„Ak knihu nemôžeme s potešením čítať znovu a znovu, potom ju netreba čítať vôbec.“

Voltaire