popis Vedeli ste, že...? Každý týždeň Vám posielame knižky, DVD a hry v hmotnosti priemerného slona.
 
21.
Repetitórium trestného práva
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora  ·  Wolters Kluwer (2018)
NA SKLADE  NOVINKA  
Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených... (viac o titule)
Naša cena: 13,87 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
22.
Tovaroznalectvo
Alica Lacková  ·  Sprint dva (2018)
NA SKLADE  
Užitočnosťproduktu je z pohľadu každého spotrebiteľa iná. Keďže sa na trhu nachádza množstvo rôznych produktov a množstvo spotrebiteľov s odlišnými požiadavkami, často nie je možné jednoznačne určiť, ktorý z produktov je.... (viac o titule)
Naša cena: 14,80 € posielame ihneď
23.
Zbrojný preukaz
NA SKLADE  
Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o zbrojný preukaz pri príprave na vykonanie skúšky pred komisiou policajného útvaru... (viac o titule)
Naša cena: 15,49 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
24.
Zmaturuj z chémie
Marika Benešová, Hana Satrapová  ·  Didaktis (2004)
Praktický pomocník pre každého študenta, ktorý chce úspešne zmaturovať z chémie a uspieť na prijímacích skúškach na vysokú školu. (viac o titule)
Naša cena: 9,34 €  (teda ušetríte 11%) po vyjdení (predbežne 24.2.2018) zvyčajne posielame do 5 dní
25.
Zmaturuj zo slovenského jazyka
Ján Tarábek, Ján Papuga  ·  Didaktis (2015)
Publikácia jedinečným spôsobom podáva učivo a vzájomné súvislosti medzi témami. Obsahuje učivo slovenského jazyka 1. – 4. ročníka gymnázií, stredných škôl a 5. – 8. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom ... (viac o titule)
Naša cena: 11,53 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 5 dní
26.
Diktáty pre 2. triedu ZŠ
Pavol Krajňák  ·  Pierot (2013)
Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkostispojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným... (viac o titule)
Naša cena: 3,12 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 5 dní
27.
Zmaturuj! z fyziky
Pavol Tarábek  ·  Didaktis (2015)
Učebnica čitateľa postupne zoznámi s poznatkami fyzikálnych disciplín od základov klasickej fyziky až po najnovšie poznatky modernej fyziky. Publikácia je spracovaná v súlade s Katalógom cieľových požiadaviek na a vedomosti ... (viac o titule)
Naša cena: 9,34 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 5 dní
28.
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I
NA SKLADE  
Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie jednotlivých foriem majetku, záväzkov, nákladov, výnosov, vlastného imania až po účtovanie... (viac o titule)
Naša cena: 12,26 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
29.
Krížom krážom - Slovenčina A1
Renáta Kamenárová a kolektív  ·  Studia Academica Slovaca (2007)
NA SKLADE  
Original and richly illustrated textbook and a CD for the A1 level is composed in a communicative way without an intermediary language. (viac o titule)
Naša cena: 22,41 €  (teda ušetríte 10%) posielame ihneď
30.
Zmaturuj z literatúry 1
Kolektív autorov  ·  Didaktis (2006)
Cieľom knižky je poskytnúť prehľad učiva literatúry strednej školy. (viac o titule)
Naša cena: 8,62 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 5 dní
31.
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2017)
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník ZŠ sú výborným pomocníkom pri osvojovaní si základných pravopisných zručností, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Diktáty sú zamerané na písanie... (viac o titule)
Naša cena: 2,10 € zvyčajne posielame do 5 dní
32.
Patologická anatómia a patologická fyziológia
Lukáš Plank, Ján Hanáček a kolektív  ·  Osveta (2007)
Táto učebnica pre študentov ošetrovateľstva integruje poznatky o zmenách funkcie počas choroby, teda z patologickej fyziológie, a poznatky o zmenách štruktúry, teda z patologickej anatómie... (viac o titule)
Naša cena: 9,75 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 7 dní
33.
Systematika cievnatých rastlín
Pavol Mártonfi  ·  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2013)
Učebnica poskytuje základné informácie o evolúcii a systéme cievnatých rastlín. Vo všeobecnej časti sa venuje histórii rastlinnej systematiky, ako aj fylogenetickým a molekulárnym prístupom v systematike... (viac o titule)
Naša cena: 10,57 € dodanie titulu môže trvať aj viac ako 3 týždne
34.
YES! Anglická gramatika - Cvičebnica + testy (B2)
Andrea Billíková, Elena Ciprianová  ·  Enigma (2015)
NA SKLADE  
Praktická cvičebnica anglickej gramatiky maturitnej úrovne B2 je súčasťou série príručiek angličtiny pre maturantov YES!... (viac o titule)
Naša cena: 7,03 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
35.
Maturita z matematiky
Mário Boroš  ·  Ikar (2016)
NA SKLADE  
Publikácia poskytne študentom prehľadný a ucelený materiál k maturitnej skúške zo základov matematiky, funkcií, planimetrie, stereometrie , kombinatoriky, pravdepodobnosti, štatistiky a dôkazov. Obsahuje definície, vzorce, vyše 750 riešených... (viac o titule)
Naša cena: 11,48 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
36.
Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na stredné školy
Renáta Somorová, Anna Kročitá  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2014)
NA SKLADE  
Chcete absolvovať Testovanie 9 a prijímacie skúšky na stredné školy bez stresu? Potrebujete si zopakovať a precvičiť učivo slovenského jazyka? Máte záujem overiť si vedomosti, ktoré ste doteraz získali, v testoch?... (viac o titule)
Naša cena: 5,87 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
37.
Nová taliančina pre samoukov
Michaela Šebőková Vannini  ·  Eastone Books (2016)
NA SKLADE  
Táto kniha je určená všetkým, ktorí sa chcú učiť taliansky jazyk a zároveň spoznávať taliansku kultúru. Učebnica je zostavená tak, aby sa z nej mohli učiť úplní začiatočníci aj pokročilejší používatelia tohto jazyka, samouci aj účastníci kurzov.. (viac o titule)
Naša cena: 13,34 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
38.
Kuliferdo - na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ
Věra Gošová  ·  Raabe (2014)
NA SKLADE  
Súbor ôsmich pracovných zošitov, ktorý je zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Ide o praktickú učebnú pomôcku na rozvoj v oblastiach... (viac o titule)
Naša cena: 17,26 €  (teda ušetríte 17%) posielame ihneď
39.
Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2014)
Publikácia obsahuje veľa pravopisných cvičení formou doplňovačiek, prešmyčiek a hádaniek, ktorým žiak porozumie, pretože sú primerane náročné a presne sformulované. Obsah učiva v plnej miere súhlasí s učebnicou slovenského jazyka pre 2. ročník... (viac o titule)
Naša cena: 2,94 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 6 dní
40.
Finančno-ekonomická analýza podniku
Karol Zalai  ·  Sprint dva (2016)
NA SKLADE  
Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň... (viac o titule)
Naša cena: 15,40 € posielame ihneď
Človek by mal čítať iba to, čo obdivuje. (Johan Wolfgang von Goethe)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 448 895,15 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička