popis Vedeli ste, že...? Každý deň do všetkých kútov Slovenska (a sem-tam i sveta) rozpošleme niekoľko tisíc kníh.
 
141.
Matematika pre 1. ročník základných škôl (pracovná učebnica, 2. časť)
NA SKLADE  
Matematika pre 1. ročník ZŠ (2. časť) autorov P. Černek – J. Rýglová - S. Bednářová prináša koncepčné prepojenie pracovných učebníc týchto autorov pre 1. a 2. ročník ZŠ... (viac o titule)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 3 dní
142.
Obrázková nemčina: Oblečenie
Kupka (2010)
Ilustrovaný slovník spracovaný podľa jednotlivých tém. Názorné ilustrácie pomáhajú zapamätať si nové slovíčka. Obsahuje tvary singuláru a plurálu, 93 slovíčok - oblečenie, obuv, doplnky, vzory, klenoty a 20 fráz. (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € posielame do 5 dní
143.
Kriminológia
Vladimír Čečot a kolektív  ·  Vysoká škola Danubius (2009)
NA SKLADE  
Učebný text sa zaoberá majetkovou kriminalitou, hospodárskou kriminalitou, násilnou kriminalitou, mravnostnou kriminalitou, organizovanou kriminalitou... (viac o titule)
Naša cena: 1,70 € posielame do 3 dní
144.
Themen 2 aktuell - Pracovný zošit
Max Hueber Verlag (2004)
Upravené a doplnené vydanie... (viac o titule)
Naša cena: 12,26 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 9 dní
145.
Matematika - zbierka príkladov a testov
Mária Sadloňová, Michal Sadloň  ·  Školmédia (2015)
Nová generácia zbierky príkladov a testov... (viac o titule)
Naša cena: 9,41 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
146.
Pravopisné cvičenia
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2015)
Publikácia od skúsenej autorky obsahuje cvičenia na vybrané slová, spodobovanie, zautomatizovanie písania i/í a y/ý. Za každou ucelenou časťou učiva je test a za vybranými slovami sú krížovky. Žiaci vypracúvajú úlohy priamo v knihe... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
147.
Kuliferdo - Grafomotorika
Věra Gošová  ·  Raabe (2014)
Tretí zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou... (viac o titule)
Naša cena: 2,60 € posielame do 5 dní
148.
Matematika 6
Peter Bero, Zuzana Berová  ·  LiberaTerra (2015)
Učebnice a pracovné zošity systematicky a dlhodobo pripravujú žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Sú vhodné aj pre nižšie ročníky osemročných gymnázií. (viac o titule)
Naša cena: 6,03 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
149.
Príprava na testovanie 5 - Matematika
Taktik (2015)
Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 5 počas celého školského roka. Úspešnosť žiakov v Testovaní 5 vo veľkej miere závisí od ich schopnosti čítať s porozumením, vyhľadávať dôležité informácie či údaje v danom texte a následne s... (viac o titule)
Naša cena: 6,65 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
150.
Sytovali ste sa
Naša cena: 16,08 €  (teda ušetríte 3%) posielame do 9 dní
151.
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 7. - 9. ročník základných škôl
Terézia Lampartová  ·  Ikar (2016)
Pracovné zošity obsahujú veľa zaujímavých úloh na precvičovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry. Hlavná obsahová stránka je zameraná na overenie, precvičenie a utvrdzovanie gramatických a pravopisných vedomostí pre dané ročníky... (viac o titule)
Naša cena: 4,51 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
152.
Matematika (slovenský jazyk)
Carol Vorderman  ·  Slovart (2015)
NA SKLADE  
Základný a jednoduchý vizuálny sprievodca pre rodičov, aby pochopili a dokázali vysvetliť matematiku svojim potomkom. Eliminujte stres, ktorý domáce úlohy z matematiky spôsobujú... (viac o titule)
Naša cena: 14,20 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 3 dní
153.
Pracovný zošit z Biológie pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Katarína Čumová, Ida Hantabálová  ·  Mapa Slovakia (2015)
NA SKLADE  
Plnofarebný pracovný zošit je koncipovaný v súlade s obsahovým zameraním novej školskej reformy a schválenými vzdelávacími štandardmi... (viac o titule)
Naša cena: 2,70 € posielame do 3 dní
154.
Učíme sa písať písmenká
NA SKLADE  
Pracovný zošit je určený prváčikom na nácvik písania písmen. Deti si najskôr grafomotorickými cvičeniami pripravia ruku na písanie a potom sa veselými obrázkami a veršíkmi o každom písmenku motivujú k jeho písaniu podľa vyznačeného vzoru... (viac o titule)
Naša cena: 3,71 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 3 dní
155.
Organizácia manažérskej práce
Katarína Stachová, Zdenko Stacho  ·  Wolters Kluwer (2017)
Publikácia poskytuje pohľad na kompletnú prácu manažérov a ich kompetencie. Venuje sa osobnostným charakteristikám manažérov, predpokladom na výkon manažérskej práce, zručnostiam, ktoré sú ich nevyhnutnou výbavou. Takisto sa zaoberá otázkami, ako sú.. (viac o titule)
Naša cena: 16,36 € posielame do 5 dní
156.
Ruština pre samoukov
Elena Kováčiková  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2014)
Po tejto publikácii môžu siahnuť rovnako začiatočníci, ako aj mierne pokročilí, pretože je určená všetkým, ktorí majú záujem zvládnuť základy ruštiny tak, aby sa dorozumeli v bežných spoločenských situáciach, ale aj tým, ktorí majú záujem hlbšie... (viac o titule)
Naša cena: 10,43 € posielame do 6 dní
157.
Organická chémia
Róbert Klein  ·  Publicom
Stručný prehľad z organickej chémie: uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov... (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € zvyčajne posielame do 18 dní
158.
Moderná edukácia v ošetrovateľstve
Jana Nemcová a kolektív  ·  Osveta (2010)
NA SKLADE  
Problematika edukácie v ošetrovateľstve má kľúčové postavenie pri dosahovaní zmien v poznaní a správaní pacientov, rodín a komunít. Pomáha ľuďom mať zdraviu prospešné správanie v ich každodennom živote, posilňuje kompetencie a sebadôveru pacienta... (viac o titule)
Naša cena: 8,55 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 3 dní
159.
Podnikanie a podnikateľské myslenie II.
Jozef Papula a kolektív  ·  Wolters Kluwer (2016)
NA SKLADE  
V publikácii venujú autori hlavnú pozornosť podpore strategického myslenia podnikateľov, myslenia na budúcnosť, myslenia s predstihom a myslenia na vytváranie pozícií, ktoré môžu priviesť podniky k úspechu v budúcnosti. Pri spracovaní publikácie... (viac o titule)
Naša cena: 15,30 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 3 dní
160.
Slovenský jazyk – Zámená a číslovky
Renáta Somorová  ·  Ikar (2016)
Praktické tabuľky sú výbornými pomôckami pre žiakov základných škôl (študentov stredných škôl a maturantov) na rýchle vyhľadanie a zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z... (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € posielame do 5 dní
Ľudia hovoria, že život je tá najúžasnejšia vec. Mňa viac baví čítať. (Logan Pearsall Smith)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 453 042,30 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička