Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Aleš Čeněk

Zrušiť
Titulov: 693
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 693
Zoradiť podľa:

Obchodné právo

Pavol Kubíček • Aleš Čeněk, 2018

Posielame do 13 dní

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018...

-8%
25,55 €

25,55 €

Zľava 8%

Posielame do 13 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vysokoškolská učebnica predkladá poznatky o vybraných sociálnopatologických javoch. Venuje sa problematike rizikového správania a faktorom, ktoré podmieňujú jeho vznik a vybraným, v súčasnosti veľmi aktuálnym sociálnopatologickým...

-5%
7,17 €

7,17 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 13 dní

Publikácia je komplexným zhrnutím doterajších teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti činností Policajného zboru. Súčasná policajná prax pociťuje absenciu publikácie, ktorá by vo svojom obsahu vysvetlila postupy pri výkone policajných...

-5%
20,16 €

20,16 €

Zľava 5%

Posielame do 13 dní

Posielame do 13 dní

Publikace je určena zejména vysokoškolským studentům, ale i odborné a laické veřejnosti. Autoři se snaží nejenom představit sociologii a politologii jako samostatné pedagogické disciplíny, ale propojit jejich úhel pohledu při analýze...

-5%
20,60 €

20,60 €

Zľava 5%

Posielame do 13 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vysokoškolská učebnica Trestné právo hmotné osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestné právo hmotné všeobecná časť. V učebnici autorský kolektív rozoberá skutkové podstaty trestných činov zahrnuté do...

-5%
23,29 €

23,29 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia je rozdelená do dvoch na seba nadväzujúcich častí: všeobecnej a špeciálnej (osobitnej), vyjadrujúcich teoretickú a aplikovanú rovinu kriminológie. V závere má čitateľ možnosť uvažovať nad významom kriminológie pre činnosť právnika. Tretie...

-5%
20,16 €

20,16 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 13 dní

Publikácia si dala za cieľ skvalitniť prípravu študentov právnických fakúlt Slovenskej republiky a uľahčiť im prechod od štúdia do praxe...

-5%
13,48 €

13,48 €

Zľava 5%

Posielame do 13 dní

Policajná správa

Janka Hašanová • Aleš Čeněk, 2018

Posielame do 13 dní

Anotácia: Publikácia sa venuje teoretickým otázkam policajného práva, právnemu postaveniu Policajného zboru, jeho úlohám, oprávneniam a povinnostiam policajtov, ako aj donucovacím prostriedkom, ktoré môžu pri výkone služby používať. Ďalej sa zaoberá...

18,07 €

18,07 €

Posielame do 13 dní

Posielame do 13 dní

Prípadové štúdie z trestného práva procesného ako vysokoškolské učebné texty završujú kompletnú zbierku základných publikácií z predmetu Trestné právo procesné na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Snahou autorov bolo poskytnúť študentom a...

-5%
12,99 €

12,99 €

Zľava 5%

Posielame do 13 dní

Posielame do 13 dní

Monografia predstavuje komplexné spracovanie problematiky práva duševného vlastníctva v Slovenskej republike. Obsahuje výklady o autorskom...

17,82 €

17,82 €

Posielame do 13 dní

Na sklade
Výpredaj

Na sklade, posielame ihneď

Nové vydání učebnice Teorie práva je aktualizovanou verzí vydání předchozího, které se osvědčilo. Proto se jeho základní struktura, rozsah a způsob výkladu nezměnily. Bylo však nutno reflektovat zvláště rekodifikaci soukromého práv

-30%
13,88 €

13,88 €

Zľava 30%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do 13 dní

Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších osobitných odvetví medzinárodného práva verejného v nadväznosti na najaktuálnejšiu vedeckú a odbornú spisbu v danej oblasti. Z uvedených odvetví je v učebnici začlenené primárne medzinárodné právo....

-5%
21,95 €

21,95 €

Zľava 5%

Posielame do 13 dní

Posielame do 13 dní

Pojetí kriminalistiky v této monografii vychází z fyzikální interpretace a následného matematického zpracování základního kriminalistického problému, tj. správnou interpretací stop trestného činu tento čin rekonstruovat...

-5%
98,54 €

98,54 €

Zľava 5%

Posielame do 13 dní

Informační bezpečnost

Josef Požár • Aleš Čeněk, 2005

Posielame do 13 dní

S rostoucím významem výpočetní techniky rostou také další možnosti využívání informačních a komunikačních technologií ve všech oblastech života společnosti...

-3%
13,29 €

13,29 €

Zľava 3%

Posielame do 13 dní

Posielame do 13 dní

Publikace je zaměřena na vývoj kriminalistiky ve světě i v České republice (Českých zemích)...

-3%
19,11 €

19,11 €

Zľava 3%

Posielame do 13 dní

Posielame do 13 dní

Publikace o mimoevropských právních dějinách podává přehled vývoje státu a práva v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a to od jejich počátků...

-3%
12,24 €

12,24 €

Zľava 3%

Posielame do 13 dní

Posielame do 13 dní

Diplomacii, jejím dějinám a působení bylo věnováno velké množství zahraničních knih a studií...

-3%
15,93 €

15,93 €

Zľava 3%

Posielame do 13 dní

Posielame do 13 dní

Po teroristických útocích na americké cíle v roce 2001 se součástí bezpečnostního diskurzu staly vedle tzv. darebáckcýh států také selhávající, rozpadající se a rozpadlé státy...

-5%
13,57 €

13,57 €

Zľava 5%

Posielame do 13 dní

Právní informatika

František Cvrček • Aleš Čeněk, 2010

Posielame do 13 dní

Právní informatika je relativně nový obor, který je u nás rozvíjen od 60. let 20. století. Teprve po roce 1990 se však začal vyučovat na všech právnických fakultách v ČR...

-5%
17,65 €

17,65 €

Zľava 5%

Posielame do 13 dní

Posielame do 13 dní

Publikace je názornou učební pomůckou, která dává studentům možnost lépe, než je to možné při výuce či v souvislých literárních výkladech běžných učebnic a učebních příruček, poznat a pochopit vzájemné vazby a souvislosti právních institucí atd...

-5%
5,37 €

5,37 €

Zľava 5%

Posielame do 13 dní


„Milý, píšem vám celkom nahá, lebo chcem byť jednoduchou a úprimnou“

Človek na ulici - Ivan Horváth
Človek na ulici
Ivan Horváth