie skúšky na vysoké školy - Patrik Bohm, EDIS, 2017
Zbierka príkladov a úloh z matematiky pre prijímacie skúšky na vysoké školy

Táto učebná pomôcka je primárne určená uchádzačom o štúdium na fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ale dobre poslúži aj uchádzačom o....

 • Knihabrožovaná väzba
  5,60 €
  Do 25 dní

Komunikačné techniky - Peter Seemann, EDIS, 2021
Komunikačné techniky

Vysokoškolská učebnica s názvom Komunikačné techniky poskytuje čitateľovi základné vedomosti z oblasti komunikačných zručností potrebných pre manažérsku prácu na všetkých stupňoch riadenia ako aj pre rozvoj osobnosti človeka...

 • Knihapevná väzba
  33,88 €
  Na sklade

Finančný reporting a analýza - Viera Bartošová, Martina Paliderová, Jaroslav Jaroš, Erika Kovalová, EDIS, 2020
Finančný reporting a analýza

Vysokoškolská učebnica Finančný reporting a analýza je určená študentom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v študijných programoch ekonomika a manažment podniku a finančný manažment, príp. príbuzných ekonomických študijných...

 • Knihapevná väzba
  21,25 €
  Do 25 dní

Elektrické stroje 1. Transformátory - Valéria Hrabovcová, Pavol Rafajdus, Vladimír Vavrúš, EDIS, 2022
Elektrické stroje 1. Transformátory

Táto učebnica je jednou z troch vysokoškolských učebníc, ktoré sú zamerané na základné princípy, vlastnosti, konštrukčné usporiadanie, prevádzkové charakteristiky elektrických strojov, najmä transformátorov...

 • Knihapevná väzba
  30,80 €
  Na sklade

Kognitívno - behaviorálna terapia mutizmu - Eva Škorvagová, EDIS, 2022
Kognitívno - behaviorálna terapia mutizmu

Mlčanie je voľba. Veľmi hlasná. Kniha ponúka príbeh o mlčaní, počúvaní, opisuje selektívny mutizmus u detí a sumarizuje základné intervencie a metódy kognitívno-behaviorálnej terapie zhrnutých do behaviorálnej a kognitívnej liečby...

 • Knihapevná väzba
  36,19 €
  Do 25 dní

Elektrické stroje 3. Striedavé točivé elektrické stroje - Valéria Hrabovcová, Pavol Rafajdus, EDIS, 2022
Elektrické stroje 3. Striedavé točivé elektrické stroje

Táto učebnica je jednou z troch vysokoškolských učebníc, ktoré sú zamerané na základné princípy, vlastnosti, konštrukčné usporiadanie, prevádzkové charakteristiky elektrických strojov, najmä transformátorov, jednosmerných strojov...

 • Knihapevná väzba
  46,20 €
  Do 25 dní

Elektrické stroje 2. Jednosmerné stroje - Valéria Hrabovcová, Pavol Rafajdus, EDIS, 2022
Elektrické stroje 2. Jednosmerné stroje

Táto učebnica je jednou z troch vysokoškolských učebníc, ktoré sú zamerané na základné princípy, vlastnosti, konštrukčné usporiadanie, prevádzkové charakteristiky elektrických strojov, najmä transformátorov...

 • Knihapevná väzba
  30,80 €
  Do 25 dní

Automobil a jeho dynamika - Vladimír Rievaj a kolektív, EDIS, 2013
Automobil a jeho dynamika

V publikácii sú spracované témy súvisiace s teóriou pohybu automobilu. Jednotlivé state na seba logicky nadväzujú a tvoria kompaktný vedomostný celok. Svojou kompozíciou je určená pre vzdelávanie v odbore cestné vozidlá. V úvode sú...

 • Knihapevná väzba
  15,30 €
  Do 25 dní

Prášková metalurgia - Ján Moravec, EDIS, 2020
Prášková metalurgia

Vo vysokoškolskej učebnici Prášková metalurgia sú zhrnuté základné poznatky o problematike výroby práškov, ich tvárnení a spekaní. Publikácia je prednostne určená pre poslucháčov denného štúdia druhého stupňa vysokoškolského..

 • Knihabrožovaná väzba
  15,10 €
  Do 14 dní

Finančné modely v podnikovej praxi. Momentum riadenia ziskov - Katarína Valášková, Pavol Ďurana, EDIS, 2022
Finančné modely v podnikovej praxi. Momentum riadenia ziskov

Earnings management (alebo i riadenie zisku) možno chápať ako využívanie rôznych účtovných techník, ktorých hlavným účelom je zostaviť finančné výkazy tak, aby bola obchodná činnosť podniku, rovnako ako i jeho finančná situácia...

