popis Vedeli ste, že...? Každý mesiac nás navštívi vyše pol milióna knihomoľov. A potom, že na Slovensku sa nečíta...
 
81.
Slovenský jazyk v kocke
NA SKLADE  
Prehľadné spracovanie učiva slovenského jazyka na úrovni základných škôl pomôže jednoduchou formou nadobudnúť primárne vedomosti a získať pozitívny vzťah k tomuto predmetu... (viac o titule)
Naša cena: 5,64 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
82.
Literatúra II. pre stredné školy
NA SKLADE  
Druhá časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením Aleny Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so ŠVP... (viac o titule)
Naša cena: 9,89 €  (teda ušetríte 6%) posielame ihneď
83.
Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia pre 2. stupeň základných škôl a gymnáziá s osemročným štúdiom
Terézia Lampartová  ·  Ikar (2016)
Príručku zostavila skúsená autorka na základe poznatkov zo školskej praxe. Zamerala ju najmä na precvičovanie vybraných slov, písanie veľkých písmen a slovné druhy. Kapitoly obsahujú okrem nácvičných a kontrolných diktátov aj vtipné rébusy... (viac o titule)
Naša cena: 4,28 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
84.
Testy zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá
NA SKLADE  
Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie... (viac o titule)
Naša cena: 7,41 €  (teda ušetríte 37%) posielame ihneď
85.
Krížom krážom - Slovenčina A2
Renáta Kamenárová a kolektív  ·  Studia Academica Slovaca (2012)
Knihy Krížom-krážom predstavujú atraktívnu cestu ako zvládnuť najbežnejšie komunikačné situácie. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručnosti v súlade s požiadavkami... (viac o titule)
Naša cena: 23,66 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
86.
Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2014)
Publikácia obsahuje veľa pravopisných cvičení formou doplňovačiek, prešmyčiek a hádaniek, ktorým žiak porozumie, pretože sú primerane náročné a presne sformulované. Obsah učiva v plnej miere súhlasí s učebnicou slovenského jazyka pre 2. ročník... (viac o titule)
Naša cena: 3,14 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
87.
Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl - Pracovný zošit
Elena Kováčiková, Valentína Glendová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2014)
Pracovný zošit je dôležitou súčasťou výučby ruského jazyka v počiatočnej fáze, t.j. v azbukovom období. Toto obdobie je venované nácviku čítania a písania, žiaci sa tak pripravujú na sluchové vnímanie ruskej reči i na jej písomnú podobu... (viac o titule)
Naša cena: 4,42 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
88.
Vybrané slová
Renáta Somorová  ·  Ikar (2016)
Naša cena: 1,00 € posielame do 5 dní
89.
Poradím si so slovenčinou 3
Petr Šulc, Ľubica Kohániová  ·  Pierot (2014)
NA SKLADE  
Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si so slovenčinou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka základných škôl... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
90.
Pravopisné cvičenia
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2015)
NA SKLADE  
Publikácia od skúsenej autorky obsahuje cvičenia na vybrané slová, spodobovanie, zautomatizovanie písania i/í a y/ý. Za každou ucelenou časťou učiva je test a za vybranými slovami sú krížovky. Žiaci vypracúvajú úlohy priamo v knihe... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
91.
Svetové dejiny III
Marián Damankoš  ·  Eurolitera (2007)
Nová maturita - určené študentom a pedagógom gymnízií a stredných odborných škôl. (viac o titule)
Naša cena: 9,35 €  (teda ušetríte 6%) posielame do 5 dní
92.
Maturita z umenia a kultúry, dejín umenia a estetiky
Katarína Platznerová  ·  Ikar (2016)
Pomocou tejto príručky si budúci maturanti doplnia a utriedia svoje stredoškolské vedomosti z oblasti umenia. Nájdu v nej najdôležitejšie informácie o tvorbe... (viac o titule)
Naša cena: 9,41 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
93.
Nová maturita z angličtiny + 2 CD (úroveň B2)
* náročnejšia vyššia úroveň B2 by mala zodpovedať úrovni ovládania anglického jazyka požadovanej na Prvom kambridžskom certifikáte; * autentické texty slúžia na rozšírenie náročnejšej slovnej zásoby, gramatických štruktúr a osvojenie si jazyka;... (viac o titule)
Naša cena: 14,16 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
94.
Číselko
Miroslav Belic, Jana Striežovská  ·  Aitec spol. s.r.o. (2011)
Pracovný zošit je určený na nácvik písania štandardizovaných tvarov číslic a čísel v 1. ročníku ZŠ. Okrem čísel si žiak nacvičuje aj znaky základných... (viac o titule)
Naša cena: 1,65 € zvyčajne posielame do 7 dní
95.
Maturita zo slovenského jazyka a literatúry
Karel Dvořák, Ivana Gregorová  ·  Ikar (2016)
Príručka obsahuje 30 modelových maturitných zadaní zo všetkých oblastí jazyka a literatúry, ale aj užitočné informácie o novej koncepcii maturitnej skúšky, ktoré študentom umožnia lepšie sa pripraviť na maturitu... (viac o titule)
Naša cena: 9,41 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
96.
Matematika pre druhákov
Miroslav Belic, Janka Striežovská  ·  Aitec spol. s.r.o. (2016)
Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ, alternatívny odporúčaný pracovný zošit z matematiky pre 2. ročník ZŠ... (viac o titule)
Naša cena: 4,70 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
97.
Obvody a obsahy, povrchy a objemy
Kupka (2009)
Obsahuje všetky dôležité vzorce vrátane názorných geometrických nákresov. Neoceniteľný pomocník nielen na hodinách matematiky: vzorce na výpočet obvodov a obsahov obrazcov, objemov a povrchov telies, prevodná tabuľka jednotiek. (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € posielame do 5 dní
98.
Hravé čítanie s porozumením
Eva Kollerová  ·  Foni book (2014)
V pracovnom zošite nájdete veľa zaujímavých rozprávok, príbehov a textov... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
99.
Prehľad všeobecnej psychológie
Enigma (2010)
Všeobecná psychológia je študijným predmetom a vedeckou psychologickou disciplínou, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou pregraduálnej prípravy psychológov, učiteľov, sociálnych pracovníkov, ošetrovateľov, vychovávateľov a vzdelávania ďalších profesií.. (viac o titule)
Naša cena: 6,65 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
100.
Trestný zákon
Jozef Čentéš  ·  Eurokódex (2016)
3. aktualizované vydanie Veľkého komentára s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu s právnym stavom k 1. 7. 2016 Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti... (viac o titule)
Naša cena: 61,75 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
Knihy, ktoré chvália, sú tie, ktoré nikto nečíta. (A. France)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 418 683,79 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička