popis Vedeli ste, že...? Každý deň do všetkých kútov Slovenska (a sem-tam i sveta) rozpošleme niekoľko tisíc kníh.
 
81.
Biografický lexikón Slovenska VI (M - N)
Slovenská národná knižnica (2017)
Biografický lexikón Slovenska VI. obsahuje heslá osobností Slovenska. (viac o titule)
Naša cena: 17,10 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
82.
Matematika pre druhákov
Miroslav Belic, Janka Striežovská  ·  Aitec spol. s.r.o. (2016)
NA SKLADE  
Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ, alternatívny odporúčaný pracovný zošit z matematiky pre 2. ročník ZŠ... (viac o titule)
Naša cena: 4,70 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
83.
Budú z toho písmenká?
Éva Misák  ·  Ikar (2016)
NA SKLADE  
Pracovný zošit obsahuje súbor cvikov na uvoľnenie ruky a rozvíjanie koordinácie jednotlivých činností pri písaní. Je určený pre deti predškolského veku a prváčikov. Podľa nakreslených predlôh si môžu precvičovať jednotlivé prvky písma, ich spojenia... (viac o titule)
Naša cena: 2,50 € posielame do 24 hodín
84.
Klass 3 - Ruština pre stredné školy
Klett
Nová trojdielna učebná sada Klass je určená predovšetkým pre výučbu ruštiny ako druhého cudzieho jazyka na stredných školách. Obsah i metodické spracovanie celého súboru odpovedá požiadavkám ... (viac o titule)
Naša cena: 17,01 €  (teda ušetríte 5%) dodanie titulu môže trvať aj viac ako 3 týždne
85.
Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve
Pavol Kádek  ·  Wolters Kluwer (2017)
NA SKLADE  
Monografia s názvom „Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve“ je 2. doplneným a prepracovaným vydaním publikácie s názvom „Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve... (viac o titule)
Naša cena: 14,16 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
86.
Prírodoveda 4 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)
Rút Adame, Oľga Kováčiková  ·  Aitec spol. s.r.o. (2013)
Pracovná učebnica od skúsených autoriek nadväzuje na učivo 3. ročníka a obsahuje v praxi overené tematické pracovné strany. Učivo je usporiadané v logických... (viac o titule)
Naša cena: 6,46 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
87.
Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka I
Andrej Závodný  ·  Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, vydavateľstvo SAV (2016)
Hlavným zámerom vysokoškolskej učebnice Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka I a jej nadväznou časťou Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka II je ponúknuť... (viac o titule)
Naša cena: 7,50 € posielame do 24 hodín
88.
Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka II
Andrej Závodný  ·  Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, vydavateľstvo SAV (2016)
Hlavným zámerom vysokoškolskej učebnice Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka I a jej nadväznou časťou Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka II je ponúknuť aktualizovaný systémovolingvistický popularizačno-didaktický výklad m (viac o titule)
Naša cena: 5,94 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
89.
Financie
Rudolf Sivák a kolektív  ·  Wolters Kluwer (2015)
Cieľom kolektívu renomovaných autorov – vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave – bolo zostaviť komplexnú učebnicu, ktorá umožní študentom pochopiť podstatu financií, ich význam... (viac o titule)
Naša cena: 20,90 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
90.
Tovaroznalectvo
Alica Lacková  ·  Sprint dva (2018)
Užitočnosťproduktu je z pohľadu každého spotrebiteľa iná. Keďže sa na trhu nachádza množstvo rôznych produktov a množstvo spotrebiteľov s odlišnými požiadavkami, často nie je možné jednoznačne určiť, ktorý z produktov je.... (viac o titule)
Naša cena: 14,80 € posielame do 4 dní
91.
Stručný etymologický slovník slovenčiny
Ľubor Králik  ·  VEDA (2016)
NA SKLADE  
Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované ešte z praslovanského... (viac o titule)
Naša cena: 23,75 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
92.
Slovenský jazyk a literatúra - zbierka príkladov a testov
Ľubica Hybenová, Jana Machynová  ·  Školmédia (2015)
NA SKLADE  
Nová generácia zbierky testov testov s aktuálnym prehľadom gramatiky a literatúry... (viac o titule)
Naša cena: 9,07 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
93.
Matematika + ukážkové testy na novú maturitu
NA SKLADE  
Teória, riešené a neriešené príklady, výsledky. Ukážkové testy s výsledkami. (viac o titule)
Naša cena: 7,58 € posielame do 24 hodín
94.
Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry
NA SKLADE  
Pracovný zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry obsahuje typ a charakter úloh, ktoré zohľadňujú požadovanú úroveň získaných teoretických vedomostí a zručností v práci s... (viac o titule)
Naša cena: 4,85 €  (teda ušetríte 15%) posielame do 24 hodín
95.
Príprava na testovanie 9 - Slovenský jazyk a literatúra
Taktik (2016)
NA SKLADE  
Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 9. Publikácia žiakom ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí získaných počas celého štúdia na základnej škole. Kvalitnú prípravu na Testovanie 9 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh... (viac o titule)
Naša cena: 6,65 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
96.
Pravopisné cvičenia pre 1. ročník ZŠ
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2016)
Prvá publikácia zo série pravopisných cvičení zo slovenského jazyka pre základné školy prináša množstvo hravých cvičení a úloh zameraných na precvičovanie písania jednotlivých písmen abecedy a slov. Knižka má podobu pracovného... (viac o titule)
Naša cena: 4,70 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
97.
Zmaturuj z matematiky 2
Didaktis (2006)
Kniha je venovaná študentom všetkých stredných škôl, ich učiteľom a ostatným záujemcom o štúdium matematiky... (viac o titule)
Naša cena: 10,47 € zvyčajne posielame do 5 dní
98.
Základy práva
Alexandra Krsková, Darina Krátka  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2009)
Základy práva a ochrana spotrebiteľa (8. upravené vydanie) pre stredné školy schválilo Ministerstvo školstva a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy... (viac o titule)
Naša cena: 4,20 € posielame do 5 dní
99.
Účtovníctvo
Anna Šlosárová  ·  Wolters Kluwer (2016)
NA SKLADE  
Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív: Účtovníctvo (Wolters Kluwer, 2016) získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou... (viac o titule)
Naša cena: 12,92 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
100.
Začíname s japončinou
Edika (2014)
NA SKLADE  
Zoznámte sa s japonským jazykom a písmom zábavnou formou a objavte túto fascinujúcu kultúru! - Naučte sa základné slová a slovné spojenia. - Obohaťte si slovnú zásobu pomocou cvičení a zábavných hier... (viac o titule)
Naša cena: 8,54 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
Kniha je pre tvorcu tým, čím je pre krásku jej obraz v zrkadle. (Paul j.)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 448 408,77 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička