Knihy
E-knihy
Zrušiť
Titulov: 143
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 143
Zoradiť podľa:

Ekonómia

Ján Lisý a kolektív • Wolters Kluwer ČR, 2016
Okamžitý download
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžite na stiahnutie

Čtvrté vydání ojedinělé publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je rozebrána z pohledu pracovního...

-54%
13,70 €

13,70 €

Zľava 54%

Okamžite na stiahnutie

Posielame do piatich dní

Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie jednotlivých foriem majetku, záväzkov, nákladov, výnosov, vlastného imania až po účtovanie...

12,90 €

12,90 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Ďalšie, v poradí piate aktualizované vydanie publikácie má pomôcť študentom úspešne zvládnuť praktickú časť maturitnej skúšky na školách ekonomického zamerania, ktorej hlavnou súčasťou je účtovníctvo...

9,45 €

9,45 €

Posielame do piatich dní

Globálne zdroje (Hrozba alebo šanca?)

Peter Staněk • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V súčasnosti sme svedkami rozsiahlych diskusií o úlohe a stave prírodných zdrojov a ich možného využitia. Diskutuje sa, či sme dosiahli už vrchol ťažby, či sme už za ním a či nám hrozí...

-4%
18,21 €

18,21 €

Zľava 4%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Neziskové organizácie zastrešujú najrôznejšie činnosti – od tzv. voľnočasových aktivít (kultúra, šport, výchova detí a mládeže a pod.) až po verejnoprospešnú (aktivity v regióne a komunite, ochrana prírody) a charitatívnu činnosť (pomoc znevýhodneným...

9,45 €

9,45 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Desiate prepracované vydanie. Učebnica bezprostredne nadväzuje na učebnicu pre 2. ročník. Vysvetľuje účtovanie rôznych špecifických účtovných prípadov súvisiacich s...

9,80 €

9,80 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Cieľom publikácie je systematicky a komplexne prezentovať poznatky o informačných technológiách v cestovnom ruchu z pohľadu ponuky aj dopytu. Publikácia zohľadňuje...

-3%
12,78 €

12,78 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom publikácie je prispieť k poznaniu nákupu a predaja priemyselných podnikov ako základných obchodných funkcií podnikov, ich hlbších súvislostí, k vymedzeniu...

-2%
13,42 €

13,42 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Publikácia je nielen prehľadným a praktickým sprievodcom otázkami poistenia v Slovenskej republike i Českej republike, ale poskytuje aj pohľad a prístup k riadeniu rizík, ktoré majú v malých a stredných podnikoch svoje špecifiká,...

-3%
13,78 €

13,78 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Len máloktorá vec vie ľudí zaujať viac ako peniaze. Vychádzajúc z ekonomickej teórie ide o jediný statok, ktorý nedokáže nikdy u ľudí vyvolať pocit uspokojenia potreby. Akékoľvek množstvo peňazí totiž vlastníme, vždy by sme chceli mať ešte viac...

9,90 €

9,90 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Publikácia sa venuje podrobnej analýze smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov...

-5%
1,13 €

1,13 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Monografia vychádza zo základných charakteristík rakúskej školy. Autor v nej vymedzuje jednak rozhodujúce prvky trhového systému a podstatu jeho fungovania, a jednak poukazuje na to, ako štátne intervencie deformujú...

-5%
2,43 €

2,43 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Monografia rozvíja vedecké poznatky v oblasti teórie produkčného procesu finančných inštitúcií a otvára nové pohľady na skúmanú problematiku. Je výsledkom výskumu, ktorého hlavným cieľom bolo navrhnúť a spracovať alternatívne možnosti hodnotenia...

-3%
13,07 €

13,07 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Podnikateľská etika nadobúda v dnešnom svete oveľa väčší význam, ako tomu bolo v minulosti. Pochopenie jej podstaty či významu dlhodobého rozvoja však stále nie je jednoduché. Problémy často vytvára používanie základných termínov a pojmov...

4,35 €

4,35 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Autori sa v predloženej publikácii venujú jednotlivým medzinárodným audítorským štandardom, ktoré sú organickou súčasťou metodiky auditu. Vychádzajú pritom z ich oficiálneho prekladu, ktorý zabezpečila Slovenská komora audítorov...

4,40 €

4,40 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Predkladaná učebná pomôcka – súhrn príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výklad základných ekonomických pojmov z oblasti podniku a podnikania v podobe pracovného zošita – predstavuje súčasť základnej literatúry k predmetu podnik a podnikanie...

-3%
12,11 €

12,11 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Publikácia približuje požiadavky na vykazovanie finančných nástrojov komerčných bánk podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania. Základné nároky vyplývajúce z...

-4%
18,16 €

18,16 €

Zľava 4%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Zbierka príkladov nadväzujúca na vysokoškolskú učebnicu K. Vlachynský a kol.: Podnikové financie spracúva problematiku aplikačným spôsobom. Každá kapitola má teoretické východiská danej problematiky, na ktorú nadväzujú riešené a neriešené príklady...

11,60 €

11,60 €

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Praktiká Ekonomická teória 1 a Ekonomická teória 2 sú koncipované tak, aby študenti, ktorí s ním budú pracovať, mali možnosť postupne sa oboznamovať s problematikou, vnímať súvislosti a dokázať aj interpretovať nové poznatky, formulovať vlastné...

-5%
16,01 €

16,01 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Prvá časť trilógie učebníc manažmentu reprezentuje snahu autorov vysvetliť a zdôvodniť význam a postavenie manažmentu, charakterizovať jeho vývoj a naznačiť budúce smerovanie. Uvádza čitateľa do problematiky manažérskej práce...

10,99 €

10,99 €

Posielame do piatich dní


„Aj keď veľa čítaš, každý deň si urči aspoň jednu vec, o ktorej budeš rozmýšľať.“

Lucius Annaeus Seneca