Knihy
E-knihy
Zrušiť
Titulov: 17
Zúženie výberu
Radenie
Počet titulov: 17
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do troch dní

Postupná premena miest a regiónov na "smart regióny", ako aj efektívne využívanie "smart" riešení zvyšujúcich kvalitu života obyvateľov je v súčasnosti moderným trendom vo vyspelých krajinách. Môže však implementácia koncepcie "rozumných" miest...

-5%
10,67 €

10,67 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Dynamický rozvoj robotických technológií, umelej inteligencie, vlastnej výroby i spotreby mení všetky úrovne fungovania spoločnosti. Čo nás čaká za bránami dneška a ako sa pripraviť na „novú realitu“? Publikácia „Hľadanie nove

-5%
16,77 €

16,77 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku

Iveta Pauhofová • Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2016

Posielame do týždňa

Zámerom publikácie je prispieť k rozšíreniu poznania v oblasti príjmovej polarizácie a nerovnosti na Slovensku. Skúmajú sa tie súvislosti, ktoré najviac reprezentujú reálne disproporcie na regionálnej úrovni a z pohľadu dlhodobého predstavujú ohrozenia...

-5%
10,48 €

10,48 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do troch dní

Publikácia Kvalitatívna zmena v zamestnanosti Slovenskej republiky prináša čitateľom odpovede na pálčivé otázky, ako sa vplyvom priemyselnej revolúcie bude meniť zamestnanosť na Slovensku, na čo sa treba pripraviť a pred akými výzvami v súvislosti s...

-5%
12,01 €

12,01 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do týždňa

Zborník statí Paradigmy zmien v 21. storočí: Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika ponúka vo svojej štruktúre pohľad na otázky adaptácie na meniaci sa svet a nové paradigmy, prezentuje vybrané aspekty riadenia národného hospodárstva a podnikov,...

-5%
9,43 €

9,43 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do troch dní

Publikácia je svojim zameraním a radením statí ďalším príspevkom rozširujúcim pohľad na paradigmy zmien v 21. storočí, na ktoré ako prvá zacielila monografia „Hľadanie kontúr v mozaike“ a zborník statí „Infraštruktúra spoločnosti, infraštruktúra človeka..

-5%
8,39 €

8,39 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku II.

Iveta Pauhofová a kolektív • Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2017

Posielame do týždňa

Publikácia je pokračovaním objasňovania súvislostí príjmovej polarizácie na Slovensku, ktoré boli súčasťou predchádzajúcej monografie z roku 2016. V nej sme predstavili našu metodológiu skúmania príjmových nerovností a polarizácie s prihliadnutím i na med

-5%
10,48 €

10,48 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Investičné stratégie Číny v podmienkach krízy

Iveta Pauhofová a Soňa Svocáková • Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2015

Posielame do troch dní

Globálna finančná kríza spôsobila už vo svojej prvej fáze zmeny v investičných stratégiách mnohých investorov. Kombinácia nedostatku finančných prostriedkov v krajinách zasiahnutých krízou na jednej strane a prebytkov reálnych finančných zdrojov veľkých i

-3%
9,53 €

9,53 €

Zľava 3%

Posielame do troch dní

Paradigmy zmien v 21. storočí: hľadanie kontúr v mozaike

Iveta Pauhofová a kolektív • Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2012

Posielame do troch dní

Predstavy o tom, ktoré paradigmy možno považovať za určujúce pre budúci vývoj spoločnosti, závisia od úrovne a odbornosti vnímania súvislostí javov minulých a súčasných a schopnosti posudzovať ich v komplexnosti. Zároveň pri vnímaní týchto javov ...

-5%
5,24 €

5,24 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

V poradí už tretia publikácia, zaoberajúca sa témou paradigiem budúceho vývoja v 21. storočí, má ambíciu posunúť bádanie od hľadania kontúr v mozaike globálneho vývoja, cez kľúčové súvislosti infraštruktúry spoločnosti a otázky formovania kontrolovanej...

-5%
10,48 €

10,48 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Zborník statí, ktorý ste práve otvorili, je výsledkom sústredeného úsilia autorov, z ktorých sa väčšina zúčastnila panelových vystúpení na v poradí už druhej medzinárodnej konferencii „Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí“, ktorá sa konala v máji 2012..

-5%
8,28 €

8,28 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do týždňa

Polarizácia spoločnosti patrí podľa materiálov World Economic Forum v roku 2017 medzi tri hlavné determinanty globálnych rizík budúceho vývoja. Vzájomné väzby jednotlivých rizík predstavujú najzásadnejšie výzvy pre globálnu spoločnosť...

-5%
8,39 €

8,39 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ambíciou v poradí tretej publikácie, ktorá analyzuje súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku, je prispieť k rozšíreniu poznania v dotknutej oblasti. V troch kapitolách ponúkame výsledky analýzy vzťahu minimálnej, priemernej mzdy a nezamestnanosti...

-5%
10,48 €

10,48 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Globálna spoločnosť na začiatku 21. storočia je plná rozporov a turbulencií. V zložitosti doby sa premieta kumulácia negatívnych javov, spojených s neistotami vplyvu zmien klimatických a prírodných podmienok, dôsledkov krízy v ďalšom prehlbovaní...

-5%
8,39 €

8,39 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Vypredané

Doterajšiu adaptáciu ekonomiky a spoločnosti na zmenu podmienok, ktoré vyvolala kríza, nemožno považovať ani za uspokojivú, ani za ukončenú. Naopak, problémy sa ďalej kumulujú, vznikajú nové a zväčšuje sa ich vzájomná previazanosť, ...

10,90 €

10,90 €

Vypredané

Vypredané

Publikácia skúma nové paradigmy svetovej ekonomiky z aspektov nových centier a upozorňuje na nové chápanie otázky solidarity, na príčiny príjmovej nerovnosti, ktorá už nie je otázkou rozvojového sveta, ale má celosvetovú dimenziu...

-5%
7,87 €

7,87 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

V štyroch kapitolách knihy autori zakomponovali vzájomné väzby, ktoré pozornému čitateľovi umožnia zorientovať sa v povahe mýtov a realite globálneho sveta. Vystríhajú pred všetkým, čo nám veľmi nepomáha,...

13,20 €

13,20 €

Vypredané


„Okrem človeka neexistuje na svete úžasnejšia vec ako kniha.“

Charles Kingsley