popis
 
21.
Príprava do prímy - slovenský jazyk a literatúra (kolekcia 2 titulov)
Orbis Pictus Istropolitana (2016)
NA SKLADE  
Nový pracovný zošit Príprava do prímy - slovenský jazyk a literatúra - pracovný zošit (pre 5. ročník základnej školy) a Príprava do prímy - slovenský jazyk a literatúra... (viac o titule)
Naša cena: 6,39 €  (teda ušetríte 15%) zvyčajne posielame do 24 hodín
22.
Príprava do prímy - matematika (kolekcia 2 titulov)
Orbis Pictus Istropolitana (2016)
NA SKLADE  
Nový pracovný zošit Príprava do prímy - matematika - pracovný zošit (pre 5. ročník základnej školy) s Príprava do prímy - matematika - riešenia (pre 5. ročník základnej školy) vo výhodnej kolekcií... (viac o titule)
Naša cena: 7,13 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
23.
Španielčina 1, 2
Jana Lenghardtová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2016)
Aktualizované, ôsme vydanie úspešnej a obľúbenej dvojdielnej učebnice španielčiny je ideálnou pomôckou pre tých, ktorí majú záujem naučiť sa komunikovať v jednom z najrozšírenejších jazykov sveta. V praxi overená metodika... (viac o titule)
Naša cena: 11,78 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
24.
Finančno-ekonomická analýza podniku
Karol Zalai  ·  Sprint dva (2016)
Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň... (viac o titule)
Naša cena: 15,40 € zvyčajne posielame do 8 dní
25.
Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole
Monika Miňová  ·  Rokus (2015)
NA SKLADE  
Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde informácie z teoretického hľadiska, napr. definície, delenia, charakteristiky obsahu diagnostikovania, .... (viac o titule)
Naša cena: 8,46 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
26.
Vybrané slová (Pracovný zošit pre 3. ročník)
Dana Kovárová, Alena Kurtulíková  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2016)
NA SKLADE  
Pracovný zošit Vybrané slová od autoriek PaedDr. Dany Kovárovej a Mgr. Aleny Kurtulíkovej prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo tretieho ročníka... (viac o titule)
Naša cena: 3,14 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
27.
Pravidlá slovenského pravopisu
Kolektív autorov  ·  VEDA (2013)
NA SKLADE  
PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO PRAVOPISU sú základnou pravopisnou príručkou každodennej potreby, objasňujúcou pravopisnú sústavu spisovnej slovenčiny... (viac o titule)
Naša cena: 8,88 € zvyčajne posielame do 24 hodín
28.
Stručný etymologický slovník slovenčiny
Ľubor Králik  ·  VEDA (2016)
NA SKLADE  
Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované ešte z praslovanského... (viac o titule)
Naša cena: 23,75 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
29.
Zmaturuj z biológie
Kolektív autorov  ·  Didaktis (2007)
NA SKLADE  (77)
Cieľom knižky je poskytnúť prehľad učiva biológie strednej školy, a tak študentom uľahčiť prípravu na maturitnú skúšku a prijímacie skúšky na vysoké školy. (viac o titule)
Naša cena: 9,92 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
30.
Maturita z biológie (+ testy)
Ján Križan, Mária Križanová  ·  Ikar (2016)
Publikácia ponúka maturantom prehľadne spracované stredoškolské učivo z biológie. Niektoré kapitoly v prijateľnej a prospešnej miere presahujú rozsah gymnaziálneho štandardu z tohto predmetu, pretože kniha je určená študentom s hlbším záujmom... (viac o titule)
Naša cena: 11,31 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
31.
Matematika - zbierka príkladov a testov
Mária Sadloňová, Michal Sadloň  ·  Školmédia (2015)
Nová generácia zbierky príkladov a testov... (viac o titule)
Naša cena: 9,04 €  (teda ušetríte 9%) posielame do 5 dní
32.
Jeden rok odpočinkových aktivít s deťmi
Svojtka&Co. (2017)
Objavte znova radosť z toho, že ste spolu! Viac ako 200 rôznych aktivít na každý týždeň v roku vás i vaše deti inšpiruje k rôznym hrám, cvičeniu a relaxácii. (viac o titule)
Naša cena: 14,16 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
33.
Hravé čítanie s porozumením
Eva Kollerová  ·  Foni book (2014)
V pracovnom zošite nájdete veľa zaujímavých rozprávok, príbehov a textov.... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
34.
Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy
Publikácia ponúka prehľad aktivizujúcich metód v práci učiteľov materských škôl. Ku všetkým metódam sú uvedené praktické ukážky... (viac o titule)
Naša cena: 2,29 € zvyčajne posielame do 14 dní
35.
Slovenský jazyk a literatúra
Milada Caltíková  ·  Enigma (2014)
NA SKLADE  
Druhé vydanie príručky vychádza z nového Štátneho vzdelávacieho štandardu, rešpektuje obsahový i výstupný štandard novej reformy učebného obsahu predmetu slovenský jazyk a literatúra... (viac o titule)
Naša cena: 7,11 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
36.
Násobilka
Ikar (2016)
Naša cena: 1,00 € posielame do 5 dní
37.
Slovenský jazyk a literatúra - zbierka príkladov a testov
Ľubica Hybenová, Jana Machynová  ·  Školmédia (2015)
Nová generácia zbierky testov testov s aktuálnym prehľadom gramatiky a literatúry... (viac o titule)
Naša cena: 9,07 €  (teda ušetríte 8%) posielame do 5 dní
38.
Fyziológia človeka pre nelekárske študijné odbory
Andrea Čalkovská a kolektív  ·  Osveta (2017)
Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme... (viac o titule)
Naša cena: 8,55 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
39.
Nová francúzština pre samoukov
Zuzana Puchovská, Caroline Delamotte  ·  Eastone Books (2015)
NA SKLADE  
Táto kniha je určená všetkým, ktorí chcú postupne a netradičnou formou spoznať nielen francúzsky jazyk, ale aj francúzsku kultúru. Učebnica je zostavená tak, aby sa z nej mohli učiť úplní začiatočníci aj pokročilejší používatelia tohto jazyka... (viac o titule)
Naša cena: 13,29 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
40.
Slovník súčasného slovenského jazyka (M-N)
Kolektív autorov  ·  VEDA (2016)
Vo VEDE, vydavateľstve SAV, vyšiel tretí zväzok (M – N) z viaczväzkového Slovníka súčasného slovenského Jazyka, ktorý pripravili pracovníci Jazykovedného ústavu (viac o titule)
Naša cena: 27,74 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
Kúpa knihy by bola dobrá, keby sme si mohli súčasne prikúpiť aj čas na jej prečítanie. (Schopenhauer)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 419 459,19 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička