popis Vedeli ste, že...? Tovar, ktorý máme na sklade, počas pracovnej doby expedujeme zvyčajne do 2 hodín od prijatia Vašej objednávky.
 
81.
Chémia
Chémia  
Ivan Hnát  ·  Enigma (2013)
NA SKLADE  
Táto knižka je určená maturantom a záujemcom o štúdium chémie na vysokých školách, či už v podobe teoretickej alebo aplikovanej. Vychádza už zo súčasných názvoslovných zvyklostí a zahŕňa aj najnovšie zmeny v názvosloví... (viac o titule)
Naša cena: 6,98 € posielame ihneď
82.
Hudobná náuka 2
Martin Vozar  ·  Martin Vozar (2012)
NA SKLADE  
Pracovný zošit je určený pre 2. ročník hudobnej náuky v ZUŠ. Učivo je spracované prehľadne (názorné vysvetlenie pojmov a predpísané príklady so zadaním). Úlohy vychádzajú z prvého dielu zošita Hudobná náuka 1 a sú doplnené o nov (viac o titule)
Naša cena: 1,89 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
83.
Aké i/y sa píše?
Lucia Gianitsová-Ološtiaková  ·  Fragment (2009)
NA SKLADE  (173)
Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? Nijaký problém! Vďaka tejto učebnici sa s ypsilonom skamarátite. Precvičte si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách či v skloňovaní prídavných mien... (viac o titule)
Naša cena: 3,32 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
84.
Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
Pezolt PVD (2006)
NA SKLADE  
Tento doposiaľ najrozsiahlejší všeobecný anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník je určený širokému okruhu záujemcov o anglický jazyk... (viac o titule)
Naša cena: 4,28 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
85.
Nová zbierka úloh z matematiky pre 5. až 9. ročník ZŠ a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
František Kosper, Jana Fraasová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2015)
NA SKLADE  
Nová zbierka úloh z matematiky obsahuje- vyše 900 úloh zoradených do piatich kapitol podľa tém, v každej kapitole sú úlohy usporiadané podľa ročníkov a súčasne vzostupne od jednoduchších až po najnáročnejšie- úlohy... (viac o titule)
Naša cena: 8,08 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
86.
Zbierka úloh z matematiky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ
Zuzana Valášková, M. Malík  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2017)
NA SKLADE  
Zbierka úloh z matematiky obsahuje rôznorodé úlohy na precvičovanie príkladov z matematiky na hodinách aj na domácu prípravu; v slovných úlohách je dôraz na čítanie s porozumením... (viac o titule)
Naša cena: 3,61 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
87.
Hudobná náuka 4
Martin Vozar  ·  Martin Vozar (2012)
NA SKLADE  
Pracovný zošit je určený pre 4. ročník hudobnej náuky v ZUŠ. Učivo je spracované prehľadne (názorné vysvetlenie pojmov a predpísané príklady so zadaním). Úlohy vychádzajú z druhého dielu zošita Hudobná náuka 3 a sú doplnené o nov (viac o titule)
Naša cena: 1,89 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
88.
Písanie v 1. ročníku (komplet 5 písaniek s predtlačou)
Kamila Štefeková a kolektív  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2017)
NA SKLADE  
Séria piatich zošitov pokrýva námety na prácu počas prípravného, šlabikárového a aj čítankového obdobia. Zošity sú farebne odlíšené a na obálke... (viac o titule)
Naša cena: 5,37 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
89.
Zmaturuj z matematiky 2
Didaktis (2006)
Kniha je venovaná študentom všetkých stredných škôl, ich učiteľom a ostatným záujemcom o štúdium matematiky... (viac o titule)
Naša cena: 10,47 € posielame do 7 dní
90.
Vybrané slová (pracovný zošit pre 3. ročník)
Dana Kovárová, Alena Kurtulíková  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2016)
NA SKLADE  
Pracovný zošit Vybrané slová od autoriek PaedDr. Dany Kovárovej a Mgr. Aleny Kurtulíkovej prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo tretieho ročníka... (viac o titule)
Naša cena: 4,37 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
91.
Hudobná náuka 3
Martin Vozar  ·  Martin Vozar (2012)
NA SKLADE  
Pacovný zošit je určený pre 3. ročník hudobnej náuky v ZUŠ. Učivo je spracované prehľadne (názorné vysvetlenie pojmov a predpísané príklady so zadaním). Úlohy vychádzajú z druhého dielu... (viac o titule)
Naša cena: 1,89 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
92.
Maloletí
Vladimíra Slobodová  ·  C. H. Beck SK (2018)
NA SKLADE  
Publikácia má za úlohu vytvoriť ucelený prehľad o inštitúte výživného na deti a mechanizme neodkladných opatrení súdu v zmysle Civilného mimosporového poriadku. Jej úlohou je... (viac o titule)
Naša cena: 21,85 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
93.
Slovesné časy v angličtine
Kupka (2009)
NA SKLADE  
Prehľad základných slovesných časov v angličtine vrátane tvorenia trpného rodu... (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € posielame ihneď
94.
Slovenský jazyk pre 1. - 4. ročník stredných škôl
Katarína Hincová, Alexandra Húsková  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2009)
NA SKLADE  
Komplexná učebnica, ktorú budú mať študenti stredných škôl k dispozícii počas celého stredoškolského štúdia... (viac o titule)
Naša cena: 5,17 € posielame ihneď
95.
Nemčina pre samoukov a pre jazykové kurzy
Moderne koncipovaná učebnica, s ktorou zvládnete jazyk na takej úrovni, aby ste porozumeli hlavným myšlienkam rečového prejavu o bežných témach z každodenného života. Výber tém a spôsob ich spracovania rešpektuje potreby učiacich sa... (viac o titule)
Naša cena: 14,21 € zvyčajne posielame do 3 dní
96.
Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl (Učebnica)
Zuzana Hirschnerová, Rút Dobišová Adame  ·  Aitec spol. s.r.o. (2013)
Učebnica Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl reflektuje požiadavky ŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Je v nej použitá didaktická... (viac o titule)
Naša cena: 8,33 € zvyčajne posielame do 7 dní
97.
Vzory podstatných mien
Libor Drobný, Ľubica Kohániová  ·  Pierot (2017)
Na tvorbe tohto edičného radu sa podieľali skúsení pedagógovia, ktorí pri ich spracovaní uplatnili svoje dlhoročné skúsenosti. Publikácie pomôžu žiakom zvládnuť a precvičiť obťažné gramatické javy slovenského jazyka... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
98.
Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 3. ročníka základných škôl
Terézia Lampartová  ·  Ikar (2017)
Pracovný zošit voľne nadväzuje na Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základných škôl. Jeho autorka opäť pripravila pre žiakov rôzne kratšie príbehy, rozprávky, básničky, vyčítanky aj žartovné či... (viac o titule)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
99.
Prázdninová škola 4. ročník
Petr Šulc, Ľubica Kohániková  ·  Pierot (2013)
NA SKLADE  
Opakovanie je matka múdrosti a cez prázdniny to platí dvojnásobne! Tieto publikácie z edície Prázdninová škola sú ideálnym pomocníkom pri nenásilnom opakovaní látky 1. stupňa základnej školy počas prázdnin. Deti pri pravidelnom precvičovaní nestratia... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
100.
Angličtina
Publicom
NA SKLADE  (89)
Stručný prehľad anglickej gramatiky: Nouns, Pronouns, Verbs, Numerals, Conjunctions, Adverbs, Prepositions, Adjectives, Months, Days, Seasons,... (viac o titule)
Naša cena: 1,84 € posielame ihneď
Čím je spisovateľ lepší, tým menej literárne píše. (Henrik Sienkiewicz)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 468 773,72 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička