popis Vedeli ste, že...? Vo viacerých slovenských mestách ponúkame osobný odber - ušetríte teda aj na poštovnom! Pozrite si kompletný zoznam miest s osobným odberom.
 
81.
Hravé čítanie s porozumením
Eva Kollerová  ·  Foni book (2014)
V pracovnom zošite nájdete veľa zaujímavých rozprávok, príbehov a textov.... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
82.
Kuliferdo - školská zrelosť 2 (overovanie)
Helena Vlčková  ·  Raabe (2014)
Modrý súbor pracovných zošitov KuliFerdo je výnimočnou pomôckou pri mapovaní rozsahu vedomostí, zručností a schopností detí pred plnením povinnej... (viac o titule)
Naša cena: 7,25 €  (teda ušetríte 7%) posielame do 6 dní
83.
Päťminútovky z matematiky pre 2. ročník základných škôl
Adela Jureníková  ·  Ikar (2016)
Pracovný zošit nadväzuje na publikáciu Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník ZŠ a je vytvorený v súlade s platnými vzdelávacími štandardmi. Ponúka rôzne typy úloh na precvičenie základných zručností a schopností z matematiky v danom ročníku... (viac o titule)
Naša cena: 3,44 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
84.
Španielčina 1, 2
Jana Lenghardtová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2016)
Aktualizované, ôsme vydanie úspešnej a obľúbenej dvojdielnej učebnice španielčiny je ideálnou pomôckou pre tých, ktorí majú záujem naučiť sa komunikovať v jednom z najrozšírenejších jazykov sveta. V praxi overená metodika... (viac o titule)
Naša cena: 11,78 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
85.
Trestný zákon
Jozef Čentéš  ·  Eurokódex (2016)
3. aktualizované vydanie Veľkého komentára s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu s právnym stavom k 1. 7. 2016 Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti... (viac o titule)
Naša cena: 62,15 €  (teda ušetríte 4%) zvyčajne posielame do 3 dní
86.
Cvičenia pre budúcich školákov
SUN (2016)
V tejto cvičebnici si (nielen) budúci školáci zábavnou formou precvičia všetko, čo je potrebné pre úspešné zvládnutie prvého školského roku. Pomocou hravých cvičení a úloh sa naučia základy matematiky, písania aj logiky. (viac o titule)
Naša cena: 3,79 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
87.
Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy
NA SKLADE  
Publikácia ponúka prehľad aktivizujúcich metód v práci učiteľov materských škôl. Ku všetkým metódam sú uvedené praktické ukážky... (viac o titule)
Naša cena: 2,29 € zvyčajne posielame do 24 hodín
88.
Nemčina 5 minút denne
Karel Vratišovský  ·  Vydavateľstvo Fragment (2010)
Ste mierne pokročilí alebo s nemčinou začínate stále odznova, ale nejako vám to nejde do hlavy? Skúste to inak!... (viac o titule)
Naša cena: 5,69 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
89.
Fyziológia človeka pre nelekárske študijné odbory
Andrea Čalkovská  ·  Osveta (2010)
Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme... PREDHOVOR F (viac o titule)
Naša cena: 8,55 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
90.
Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základných škôl
Terézia Lampartová  ·  Príroda (2013)
Tento pracovný zošit napomôže preklenúť priepasť medzi starou školskou metódou memorovania a novou, založenou na samostatnej práci žiakov s textom. Proces rozvíjania čitateľských kompetencií v ňom podporuje vhodný výber textov pre žiakov... (viac o titule)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
91.
Matematické cítenie
Jo Boaler  ·  Tatran (2016)
NA SKLADE  
Odhaľte potenciál študentov prostredníctvom kreatívnej matematiky, motivačného prístupu a inovatívneho spôsobu učenia. Mnoho študentov sa matematiky bojí a nenávidí ju... (viac o titule)
Naša cena: 17,01 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
92.
Dejepis 3 - Pohrajme sa s históriou
Viliam Kratochvíl, Bohuslav Hlava  ·  Orbis Pictus Istropolitana
Dejepis – Pohrajme sa s históriou 3 je pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a terciu osemročných gymnázií. Tematicky vychádza z učebníc dejepisu pre uvedené ročníky... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
93.
Počiatočné čítanie a písanie detí predškolského veku
Milena Lipnická  ·  Rokus (2009)
Publikácia ponúka metodické rady a námety, ako podporovať rané prejavy a záujem detí v čítaní a písaní. Didakticko-metodická príručka pre učiteľky materských škôl, ale aj rodičov. (viac o titule)
Naša cena: 4,70 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
94.
Ošetrovateľské techniky
Anna Krišková a kolektív  ·  Osveta (2006)
Učebnica je vodidlom pre študentov ošetrovateľstva, umožní im nadobudnúť vedomosti a spôsobilosti na ošetrovanie človeka... (viac o titule)
Naša cena: 23,75 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
95.
Nemčina pre opatrovateľky
Michal Dvorecký, Gudrun Mücke  ·  Eastone Books (2012)
Nemčina pre opatrovateľky je určená pre ľudí, pracujúcich v rakúskych alebo nemeckých rodinách ako opatrovateľky či opatrovatelia (pre zjednodušenie sme zvolili ženský rod, ale knihu rovnako využijú aj opatrovatelia – muži)... (viac o titule)
Naša cena: 12,34 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
96.
Literatúra I. pre stredné školy
Milada Caltíková, Alena Polakovičová, Ľubica Štarková, Ľubomír Lábaj  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2015)
Kolektív autorov pod vedením Aleny Polakovičovej predstavuje novú koncepciu literatúry: odlišnú od doteraz známych koncepcií a na základe praxe aj overenú. V nej sa prelína... (viac o titule)
Naša cena: 9,98 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
97.
Príprava na Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ
Dana Kovárová, Alena Kurtulíková  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2015)
Piataci majú už len 2 mesiace na zopakovanie celého učiva 1. stupňa. Tento veľmi krátky čas sme mali na zreteli pri vytváraní pracovného zošita, ktorý im pomôže s prípravou na Testovanie 5, či už doma, alebo v škole... (viac o titule)
Naša cena: 4,18 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
98.
Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl
Adela Jureníková  ·  Príroda (2016)
Pracovný zošit obsahuje rôzne príklady na precvičovanie a upevnenie učiva z matematiky v súlade so vzdelávacím štandardom pre daný predmet. Úlohy sú zamerané na prípravné obdobie, počítanie do šesť, numeráciu, sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v... (viac o titule)
Naša cena: 3,44 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
99.
Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
Pezolt PVD (2006)
Tento doposiaľ najrozsiahlejší všeobecný anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník je určený širokému okruhu záujemcov o anglický jazyk... (viac o titule)
Naša cena: 4,50 € posielame do 6 dní
100.
Nová zbierka úloh z matematiky pre 5. až 9. ročník ZŠ a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
František Kosper, Jana Fraasová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2015)
Nová zbierka úloh z matematiky obsahuje- vyše 900 úloh zoradených do piatich kapitol podľa tém, v každej kapitole sú úlohy usporiadané podľa ročníkov a súčasne vzostupne od jednoduchších až po najnáročnejšie- úlohy... (viac o titule)
Naša cena: 8,08 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
Čítame, aby sme sa uistili, že nie sme sami. (C.S. Lewis)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 387 099,97 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička