popis Vedeli ste, že...? U nás môžete nakupovať aj cez mobilné aplikácie a mobilný web.
 
81.
Nové testy z matematiky pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Ľudovít Bálint  ·  Ikar (2016)
Nové testy z matematiky poslúžia žiakom 9. ročníkov na zopakovanie a overenie vedomostí z matematiky, ktoré nadobudli na základnej škole. Kniha obsahuje... (viac o titule)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
82.
Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií
Amália Spitzová, Rudolf Šlosár, Oľga Ďuricová  ·  Wolters Kluwer (2016)
Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie... (viac o titule)
Naša cena: 8,74 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
83.
Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ
Zuzana Hirschnerová  ·  Aitec spol. s.r.o. (2013)
Titul Písanie a slohové cvičenia 3 s podnázvom Píšeme o Slovensku od autorky platných učebníc slovenského jazyka pre 1. stupeň základných škôl Zuzany Hirschnerovej je... (viac o titule)
Naša cena: 2,80 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
84.
Maturita zo slovenského jazyka a literatúry
Karel Dvořák, Ivana Gregorová  ·  Ikar (2016)
Príručka obsahuje 30 modelových maturitných zadaní zo všetkých oblastí jazyka a literatúry, ale aj užitočné informácie o novej koncepcii maturitnej skúšky, ktoré študentom umožnia lepšie sa pripraviť na maturitu... (viac o titule)
Naša cena: 9,41 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
85.
Manažment
Miroslav Majtán a kolektív  ·  Sprint dva (2016)
Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v riadiacom systéme v kľúčovej podnikateľskej metóde, stratégie i úspechu. Autori v predkladanej vysokoškolskej publikácii poukazujú na... (viac o titule)
Naša cena: 14,20 € zvyčajne posielame do 8 dní
86.
Matematika 3 pre prvý stupeň základných škôl (učebnica)
Miroslav Belic, Janka Striežovská  ·  Aitec spol. s.r.o. (2017)
Učebnica zo súboru Matematika 3 obsahujúceho dva pracovné zošity a jednu učebnicu. Materiály sú spracované tak, aby sa navzájom dopĺňali a práca... (viac o titule)
Naša cena: 4,89 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
87.
Matematika 3 pre prvý stupeň základných škôl (pracovný zošit, 2. časť)
Miroslav Belic, Janka Striežovská  ·  Aitec spol. s.r.o. (2017)
Pracovný zošit (2. časť) zo súboru Matematika 3 obsahujúceho dva pracovné zošity a učebnicu. (viac o titule)
Naša cena: 4,70 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
88.
Matematika 3 pre prvý stupeň základných škôl (pracovný zošit, 1. časť)
Miroslav Belic, Janka Striežovská  ·  Aitec spol. s.r.o. (2017)
Pracovný zošit (1. časť) zo súboru Matematika 3 obsahujúceho dva pracovné zošity a učebnicu. Titul je súčasťou súboru učebných materiálov pre žiaka Matematika... (viac o titule)
Naša cena: 4,70 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
89.
Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ
Zuzana Hirschnerová  ·  Aitec spol. s.r.o. (2013)
Titul Písanie a slohové cvičenia 3 s podnázvom Píšeme o Slovensku od autorky platných učebníc slovenského jazyka pre 1. stupeň základných škôl Zuzany Hirschnerovej je... (viac o titule)
Naša cena: 2,95 € zvyčajne posielame do 7 dní
90.
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I
NA SKLADE  
Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie... (viac o titule)
Naša cena: 11,31 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
91.
Praktická anglická a americká korešpondencia
Crispin Michael Geoghegan, Jacqueline Gonthierová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2005)
Je určená pre široký okruh záujemcov, ktorí ovládajú anglický jazyk v rozličnej miere a potrebujú ho využiť v súkromnej i v profesionálnej korešpondencii. Zrkadlový preklad z jedného jazyka do druhého je jednou z predností príručky. (viac o titule)
Naša cena: 6,28 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
92.
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2015)
NA SKLADE  
Sú výborným pomocníkom pri osvojovaní si základných pravopisných zručností, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Diktáty sú zamerané na písanie a precvičovanie hlások, slabík, dvojhlások, slov... (viac o titule)
Naša cena: 2,10 € zvyčajne posielame do 24 hodín
93.
YES! Angličtina - nová maturita - základná úroveň + DVD + CD (B1)
Andrea Billíková, Soňa Kondelová  ·  Enigma (2015)
Angličtina – maturita – základná úroveň (B1) je určená študentom, ktorí sa rozhodli maturovať z anglického jazyka na úrovni B1. Zahrňuje prípravu na ústnu a písomnú časť maturitnej skúšky z angličtiny... (viac o titule)
Naša cena: 14,25 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
94.
Angličtina
Iva Dostálová  ·  Vydavateľstvo Fragment (2013)
NA SKLADE  
Základná anglická gramatika - stručne a prehľadne! Lámete si stále dookola hlavu nad tým, ako utvoriť správny tvar množného čísla, ako vystupňovať prídavné meno alebo aký čas máte vo vete použiť? (viac o titule)
Naša cena: 2,49 € zvyčajne posielame do 24 hodín
95.
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2016)
NA SKLADE  
Diktáty sú zamerané na opakovanie z 1. ročníka, na samohlásky, dvojhlásky, tvrdé a mäkké spoluhlásky, ako aj na podobne znejúce slová, výslovnosť písmen, na oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, zvolacie, želacie vety a opakovanie jednotlivých celkov... (viac o titule)
Naša cena: 2,10 € zvyčajne posielame do 24 hodín
96.
Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl (Učebnica)
Zuzana Hirschnerová  ·  Aitec spol. s.r.o. (2011)
Nová platná učebnica od Zuzany Hirschnerovej a kolektívu je spracovaná moderným spôsobom a v plnej miere rešpektuje požiadavky ŠVP – ISCED 1... (viac o titule)
Naša cena: 6,27 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
97.
Do školy
Ľudmila Podjavorinská, Mária Rázusová-Martáková  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2015)
NA SKLADE  
Výber z najkrajších veršov pre malých recitátorov od dvoch známych slovenských autoriek. S poetickými veršíkmi vyrástlo už niekoľko generácií detí. Básničky o veveričkách, vtáčikoch, zvieracej škole a pestrých kvietkoch najlepšie nabrúsia detský... (viac o titule)
Naša cena: 2,81 € zvyčajne posielame do 24 hodín
98.
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl
Renáta Sivoková  ·  Ikar (2016)
NA SKLADE  
Pracovný zošit obsahuje 160 nápaditých úloh na zopakovanie učiva 1. ročníka a precvičovanie nového učiva. Žiaci s ním môžu pracovať aj samostatne. Množstvo doplňovačiek, tajničiek, hádaniek či maľovaniek podporuje prirodzenú hravosť detí... (viac o titule)
Naša cena: 4,51 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
99.
Písanie v 1. ročníku (komplet 5 písaniek s predtlačou)
Kamila Štefeková a kolektív  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2016)
NA SKLADE  
Séria piatich zošitov pokrýva námety na prácu počas prípravného, šlabikárového a aj čítankového obdobia. Zošity sú farebne odlíšené a na obálke... (viac o titule)
Naša cena: 5,37 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
100.
Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl
Adela Jureníková  ·  Príroda (2016)
Pracovný zošit obsahuje rôzne príklady na precvičovanie a upevnenie učiva z matematiky v súlade so vzdelávacím štandardom pre daný predmet. Úlohy sú zamerané na prípravné obdobie, počítanie do šesť, numeráciu, sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v... (viac o titule)
Naša cena: 3,44 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
Najväčšou poverou je názor, že knihy sú na to, aby sa čítali. (Morley Ch.)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 395 325,90 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička