Knihy
E-knihy

Knižnica slovenskej literatúry

Zrušiť
Titulov: 69
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 69
Zoradiť podľa:

Posielame do piatich dní

Samo Chalupka (1812 - 1883) je známy predovšetkým ako básnik, autor skladby Mor ho! a ďalších hrdinských básní - "spevov", ako ich nazval v titule jediného knižného výberu zo svojej básnickej tvorby. Jeho prózy, rozprávky, historické astate...

-5%
11,07 €

11,07 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Básnik a katolícky kňaz, redaktor vydavateľstva Verbum, Janko Silan (1914 – 1984), je najreprezentatívnejším autorom katolíckej moderny v slovenskej literatúre. Jeho dielo treba rozumieť v kontexte modernej slovenskej literatúry a európskej katolíckej...

11,47 €

11,47 €

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ján Smrek vstúpil do slovenskej poézie začiatkom dvadsiatych rokov 20. storočia a dlhé desaťročia si udržiaval renomé najpopulárnejšieho básnika. Svedčia o tom opakovane vo veľkých nákladoch vydávané a ním samým zostavované knižné výbery Moje najmilšie...

11,59 €

11,59 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Slovenská moderna

Kalligram, 2011

Posielame do piatich dní

Antológia Slovenskej moderny prináša výber z básnickej, prozaickej, dramatickej a kritickej tvorby autorov, ktorých na začiatku 20. storočia oslovila modernistická citovosť, náladovosť a dobové filozofické a intelektuálne...

-5%
11,07 €

11,07 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Milan Rúfus bol žijúcim klasikom slovenskej umeleckej spisby. Výber Chlapec maľuje dúhu a iné, ktorý edične pripravila literárna vedkyňa Eva Jenčíková, sa usiluje v rámci daných možností jedného – hoci rozsiahleho...

11,59 €

11,59 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Výber z rozsahom neveľkého prazaického diela D. Chrobáka je v zhode s koncepciou edície Knižnica slovenskej literatúry rozčlenený do dvoch častí, ktoré v závere dopĺňa edičný aparát. Prvá časť výberu upriamuje pozornosť na texty autora, a to texty...

11,59 €

11,59 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Výber Jany Kuzmíkovej predstavuje komplexnú tvorbu Ivana Horvátha – od prvých textov autora z debutu Mozaika života a snov cez zbierky próz Vízum do Európy, Nepravdepodobný advokát či Tak sa to malo stať až po esej Návrat do Paríža...

11,47 €

11,47 €

Posielame do piatich dní

Slovenské rozprávky (1845-1883)

Kolektív autorov • Kalligram, 2012

Posielame do piatich dní

Rozprávkové zbierky publikované v 19. storočí - Slovenské povesti Augusta Horislava Škultétyho a Pavla Dobšinského a Dobšinského Prostonárodné slovenské povesti patria k jedným z najvydávanejších, najčítanejších a najznámejších diel slovenskej literatúry

11,59 €

11,59 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Slovník približuje vybrané diela slovenskej poézie a prózy 20. storočia (prvé dielo vyšlo v roku 1901, posledné v roku 2000). Má ambíciu byť syntézou vychádzajúcou z poznania slovenskej literárnej vedy na začiatku 21. storočia...

-5%
9,18 €

9,18 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Napriek nesmiernej popularite jeho osobnosti je dielo Ľudovíta Štúra (1815-1856) v kultúrnom vedomí našej spoločnosti ešte stále nedostatočne zakotvené. Jeho historický a kultúrno-politický význam sa často stráca v spleti tradičných školských schém...

11,59 €

11,59 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

11,59 €

11,59 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Kniha Tajovského obrodenecká moderna je prvým monografickým spracovaním prozaického diela J. G. Tajovského. Autorka v ňom zásadným spôsobom prekvalifikovala doterajšie literárnohistorické hodnotenie tohto autora...

-5%
9,18 €

9,18 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Romantickí mesianisti

Kolektív autorov • Kalligram, 2010

Posielame do piatich dní

Pomenovanie mesianizmus sa používa ako označenie pasívneho postoja, iracionálneho očakávania rýchlej nápravy neuspokojivého stavu sveta alebo civilizácie, štátu alebo národa prostredníctvom vyššieho zásahu spasiteľa. Považuje sa za druh utopického...

-5%
11,07 €

11,07 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

-5%
11,07 €

11,07 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

V prípade Svetozára Hurbana Vajanského sú všetky jeho aktivity - ako básnika, spisovateľa, redaktora, spolkového činiteľa, organizátora národných podujatí — prepojené s jeho politickými postojmi. Bol vnímaný ako popredný reprezentant Slovenskej...

-5%
11,07 €

11,07 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Narcis a iné

Rudolf Sloboda • Kalligram, 2014

Posielame do piatich dní

Silne subjektívny, nepochopiteľne životne autentický ráz Slobodovej tvorby, jeho až neznesiteľne intenzívne a sebatrýznivé sebaskúmanie zo všetkých mysliteľných strán, ktoré samozrejme presahovalo aj do skúmania a komentovania fragmentov okolitej...

-5%
11,07 €

11,07 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Tvorba Trnavskej skupiny - konkretistov je záležitosťou nielen nedávnej minulosti, ale aj otvorenej prítomnosti. Jej autori sa predstavili fragmentárnym programom i výraznými básňami...

-5%
9,18 €

9,18 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Zámerom zostavovateľa Jána Gbúra zjavne nebolo potvrdiť Hviezdoslavov status "maturitného" autora par excellence v podobe akejsi povinnej čítanky školského hviezdoslavovského kánonu...

11,59 €

11,59 €

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha Na margo staršej literatúry približuje situáciu v staršej slovenskej literatúre v rozmedzí II. až I8. storočia z hľadiska vývoja relevantných žánrov ako legenda, traktát, román a kázeň. V centre pozornosti sú predovšetkým špecifiká dobovej...

-5%
11,07 €

11,07 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Expresionizmus

Kolektív autorov • Kalligram, 2014

Posielame do piatich dní

Expresionizmus v slovenskej literatúre medzivojnového obdobia je kapitolou, ktorá dlhodobo čaká na svoje adekvátne prečítanie a zhodnotenie. Staršie i novšie pokusy o uchopenie tohto fenoménu nepriniesli také výsledky, ktoré by dali jednoznačnú a...

-5%
11,07 €

11,07 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní


„Vždy si predstavujem, že Raj musí vyzerať ako knižnica.“

Jorge Luis Borges