popis Vitajte u nás! Prihláste sa alebo sa zaregistrujte a začnite nakupovať knihy rýchlejšie, pohodlnejšie a lacnejšie. Nakupujete u nás prvýkrát?
 
81.
Záložka – Vybrané slová
Petr Kupka  ·  Kupka (2017)
NA SKLADE  
Záložka obsahuje celkom 80 vybraných slov po B, M, P, R, S, V a Z. Každé vybrané slovo je graficky znázornené... (viac o titule)
Naša cena: 0,60 € posielame ihneď
82.
Literatúra III. pre stredné školy
Milada Caltíková, Alena Polakovičová a kolektív  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Tretia časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so... (viac o titule)
Naša cena: 8,40 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
83.
Príprava do prímy - matematika (kolekcia 2 titulov)
Orbis Pictus Istropolitana (2016)
NA SKLADE  
Nový pracovný zošit Príprava do prímy - matematika - pracovný zošit (pre 5. ročník základnej školy) s Príprava do prímy - matematika - riešenia (pre 5. ročník základnej školy) vo výhodnej kolekcií... (viac o titule)
Naša cena: 6,00 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
84.
Slovenský jazyk 4 pre stredné školy (Učebnica)
Zuzana Lauková, Alena Polakovičová, Ľubica Štarková, Milada Catlíková  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2015)
Učebnica je zavŕšením diela Slovenský jazyk pre stredné školy a zachováva systém spracovania predchádzajúcich dielov. Učivo je rozdelené do dvoch... (viac o titule)
Naša cena: 4,40 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
85.
Encyclopaedia Beliana 8. zväzok
Encyklopedický ústav SAV, Veda (2017)
Encyclopaedia Beliana je dvanásťzväzková všeobecná slovenská encyklopédia, ktorá obsahuje poznatky zo všetkých odborov ľudskej činnosti. Ponúka vyše 7 000 hesiel, stovky... (viac o titule)
Naša cena: 53,80 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
86.
Maturita z matematiky
Mário Boroš  ·  Ikar (2016)
NA SKLADE  
Publikácia poskytne študentom prehľadný a ucelený materiál k maturitnej skúške zo základov matematiky, funkcií, planimetrie, stereometrie , kombinatoriky, pravdepodobnosti, štatistiky a dôkazov. Obsahuje definície, vzorce, vyše 750 riešených... (viac o titule)
Naša cena: 10,32 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
87.
Písanka 2: Ťahy, čiary - nácvik písma
Svojtka&Co. (2015)
Pracovný zošit na precvičovanie ťahov, čiar a nácvik písma. Precvič si ťahy. Precvič si čiary. V tomto pracovnom zošite nájdeš veľa cvičení od tých úplne najjednoduchších až po tie zložitejšie na precvičovanie ťahov, čiar a písanie písma... (viac o titule)
Naša cena: 1,50 € zvyčajne posielame do 3 dní
88.
Synonymický slovník slovenčiny
Kolektív autorov  ·  VEDA (2004)
NA SKLADE  
Rozsiahly slovník, ktorý obsahuje viac ako 40 000 hesiel, presne mapujúcich oblasť synoným. Za synonymá sa v slovníku pokladajú nielen slová významovo totožné, ale aj slová významovo blízke... (viac o titule)
Naša cena: 17,37 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
89.
Nová taliančina pre samoukov
Michaela Šebőková Vannini  ·  Eastone Books (2016)
NA SKLADE  
Táto kniha je určená všetkým, ktorí sa chcú učiť taliansky jazyk a zároveň spoznávať taliansku kultúru. Učebnica je zostavená tak, aby sa z nej mohli učiť úplní začiatočníci aj pokročilejší používatelia tohto jazyka, samouci aj účastníci kurzov.. (viac o titule)
Naša cena: 11,99 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
90.
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl
Renáta Sivoková  ·  Ikar (2016)
Pracovný zošit obsahuje 160 nápaditých úloh na zopakovanie učiva 1. ročníka a precvičovanie nového učiva. Žiaci s ním môžu pracovať aj samostatne. Množstvo doplňovačiek, tajničiek, hádaniek či maľovaniek podporuje prirodzenú hravosť detí... (viac o titule)
Naša cena: 3,80 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
91.
Etická výchova pre 7. ročník základných škôl
Hedviga Macáková  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2015)
Autorka pracovného zošita Etika pre 7. ročník ZŠ je skúsenou učiteľkou Etickej výchovy na základnej škole. Pri tvorbe textov v pracovnom zošite vychádzala zo... (viac o titule)
Naša cena: 3,08 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
92.
Slovenský jazyk 3 pre stredné školy (Učebnica)
Milada Caltíková  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2015)
Učebnica spracovaním nadväzuje na systém práce zavedený v 1. a 2. časti tohto súboru. Učivo je rozdelené na dve časti: Komunikácia a sloh a Jazykové prostriedky... (viac o titule)
Naša cena: 4,40 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
93.
Matematika + ukážkové testy na novú maturitu
Teória, riešené a neriešené príklady, výsledky. Ukážkové testy s výsledkami. (viac o titule)
Naša cena: 6,08 €  (teda ušetríte 20%) posielame do 7 dní
94.
Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl - Pracovný zošit
Elena Kováčiková, Valentína Glendová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2014)
NA SKLADE  
Pracovný zošit je dôležitou súčasťou výučby ruského jazyka v počiatočnej fáze, t.j. v azbukovom období. Toto obdobie je venované nácviku čítania a písania, žiaci sa tak pripravujú na sluchové vnímanie ruskej reči i na jej písomnú podobu... (viac o titule)
Naša cena: 3,72 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
95.
Krátky slovník slovenského jazyka
Kolektív autorov  ·  VEDA (2003)
Krátky slovník slovenského jazyka je typom výkladového slovníka, určeného pre širokú verejnosť... (viac o titule)
Naša cena: 15,58 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 8 dní
96.
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 3. ročník základných škôl
Anna Holovačová  ·  Príroda (2016)
Cvičebnica ponúka žiakom 3. ročníka základnej školy možnosť precvičiť a upevniť si učivo z gramatiky slovenského jazyka. Okrem množstva diktátov a rôznych pravopisných cvičení v nej nájdu aj veľa tvorivých a... (viac o titule)
Naša cena: 3,12 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 3 dní
97.
Svetové dejiny III
Marián Damankoš  ·  Eurolitera (2007)
Nová maturita - určené študentom a pedagógom gymnízií a stredných odborných škôl. (viac o titule)
Naša cena: 7,94 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 3 dní
98.
Raduga po novomu 2 - Pracovný zošit
Fraus (2011)
Pracovný zošit kurzu Raduga po-novomu 2 pre stredné školy. Ruský a slovenský text. (viac o titule)
Naša cena: 5,53 €  (teda ušetríte 15%) zvyčajne posielame do 8 dní
99.
Španielčina - nová maturita
Enigma (2010)
Táto cvičebnica je určená predovšetkým študentom stredných škôl, ktorí sa rozhodli pre maturitnú skúšku zo španielskeho jazyka, ale aj tým, čo sa pripravujú na prijímacie skúšky... (viac o titule)
Naša cena: 8,40 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
100.
Financie
Rudolf Sivák a kolektív  ·  Wolters Kluwer (2015)
Cieľom kolektívu renomovaných autorov – vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave – bolo zostaviť komplexnú učebnicu, ktorá umožní študentom pochopiť podstatu financií, ich význam... (viac o titule)
Naša cena: 17,60 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 3 dní
Skvelá kniha: najprv ju zhltneme, potom si ju v pokoji prečítame a nakoniec si ju kúpime. (Ebner-eschenbachová)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 404 800,55 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička