popis Vedeli ste, že...? U nás môžete nakupovať aj cez mobilné aplikácie a mobilný web.
 
141.
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 3. ročník základných škôl
Anna Holovačová  ·  Príroda (2016)
NA SKLADE  
Cvičebnica ponúka žiakom 3. ročníka základnej školy možnosť precvičiť a upevniť si učivo z gramatiky slovenského jazyka. Okrem množstva diktátov a rôznych pravopisných cvičení v nej nájdu aj veľa tvorivých a... (viac o titule)
Naša cena: 3,71 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
142.
Maturita z umenia a kultúry, dejín umenia a estetiky
Katarína Platznerová  ·  Ikar (2016)
Pomocou tejto príručky si budúci maturanti doplnia a utriedia svoje stredoškolské vedomosti z oblasti umenia. Nájdu v nej najdôležitejšie informácie o tvorbe... (viac o titule)
Naša cena: 9,41 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
143.
Trestné právo procesné II
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Peter Polák  ·  Wolters Kluwer (2017)
Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice... (viac o titule)
Naša cena: 34,49 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
144.
Raduga po novomu 2 - Učebnica ruštiny
Inovovaný učebný súbor Raduga je určený na výučbu ruštiny na stredných školách a úroveň A1 aj na výučbu ruštiny ako druhého cudzieho jazyka na základných školách... (viac o titule)
Naša cena: 11,26 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
145.
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 7. - 9. ročník základných škôl
Terézia Lampartová  ·  Ikar (2016)
NA SKLADE  
Pracovné zošity obsahujú veľa zaujímavých úloh na precvičovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry. Hlavná obsahová stránka je zameraná na overenie, precvičenie a utvrdzovanie gramatických a pravopisných vedomostí pre dané ročníky... (viac o titule)
Naša cena: 4,51 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
146.
Občianska náuka
Kolektív autorov  ·  Enigma (2017)
Kolektív autorov, vysokoškolských pedagógov, vám predkladá publikáciu, ktorá sa snaží uchopiť v svojej rôznorodosti spoločenské disciplíny, ktorých predmetom skúmania sú sociálne, politické, ekonomické, ako aj právne vzťahy jedinca a sociálnych skupín... (viac o titule)
Naša cena: 9,70 €  (teda ušetríte 3%) zvyčajne posielame do 7 dní
147.
Do školy
Ľudmila Podjavorinská, Mária Rázusová-Martáková  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2015)
Výber z najkrajších veršov pre malých recitátorov od dvoch známych slovenských autoriek. S poetickými veršíkmi vyrástlo už niekoľko generácií detí. Básničky o veveričkách, vtáčikoch, zvieracej škole a pestrých kvietkoch najlepšie nabrúsia detský... (viac o titule)
Naša cena: 2,81 € posielame do 6 dní
148.
Brúsime si jazýčky
Mária Tašková  ·  Maquita (2016)
Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. Edukačný pracovný zošit má slúžiť ako pomôcka pri... (viac o titule)
Naša cena: 1,35 € zvyčajne posielame do 7 dní
149.
Nová maturita z angličtiny + 2 CD (úroveň B2)
* náročnejšia vyššia úroveň B2 by mala zodpovedať úrovni ovládania anglického jazyka požadovanej na Prvom kambridžskom certifikáte; * autentické texty slúžia na rozšírenie náročnejšej slovnej zásoby, gramatických štruktúr a osvojenie si jazyka;... (viac o titule)
Naša cena: 14,16 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
150.
Busy Bee 1: Pracovný zošit
Juvenia Education Studio (2012)
24 čiernobielych strán formátu A4... (viac o titule)
Naša cena: 2,10 € zvyčajne posielame do 10 dní
151.
Precvičme si matematiku pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma  ·  Príroda (2014)
Zbierka z úloh určená na domácu prípravu, ale aj na prácu v škole, sú kvalitnými pomocníkmi pri opakovaní a osvojení si učiva matematiky... (viac o titule)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
152.
Nový Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (zošit pre študenta)
Milada Caltíková a kolektív  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2017)
Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj... (viac o titule)
Naša cena: 3,66 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
153.
Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Mária Uhereková  ·  Expol Pedagogika (2017)
V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú stavbu a funkciu organizmu... (viac o titule)
Naša cena: 15,20 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
154.
Nový Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (zošit pre študenta)
Milada Caltíková a kolektív  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2017)
Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj... (viac o titule)
Naša cena: 3,47 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
155.
Prvá pastelka
Mária Tašková  ·  Maquita (2016)
NA SKLADE  
Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky... (viac o titule)
Naša cena: 1,29 € zvyčajne posielame do 24 hodín
156.
Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka
Ján Tarábek, Milada Caltíková  ·  Didaktis (2013)
Prehľad gramatiky je publikáciou, ktorej kvalita sa s každým vydaním zvyšuje v záujme čo najväčšieho osohu pre jej používateľov. V 5. vydaní sme pridali poznámky a spresnenia niektorých textov, ... (viac o titule)
Naša cena: 10,31 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
157.
Základy posunkového jazyka I.
Anna Šmehilová  ·  Effeta (2010)
Naša cena: 9,50 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
158.
Budem vedieť pravopis pre 7. ročník ZŠ
Renáta Lukačková, Beata Solčanská  ·  Didaktis (2012)
191 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu... (viac o titule)
Naša cena: 5,60 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
159.
Repetitórium občianskeho hmotného práva
NA SKLADE  
Táto učebná pomôcka, ktorá nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu občianskeho práva hmotného, bola vypracovaná s cieľom uľahčiť všetkým študentom práva oboznamovanie sa s jeho jednotlivámi inštitútmi a poskytnúť im rýchly prehľad o jednotlivých... (viac o titule)
Naša cena: 18,95 € zvyčajne posielame do 24 hodín
160.
Bezchordáty
Viera Peterková  ·  Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, vydavateľstvo SAV (2016)
Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom pedagogických fakúlt, resp. učiteľských študijných programov so zameraním na biológiu. Potreba jej vzniku je definovaná... (viac o titule)
Naša cena: 7,60 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
iak, ktorý sa bez kníh učí, ten sa veľa nenaučí. (nske Príslovia)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 408 892,56 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička