popis Vedeli ste, že...? Každý deň do všetkých kútov Slovenska (a sem-tam i sveta) rozpošleme niekoľko tisíc kníh.
 
41.
Testy zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá
NA SKLADE  
Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie... (viac o titule)
Naša cena: 11,12 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
42.
Zmaturuj z chémie
Marika Benešová, Hana Satrapová  ·  Didaktis (2004)
NA SKLADE  
Praktický pomocník pre každého študenta, ktorý chce úspešne zmaturovať z chémie a uspieť na prijímacích skúškach na vysokú školu. (viac o titule)
Naša cena: 10,37 € posielame ihneď
43.
Analýza účtovnej závierky
Anna Šlosárová, Miriama Blahušiaková  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
NA SKLADE  
Cieľom učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie informácií v nej a tiež rozpracovanie základných postupov... (viac o titule)
Naša cena: 18,17 €  (teda ušetríte 3%) posielame ihneď
44.
Zmaturuj z biológie
Kolektív autorov  ·  Didaktis (2007)
NA SKLADE  
Cieľom knižky je poskytnúť prehľad učiva biológie strednej školy, a tak študentom uľahčiť prípravu na maturitnú skúšku a prijímacie skúšky na vysoké školy. (viac o titule)
Naša cena: 9,97 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
45.
Diktáty pre 2. triedu ZŠ
Pavol Krajňák  ·  Pierot (2013)
Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkostispojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
46.
Krížom krážom - Slovenčina A2
Renáta Kamenárová a kolektív  ·  Studia Academica Slovaca (2012)
Knihy Krížom-krážom predstavujú atraktívnu cestu ako zvládnuť najbežnejšie komunikačné situácie. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručnosti v súlade s požiadavkami... (viac o titule)
Naša cena: 23,66 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 5 dní
47.
Päťminútovky z matematiky pre 2. ročník základných škôl
Adela Jureníková  ·  Ikar (2016)
Pracovný zošit nadväzuje na publikáciu Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník ZŠ a je vytvorený v súlade s platnými vzdelávacími štandardmi. Ponúka rôzne typy úloh na precvičenie základných zručností a schopností z matematiky v danom ročníku... (viac o titule)
Naša cena: 3,44 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
48.
Právnický slovník anglicko - slovenský, slovensko - anglický
Kolektív autorov  ·  CCJ-Fremdsprachenzentrum (2011)
Moderne koncipovaný anglicko - slovenský a slovensko - anglický slovník. (viac o titule)
Naša cena: 27,65 €  (teda ušetríte 5%) dodanie titulu môže trvať aj viac ako 3 týždne
49.
Nemčina 5 minút denne
Karel Vratišovský  ·  Vydavateľstvo Fragment (2010)
Ste mierne pokročilí alebo s nemčinou začínate stále odznova, ale nejako vám to nejde do hlavy? Skúste to inak!... (viac o titule)
Naša cena: 5,69 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
50.
Cvičebnica anglického jazyka
Jana Spálová  ·  Vysoká škola Danubius (2011)
Sprievodca gramatikou anglického jazyka. Cvičebnica ponúka 12 kapitol s možnosťou doplňovania správnych odpovedí. Cvičebnica angličtiny je vhodná na individuálne... (viac o titule)
Naša cena: 1,70 € posielame do 5 dní
51.
Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2014)
Publikácia obsahuje veľa pravopisných cvičení formou doplňovačiek, prešmyčiek a hádaniek, ktorým žiak porozumie, pretože sú primerane náročné a presne sformulované. Obsah učiva v plnej miere súhlasí s učebnicou slovenského jazyka pre 2. ročník... (viac o titule)
Naša cena: 3,14 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
52.
Ošetrovateľské techniky
Anna Krišková a kolektív  ·  Osveta (2006)
Učebnica je vodidlom pre študentov ošetrovateľstva, umožní im nadobudnúť vedomosti a spôsobilosti na ošetrovanie človeka... (viac o titule)
Naša cena: 23,75 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
53.
Fytoterapia z pera lekára
Karol Mika  ·  Osveta (2016)
Praktická postgraduálna príručka s najdôležitejšími poznatkami o aplikácii liečivých rastlín v terapeutickej praxi. Rozoberá farmakodynamiku účinných rastlinných látok pri metabolických poruchách, chorobách tráviacej rúry, pečene, žlčových... (viac o titule)
Naša cena: 33,25 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
54.
Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
Pezolt PVD (2006)
Tento doposiaľ najrozsiahlejší všeobecný anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník je určený širokému okruhu záujemcov o anglický jazyk... (viac o titule)
Naša cena: 4,50 € zvyčajne posielame do 5 dní
55.
Čítanka pre 1. ročník základných škôl
Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Inovovaná Čítanka pre 1. ročník ZŠ nadväzuje na Šlabikár pre 1. ročník 1. a 2. diel. Prináša vekuprimeraný, zaujímavý, didakticky premyslený výber textov... (viac o titule)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
56.
Príprava na testovanie 9 - Slovenský jazyk a literatúra
Taktik (2016)
Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 9. Publikácia žiakom ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí získaných počas celého štúdia na základnej škole. Kvalitnú prípravu na Testovanie 9 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh... (viac o titule)
Naša cena: 6,65 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
57.
Prosociálna výchova v materskej škole
Kolektív autoriek metodickej príručky sa snažil podať učiteľkám materských škôl ucelený obraz o prosociálnej výchove, ktorá sa dostala do povedomia v roku 1999, keď vyšiel inovovaný Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách... (viac o titule)
Naša cena: 3,62 € zvyčajne posielame do 14 dní
58.
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 3. ročník základných škôl
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2016)
Diktáty sú zamerané predovšetkým na vybrané slová, ale obsahujú aj kapitoly s ohybnými slovnými druhmi (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky a slovesá) a opakovaním jednotlivých celkov. Nácvičné diktáty rozvíjajú a upevňujú nadobudnuté... (viac o titule)
Naša cena: 2,10 € zvyčajne posielame do 5 dní
59.
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2016)
NA SKLADE  
Diktáty sú zamerané na opakovanie z 1. ročníka, na samohlásky, dvojhlásky, tvrdé a mäkké spoluhlásky, ako aj na podobne znejúce slová, výslovnosť písmen, na oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, zvolacie, želacie vety a opakovanie jednotlivých celkov... (viac o titule)
Naša cena: 2,10 € posielame ihneď
60.
Matematika + ukážkové testy na novú maturitu
Teória, riešené a neriešené príklady, výsledky. Ukážkové testy s výsledkami. (viac o titule)
Naša cena: 7,22 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 5 dní
Čítaj všetky knihy, ktoré sa ti dostanú do rúk, ak ich vieš správne posúdiť a ich obsah preskúmať. (Dionysius)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 386 247,97 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička