Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo EDIS

Zrušiť
Titulov: 355
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 355
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do troch dní

Diagnostické lekárske prístroje tvoria dôležitú časť prístrojovej techniky využívanej v lekárstve. V mnohých prípadoch je signál meraný z tela pacienta v takej forme, že je potrebná jeho ďalšia transformácia, aby...

-5%
9,03 €

9,03 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Novinka

Posielame do troch dní

Riziko a neistota sú kľúčovým atribútom všetkých ľudských činností, najmä tých podnikateľských. Výskum a vývoj nových produktov, zavádzanie moderných technológií, vstupy na nové trhy, fúzie i akvizície...

-5%
19,06 €

19,06 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Novinka

Posielame do troch dní

Skriptá sú určené pre študentov doktorandského ako aj inžinierskeho štúdia na technických univerzitách a ich cieľom je oboznámiť čitateľa s aktuálne používanými technikami výpočtov prútových a nosníkových sústav...

-5%
14,01 €

14,01 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Novinka

Posielame do troch dní

Autori publikácie sumarizujú aktuálne poznatky a výsledky výskumu z problematiky bezpečnosti na železničných priecestiach v SR pomocou vybraných matematických vzťahov a analyzujú riziká na železničných priecestiach...

-5%
30,50 €

30,50 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Novinka

Posielame do troch dní

Poslaním tejto publikácie je zhrnúť poznatky o efektívnom používaní valivých ložísk, či poskytnúť konštruktérom podrobnejšie informácie pre vytvorenie účelnej konštrukcie uloženia...

-5%
16,44 €

16,44 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Novinka

Posielame do troch dní

So zlyhávaním podnikateľských subjektov sa stretáva každá (nielen trhová) ekonomika na svete. Zlyhanie podnikov maže mať rozmanitú formu, rôzne prejavy, následky a dôsledky...

-5%
40,31 €

40,31 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Novinka

Posielame do troch dní

Táto učebnica je určená záujemcom o problematiku informačných systémov, ako aj projektantom a manažérom projektov zameraných na informačné systémy. Je rozdelená do troch častí a dvanástich kapitol. Prvá časť je venovaná problematike

-5%
25,95 €

25,95 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Cieľom publikácie je prispieť k snahe o predchádzanie poruchám, pri ich vzniku byť námetom na ich diagnostiku a napomôcť pri ich odstraňovaní. Vychádza z...

-3%
27,85 €

27,85 €

Zľava 3%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Posielame do troch dní

Účtovníctvo podnikateľov II je druhou časťou vysokoškolskej učebnice venovanej jednoduchému účtovníctvu podnikateľských subjektov v zmysle aktuálnej právnej úpravy účtovníctva v SR...

-3%
19,94 €

19,94 €

Zľava 3%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Publikácie Matematika 1 a Matematika 2 predkladajú čitateľovi v prehľadnej forme základy vysokoškolskej matematiky od elementov matematickej logiky, cez...

7,70 €

7,70 €

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Publikácie Matematika 1 a Matematika 2 predkladajú čitateľovi v prehľadnej forme základy vysokoškolskej matematiky od elementov matematickej logiky, premenných...

9,54 €

9,54 €

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Predložený materiál učebnice predstavuje velmi žiadanú a vítanú študijnú pomôcku, o ktorú bude vždy medzi študentmi velký záujem. Svojím obsahom sa venuje príprave a vyhotovovaniu...

-3%
19,46 €

19,46 €

Zľava 3%

Posielame do troch dní

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Táto učebná pomôcka je primárne určená uchádzačom o štúdium na fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ale dobre poslúži aj uchádzačom o....

-5%
5,34 €

5,34 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Posielame do troch dní

Učebnica Podnikový controlling oboznamuje čitateľov s históriou, vývojom, základnou charaktreristikou a poslaním controllingu v podmienkach Slovenskej republiky v súčasnosti...

-2%
16,51 €

16,51 €

Zľava 2%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Inžinierska geológia je základným predmetom Stavebnej fakulty vyučovaným v odboroch "Teória a konštrukcie inžinierskch stavieb, Staviteľstvo, technológia a manažment stavieb a Pozemné staviteľstvo na bakalárskom a inžinierskom stupni. Je to...

24,70 €

24,70 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Študenti štúdijného programu cestná doprava abslovujú tento predmet v druhom ročníku inžinierskeho štúdia. Počas cvičení na základe zadefinivaných vstupných údajov navrhujú geometrické...

-3%
18,13 €

18,13 €

Zľava 3%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Knižná publikácia Konštruovanie 1, od autorov J. Bronček a kol. je odborná publikácia určená pre vysokoškolských študentov strojárskeho zamerania ako aj pre širokú odbornú...

-4%
45,86 €

45,86 €

Zľava 4%

Posielame do troch dní

Posielame do 10 dní

Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe, tiež sú určené ako učebné texty pre študentov študijného programu Cestná doprava na Žilinskej univezite v Žiline na doplnenie učebných...

37,20 €

37,20 €

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Polymérne konštrukčné materiály zaznamenávajú v súčasnej dobe obrovský rozvoj a používajú sa takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. Vzhľadom na ich cenu, vlastnosti technológie výroby a spracovania nahráczajú stále viac a viac klasické...

17,00 €

17,00 €

Posielame do 10 dní

Posielame do šiestich dní

V knihách a publikáciách, ktoré v nedávnych rokoch vychádzali v Žiline, bola sotva zmienka o jej židovských obyvateľoch. Akoby tu židia ani nežili, akoby ich práca a činy ani neboli. Pritom sa židia podieľali na rozvoji Žiliny, považovali ju za svoje...

18,98 €

18,98 €

Posielame do šiestich dní


„Z celej strany plnej písmen nezískaš nič alebo len málo, ak ju ukážeš len svojim očiam.“

Walter Pitkin