 • Knihapevná väzba
  30,03 €
  Do 25 dní

Vedeli ste, že...?

vá radi privítame v 17 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Spoločensky zodpovedné podnikanie - Katarína Zvaríková, EDIS, 2023
Spoločensky zodpovedné podnikanie

Učebnica Spoločensky zodpovedné podnikanie má poskytnúť čitateľovi základnú teorému koncepcie. Poukazuje na nutnosť prepájania hospodárskej činnosti podnikov s ostatnými dobrovoľnými činnosťami, pričom dôraz sa nekladie iba...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,64 €
  -5 %
  Do 25 dní

Navrhovanie predpätých konštrukcií podľa európskych noriem - Martin Moravčík, EDIS, 2017
Navrhovanie predpätých konštrukcií podľa európskych noriem

Predpätý betón využívame v stavebníctve už viac ako 100 rokov a jeho aplikácie dnes evidujeme naprieč celým spektrom stavebných konštrukcií. Od objektov pozemného staviteľstva...

 • Knihapevná väzba
  18,50 €
  Na sklade

Židia v Žiline - Peter Frankl, Pavel Frankl, EDIS, 2009
Židia v Žiline

V knihách a publikáciách, ktoré v nedávnych rokoch vychádzali v Žiline, bola sotva zmienka o jej židovských obyvateľoch. Akoby tu židia ani nežili, akoby ich práca a činy ani neboli. Pritom sa židia podieľali na rozvoji Žiliny, považovali ju za svoje...

 • Knihapevná väzba
  19,00 €
  Do šiestich dní

Sluchová analýza - Jan Grossmann, EDIS, 2014
Sluchová analýza

Táto učebnica má slúžiť pri výučbe sluchovej analýzy primárne na univerzitách, ale môžu ju využívať aj konzervatóriá, či hudobné gymnáziá. Má umožniť študentom, aby pri analyzovaní hlasov sluchom mali k dispozícii dostatočne edukatívny študijný...

 • Knihapevná väzba
  19,46 €
  Do 25 dní

Ako veci vidíme - Ivan Turek, Zuzana Jesenská-Kubicová (ilustrácie), EDIS, 2015
Ako veci vidíme

Ako veci vidíme je kniha vysokoškolského pedagóga fyziky – doc. Ivana Tureka, ktorá je však určená deťom, ktoré sa zaujímajú o to, ako „beží svet“ okolo nás. Je pripravená pomôcť...

 • Knihapevná väzba
  16,95 €
  Do 25 dní
 • Čítanávýborný stav
  11,87 €
  -30 %
  Na sklade

Meranie a modelovanie elektrických strojov, EDIS, 2014
Meranie a modelovanie elektrických strojov

Čitatelia v tejto učebnici nájdu metódy merania elektrických strojov na učrenie ich vlastností a prvkov ich náhradných schém. Potom nasleduje zostavenie...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,40 €
  Do 25 dní

Manažment rizika v podniku - Katarína Buganová, Mária Hudáková, EDIS, 2012
Manažment rizika v podniku

Vo vysokoškolskej učebnici Manažment rizika v podniku je spracovaná problematika manažmentu rizika v podniku so zameraním na riziká ohrozujúce všetky...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,70 €
  Na sklade

Logistika výrobného podniku - Eva Sventeková, EDIS, 2020
Logistika výrobného podniku

Skriptá sú prioritne určené študentom bakalárskeho štúdia na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Ich cieľom je zoznámenie študentov s kľúčovými logistickými činnosťami vo výrobnom podniku....

 • Knihabrožovaná väzba
  8,00 €
  Na sklade

Technika a technické prostriedky hasičských jednotiek - Mikuláš Monoši, Milan Dermek, Michal Ballay, EDIS, 2016
Technika a technické prostriedky hasičských jednotiek

Skriptá obsahujú základné informácie o hasičskej technike a technických prostriedkoch používanej hasičskými jednotkami v Slovenskej republike. Zaoberajú...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,90 €
  Na sklade

Strategický manažment - Štefan Hittmár, Štefan Hittmár, EDIS, 2013
Strategický manažment

Hlavným poslaním tejto vysokoškolskej učebnice je obohatiť informačnú a poznatkovú základňu v problematike dlhodobého riadenia systémov spoločenskoekonomických v strategickom manažmente. Je určená najmä pre vzdelávanie študentov Žilinskej...

 • Knihapevná väzba
  10,15 €
  Do 25 dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Nikdy sa nezavďačíš každému. Nemôžeš celý život lietať od jedného k druhému a robiť to, čo sa na tebe páči ostatným. A zakaždým sa vzdať toho, čo chceš ty sama.“

Časodejovia: Srdce času - Natalja Ščerba, 2017
Časodejovia: Srdce času
Natalja Ščerba