popis Vedeli ste, že...? Martinus.sk je najväčšie internetové kníhkupectvo na Slovensku.
 
141.
Nové testy zo slovenského jazyka a literatúry pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Renáta Somorová  ·  Ikar (2016)
Dvadsať testov s otvorenými i uzatvorenými odpoveďami umožní žiakom rozvíjať ich čitateľskú gramotnosť a základné poznatky z gramatiky, literatúry a slohu. Sú pripravené v súlade s novými vzdelávacími štandardmi. Žiaci budú pri riešení úloh aktívne... (viac o titule)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
142.
Opakujeme si slovenčinu pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Renáta Somorová  ·  Ikar (2016)
Cvičebnica obsahuje všetko, čo potrebuje vedieť žiak 9. ročníka základnej školy a 4. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom zo slovenského jazyka. Poskytuje množstvo cvičení z pravopisu, slovnej zásoby... (viac o titule)
Naša cena: 6,18 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
143.
Slovíčkareň: Cat Riston - Angličtina
Ján Cibulka  ·  Mikula (2014)
NA SKLADE  
Príbeh Cat Riston je ideálny pre začiatočníkov a mierne pokročilých, ktorí sa chcú rýchlo a zábavne zlepšiť v angličtine. Príbeh sa skladá z jednoduchej slovnej zásoby o rozsahu 700 slov. Tretinu z nich už možno poznáte z našej učebnice Slovíčkareň... (viac o titule)
Naša cena: 12,26 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
144.
Oxford: Detský obrázkový slovník
Fortuna Libri (2013)
Ako si pri učení cudzieho jazyka ľahko rozšíriť slovnú zásobu a prehĺbiť vedomosti. Viac ako tisíc anglických a slovenských slo, ku každému slovu obrázok, slová z mnohých oblastí života od ľudí cez športy... (viac o titule)
Naša cena: 9,41 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
Do Vianoc: ASI NIE
145.
Rozvojové zošity: Písanie
Zuzana Kriston-Bordi  ·  Mozaik (2014)
NA SKLADE  
Správna koordinácia pohybu pri písaní je neodmysliteľným predpokladom úspešného učenia sa písať. Rozvíjanie jemnej motoriky je nevyhnutne dôležité k tomu, aby bol žiak v škole schopný plniť úlohy písania... (viac o titule)
Naša cena: 2,50 € posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
146.
Nové testy z matematiky pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Ľudovít Bálint  ·  Ikar (2016)
Nové testy z matematiky poslúžia žiakom 9. ročníkov na zopakovanie a overenie vedomostí z matematiky, ktoré nadobudli na základnej škole. Kniha obsahuje... (viac o titule)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
147.
Čarovné obrázky: sčítanie, odčítanie
Judit Katalin Berkes Tariová  ·  Mozaik (2014)
Pracovný zošit poskytuje vynikajúci spôsob hravého a potešujúceho precvičovania úloh sčítavania a odčítavania, žiakov motivuje k počítaniu v dobrej nálade... (viac o titule)
Naša cena: 2,50 € posielame do 11 dní
Do Vianoc: ASI NIE
148.
Obrátený slovník cudzích slov
Peter Oravec  ·  Epos (2007)
Slovníky cudzích slov uvádzajú k cudzím slovám slovenské ekvivalenty s cieľom nielen objasniť význam cudzieho slova. V súčasnom období sa uplatňuje nový prístup – nezáleží ani tak na pôvode slova, ale skôr na jeho užitočnosti, zrozumiteľnosti... (viac o titule)
Naša cena: 28,41 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
Do Vianoc: ASI NIE
149.
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 4. ročník základných škôl
Anna Holovačová  ·  Príroda (2016)
Všetkým štvrtákom, ktorí si pletú písanie I a Y, majú problém určiť slovné druhy a nebavia ich nudné pravopisné úlohy, ponúkame knihu s množstvom zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých problémových úloh. Pomôžu im... (viac o titule)
Naša cena: 4,28 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
150.
Príručka na vypracovanie plánu správnej výrobnej praxe (HACCP)
Ján Ondrejka a kolektív  ·  Epos (2004)
Na základe požiadaviek z praxe spracoval MUDr. Ondrejka publikáciu Príručka pre uplatnenie princípov HACCP pri výrobe mäsa a mäsových výrobkov... (viac o titule)
Naša cena: 15,27 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
Do Vianoc: ASI NIE
151.
Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 3. ročníka základných škôl
Terézia Lampartová  ·  Ikar (2017)
Pracovný zošit voľne nadväzuje na Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základných škôl. Jeho autorka opäť pripravila pre žiakov rôzne kratšie príbehy, rozprávky, básničky, vyčítanky aj žartovné či... (viac o titule)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
152.
Zmaturuj z matematiky 1+2 (Kolekcia)
Komplet titulov: Zmaturuj z matematiky 1 a Zmaturuj z matematiky 2. (viac o titule)
Naša cena: 17,15 €  (teda ušetríte 15%) posielame do 11 dní
Do Vianoc: ASI NIE
153.
Ošetrovateľské techniky
Anna Krišková a kolektív  ·  Osveta (2006)
Učebnica je vodidlom pre študentov ošetrovateľstva, umožní im nadobudnúť vedomosti a spôsobilosti na ošetrovanie človeka... (viac o titule)
Naša cena: 23,75 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 3 dní
Do Vianoc: ÁNO
154.
Slovenský jazyk a literatúra - zbierka príkladov a testov
Ľubica Hybenová, Jana Machynová  ·  Školmédia (2015)
Nová generácia zbierky testov testov s aktuálnym prehľadom gramatiky a literatúry... (viac o titule)
Naša cena: 9,07 €  (teda ušetríte 8%) posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
155.
Čítanka pre 2. ročník ZŠ
Eva Dienerová, Margaréta Nosáľová, Alžbeta Hirková  ·  Aitec spol. s.r.o. (2010)
Čítanka ponúka rôzne druhy textov rozdelených na 16 tematicky prepojených kapitol, výber textov rešpektuje okruhy záujmu detského čitateľa, refl ektuje tradíciei moderné trendy v detskej literatúre. (viac o titule)
Naša cena: 6,79 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 11 dní
Do Vianoc: ASI NIE
156.
Účtovníctvo
Anna Šlosárová  ·  Wolters Kluwer (2016)
Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív: Účtovníctvo (Wolters Kluwer, 2016) získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou... (viac o titule)
Naša cena: 12,92 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
Do Vianoc: ASI NIE
157.
Literatúra I. pre stredné školy
Milada Caltíková, Alena Polakovičová, Ľubica Štarková, Ľubomír Lábaj  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2017)
Nová učebnica literatúry je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. Kolektív autorov pod vedením A. Polakovičovej predstavuje novú koncepciu literatúry: odlišnú od... (viac o titule)
Naša cena: 9,98 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 11 dní
Do Vianoc: ASI NIE
158.
JA! Nemčina - maturita - základná úroveň (B1) + 2 CD
Michal Dvorecký a kolektív  ·  Enigma (2013)
Cieľom cvičebnice je uľahčiť vám prípravu na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka na základnej úrovni B1. Autori cvičebnice vám ponúkajú rôzne typy testových úloh, ktoré vám majú pomôcť pri príprave na písomnú a ústnu časť maturitnej skúšky... (viac o titule)
Naša cena: 13,47 € posielame do 11 dní
Do Vianoc: ASI NIE
159.
Päťminútovky z matematiky pre 2. ročník základných škôl
Adela Jureníková  ·  Ikar (2016)
Pracovný zošit nadväzuje na publikáciu Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník ZŠ a je vytvorený v súlade s platnými vzdelávacími štandardmi. Ponúka rôzne typy úloh na precvičenie základných zručností a schopností z matematiky v danom ročníku... (viac o titule)
Naša cena: 3,44 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
160.
Päťminútovky z matematiky pre 5. ročník
Petr Šulc  ·  Pierot (2015)
NA SKLADE  
Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky... (viac o titule)
Naša cena: 2,85 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
Vyber si autora, ako si vyberáš priateľa. (Jozef V. Sládek)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 434 939,62 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička