Edícia Ekonómia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia predstavuje komplexný pohľad na teóriu a prax prekladateľskej i tlmočníckej činnosti na pozadí anglického a slovenského jazyka. Obsahuje možné riešenia prekladov slovných spojení alebo kratších textov...

22,00 €

22,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Autori sa v predloženej publikácii venujú jednotlivým medzinárodným audítorským štandardom, ktoré sú organickou súčasťou metodiky auditu. Vychádzajú pritom z ich oficiálneho prekladu, ktorý zabezpečila Slovenská komora audítorov...

2,80 €

2,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do šiestich dní

Autori v publikácii ponúkajú pohľad na teoretickú základňu vypracovania audítorskej dokumentácie a následne sa venujú zostaveniu konkrétnej audítorskej dokumentácie a požiadavkám na jej zostavenie v reálnej praxi, kde ako vzor použili menšiu...

4,80 €

4,80 €

Posielame do šiestich dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Poisťovníctvo patrí k dôležitým odvetviam ekonomiky každého štátu. Jeho úlohou je ponúknuť obyvateľom poistenie nielen života a zdravia, ale aj poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škody, úrazové poistenie, cestovné poistenie a mnoho...

6,90 €

6,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov...

17,50 €

17,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do šiestich dní

Podstatná časť učebnice sa venuje neoklasickému modelu spotrebiteľa a správaniu individuálneho spotrebiteľa v konkrétnych situáciách, ako sú jeho rozhodovanie pri výbere nakupovaných statkov, optimálny výber vzhľadom na disponibilný...

3,30 €

3,30 €

Posielame do šiestich dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Len máloktorá vec vie ľudí zaujať viac ako peniaze. Vychádzajúc z ekonomickej teórie ide o jediný statok, ktorý nedokáže nikdy u ľudí vyvolať pocit uspokojenia potreby. Akékoľvek množstvo peňazí totiž vlastníme, vždy by sme chceli mať ešte viac...

10,90 €

10,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do šiestich dní

Neziskové organizácie zastrešujú najrôznejšie činnosti – od tzv. voľnočasových aktivít (kultúra, šport, výchova detí a mládeže a pod.) až po verejnoprospešnú (aktivity v regióne a komunite, ochrana prírody) a charitatívnu činnosť (pomoc znevýhodneným...

10,50 €

10,50 €

Posielame do šiestich dní
Na sklade, posielame ihneď

Cieľom publikácie je systematicky a komplexne prezentovať poznatky o informačných technológiách v cestovnom ruchu z pohľadu ponuky aj dopytu. Publikácia zohľadňuje...

14,50 €

14,50 €

Na sklade, posielame ihneď
Posielame do šiestich dní

Učebnica poskytuje čitateľovi najdôležitejšie teoretické poznatky súvisiace s ohodnocovaním podnikov. Úvodné kapitoly sa zaoberajú všeobecne ohodnocovaním, procesom...

16,50 €

16,50 €

Posielame do šiestich dní

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou vyše 600 000€?

Financie

od 16,94 €

-30 %
16,94 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
24,20 €
Posielame do šiestich dní
-30 %
16,94 €
24,20 €

Podnikové hospodárstvo

od 3,10 €

Kniha 2016
13,10 €
Posielame do šiestich dní
Kniha 2014
Vypredané
Kniha 2015
Vypredané
Kniha 2014
Vypredané
13,10 €
Vypredané
Vypredané
Vypredané

Podnikové hospodárstvo pre manažérov

od 8,51 €

14,20 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-40 %
8,51 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-30 %
9,95 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
14,20 €
-30 %
9,95 €
Posielame do šiestich dní

Podnikateľská etika nadobúda v dnešnom svete oveľa väčší význam, ako tomu bolo v minulosti. Pochopenie jej podstaty či významu dlhodobého rozvoja však stále nie je jednoduché. Problémy často vytvára používanie základných termínov a pojmov...

4,80 €

4,80 €

Posielame do šiestich dní

Daňovníctvo

od 5,04 €

-20 %
16,64 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2018
20,80 €
Posielame do šiestich dní
Kniha 2015
Vypredané
-20 %
16,64 €
20,80 €
Vypredané

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

od 4,90 €

Kniha Wolters Kluwer, 2016
15,90 €
Posielame do šiestich dní
Kniha Wolters Kluwer, 2014
Vypredané
Kniha Wolters Kluwer, 2018
Vypredané
Kniha Wolters Kluwer, 2016
Vypredané
Kniha Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013
Vypredané
15,90 €
Vypredané
Vypredané
Vypredané
Vypredané

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

 • 2. diel série

od 6,96 €

-20 %
6,96 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
8,70 €
Posielame do šiestich dní
-20 %
6,96 €
8,70 €
Posielame do šiestich dní

Publikácia sa odborným spôsobom zaoberá možnosťami uplatnenia marketingovej filozofie v oblasti neziskového sektora, športu a kultúry. Jej cieľom je poukázať na tie marketingové...

13,10 €

13,10 €

Posielame do šiestich dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica rieši problematiku obchodných spoločností z účtovného hľadiska. Je rozdelená do siedmich kapitol. V jednotlivých kapitolách nájdete charakteristiku účtovných...

16,40 €

16,40 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Podnik a podnikanie

od 13,70 €

Kniha Wolters Kluwer, 2016
-5 %
14,30 €
Posielame do šiestich dní
Kniha Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013
13,70 €
Posielame do šiestich dní
-5 %
14,30 €
13,70 €

„Len keď je zle, ľudia pochopia, aké ťažké je byť pánom svojich citov a myšlienok.“

Za súmraku - Anton Pavlovič Čechov
Za súmraku
Anton Pavlovič Čechov