Martine Murrayová

„Slová sú hlasom srdca.“

Confucius