popis Vedeli ste, že...? Martinus.sk je najväčšie internetové kníhkupectvo na Slovensku.
 
41.
Ruština pre samoukov +  CD MP3
Eva Kollárová, Anatolij Berdičevskij  ·  Eastone Books (2010)
Ruština pre samoukov s podtitulom Kultúra prvých stretnutí ponúka autentickú komunikáciu pre začiatočníkov v prostredí, ktoré vychádza v ústrety záujmu o ruský jazyk, krajinu a ľudí v nej... (viac o titule)
Naša cena: 13,21 € posielame do 6 dní
Do Vianoc: ASI NIE
42.
Svetové dejiny II
Marián Damankoš  ·  Eurolitera (2007)
Nová maturita - určené študentom a pedagógom gymnázií a stredných odborných škôl. (viac o titule)
Naša cena: 9,89 € posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
43.
Slovíčkareň
Mikula (2013)
NA SKLADE  
Nová učebnica, ktorá používateľa unikátnou metódou naučí 500 starostlivo vybraných anglických slov už za tri týždne a budú mu uložené v trvalej pamäti. To umožní používateľovi vyjadrovať svoje myšlienky, teda komunikovať. (viac o titule)
Naša cena: 12,87 € posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
44.
Slovník cudzích slov
Kraus a kolektív  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2008)
NA SKLADE  (53)
Tretie vydanie akademického Slovníka cudzích slov obsahuje vyše 100 000 významov v súčasnosti používaných cudzích slov, citátových spojení, skratiek a značiek cudzieho pôvodu. Slovenskí autori a prekladatelia doplnili slová a výrazy z rôznych oblastí... (viac o titule)
Naša cena: 30,90 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
45.
Ruština pre samoukov
Elena Kováčiková  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2014)
Po tejto publikácii môžu siahnuť rovnako začiatočníci, ako aj mierne pokročilí, pretože je určená všetkým, ktorí majú záujem zvládnuť základy ruštiny tak, aby sa dorozumeli v bežných spoločenských situáciach, ale aj tým, ktorí majú záujem hlbšie... (viac o titule)
Naša cena: 10,43 € posielame do 6 dní
Do Vianoc: ASI NIE
46.
Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka
Ján Tarábek, Milada Caltíková  ·  Didaktis (2013)
Prehľad gramatiky je publikáciou, ktorej kvalita sa s každým vydaním zvyšuje v záujme čo najväčšieho osohu pre jej používateľov. V 5. vydaní sme pridali poznámky a spresnenia niektorých textov, ... (viac o titule)
Naša cena: 10,31 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 11 dní
Do Vianoc: ASI NIE
47.
Diktáty zo slovenčiny pre 3. a 4. ročník základných škôl
Ottovo nakladateľstvo (2011)
Publikácia je určená pre žiakov 3., 4. ročníka základnej školy na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností. (viac o titule)
Naša cena: 3,32 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
Do Vianoc: ASI NIE
48.
Lekárenstvo a legislatíva
NA SKLADE  
Lekárenstvo je popri výskume liečiv, výrobe liekov, kontrole liekov a veľkodistribú - cii liekov jedným zo základných odvetví farmácie a jeho postavenie je dané historicky. Lekárenstvo možno charakterizovať ako množinu všetkých lekární a ich činností a... (viac o titule)
Naša cena: 14,25 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
49.
Diktáty pre 2. triedu ZŠ
Pavol Krajňák  ·  Pierot (2013)
Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkostispojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
50.
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník
Pavol Krajňák  ·  Pierot (2015)
Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky... (viac o titule)
Naša cena: 2,85 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
51.
Päťminútovky z matematiky pre 2. ročník
Petr Šulc  ·  Pierot (2015)
Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky... (viac o titule)
Naša cena: 2,85 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
52.
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 3. ročník
Jana Hirková  ·  Pierot (2015)
Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky... (viac o titule)
Naša cena: 2,85 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
53.
Netterov anatomický atlas človeka
Frank H. Netter  ·  CPRESS (2016)
NA SKLADE  
Známy, vo svete najžiadanejší a rokmi preverený ilustrovaný anatomický atlas, ktorý je obľúbený ako u študentov medicíny, tak aj u ich vyučujúcich. Učebnica obsahuje vyše 540 farebných anatomických prehľadov a je doplnená aj o... (viac o titule)
Naša cena: 85,41 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
54.
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 3. ročník základných škôl
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2016)
Diktáty sú zamerané predovšetkým na vybrané slová, ale obsahujú aj kapitoly s ohybnými slovnými druhmi (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky a slovesá) a opakovaním jednotlivých celkov. Nácvičné diktáty rozvíjajú a upevňujú nadobudnuté... (viac o titule)
Naša cena: 2,10 € zvyčajne posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
55.
Svetové dejiny III
Marián Damankoš  ·  Eurolitera (2007)
Nová maturita - určené študentom a pedagógom gymnízií a stredných odborných škôl. (viac o titule)
Naša cena: 9,89 € posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
56.
Raduga po novomu 1 - Pracovný zošit
Kolektív autorov  ·  Fraus
Inovovaný päť dielny súbor Raduga je určený k výuke ruštiny ma stredných školách. Prvé dva diely sú taktiež vhodné na výučbu druhého cudzieho jazyka na základných školách. (viac o titule)
Naša cena: 6,18 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 11 dní
Do Vianoc: ASI NIE
57.
Španielčina pre samoukov - Cvičebnica
Bohdan Ulašin  ·  Eastone Books (2017)
NA SKLADE  
Cvičebnica k Španielčine pre samoukov obsahuje jedinečný súbor nových cvičení na zopakovanie gramatiky či na precvičenie najbežnejších fráz a slovnej zásoby. Všetky cvičenia v tejto knihe sú zoradené podľa obsahovej... (viac o titule)
Naša cena: 9,69 €  (teda ušetríte 3%) posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
58.
Kuliferdo - na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ
Věra Gošová  ·  Raabe (2014)
Súbor ôsmich pracovných zošitov, ktorý je zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Ide o praktickú učebnú pomôcku na rozvoj v oblastiach... (viac o titule)
Naša cena: 17,26 €  (teda ušetríte 17%) zvyčajne posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
59.
Chémia
Chémia  
Ivan Hnát  ·  Enigma (2013)
Táto knižka je určená maturantom a záujemcom o štúdium chémie na vysokých školách, či už v podobe teoretickej alebo aplikovanej. Vychádza už zo súčasných názvoslovných zvyklostí a zahŕňa aj najnovšie zmeny v názvosloví... (viac o titule)
Naša cena: 6,65 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 11 dní
Do Vianoc: ASI NIE
60.
Slovník súčasného slovenského jazyka (M-N)
Kolektív autorov  ·  VEDA (2016)
Vo VEDE, vydavateľstve SAV, vyšiel tretí zväzok (M – N) z viaczväzkového Slovníka súčasného slovenského Jazyka, ktorý pripravili pracovníci Jazykovedného ústavu (viac o titule)
Naša cena: 27,74 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 11 dní
Do Vianoc: ASI NIE
"Klasika" - to sú knihy, ktoré ľudia vychvaľujú, ale nečítajú. (Mark Twain)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 434 939,62 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička