popis Vedeli ste, že...? U nás nakupujete naozaj bezpečne. Celý objednávkový proces je chránený šifrovaním.
 
141.
Kryptografia a bezpečnosť komunikačných sietí
Dušan Levický  ·  Elfa (2016)
Knižná publikácia Kryptografia a bezpečnosť komunikačných sietí vznikla prepracovaním a doplnením knižnej publikácie Kryptografia v komunikačnej bezpečnosti vydanej v roku 2014. Autor tu zhrnul problematiku, ktorej sa venoval v rámci svojej... (viac o titule)
Naša cena: 17,30 € zvyčajne posielame do 8 dní
142.
Príprava na Testovanie 9 z matematiky pre ZŠ
Zuzana Valášková, Jaroslava Andrejčíková  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Cieľom pracovného zošita je kvalitne pripraviť žiakov na Testovanie 9. V primeranom rozsahu ponúka širokú paletu gradovaných úloh umožňujúcich... (viac o titule)
Naša cena: 4,66 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
143.
Naočte sa slovíčka po anglicky
Priscilla Lavodrama  ·  Raabe (2017)
NA SKLADE  
Originálny slovník, ktorý sa zmestí do vrecka kabáta, či do kabelky. Prináša rýchle a efektívne učenie sa slovíčok vizuálnou formou kdekoľvek a kedykoľvek... (viac o titule)
Naša cena: 4,79 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
144.
Anglická konverzácia
Kolektív autorov  ·  Knižné centrum (1999)
Praktická knižka anglickej gramatiky. (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
145.
Po francúzsky za 3 týždne + CD
Stephen Graig, J.M. Ravier  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2009)
Chcete sa čo najskôr naučiť po francúzsky tak, aby ste sa mohli dorozumieť? V tejto jazykovej príručke nájdete najpoužívanejšie francúzske výrazy, ktoré na to budete potrebovať... (viac o titule)
Naša cena: 11,88 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
146.
Obrázková angličtina 3 - ľudské telo
Kupka (2009)
Ilustrovaný slovník spracovaný podľa jednotlivých tém. Názorné ilustrácie pomáhajú zapamätať si nové slovíčka. (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € posielame do 5 dní
147.
Klass 3 - Ruština pre stredné školy
Klett
NA SKLADE  
Nová trojdielna učebná sada Klass je určená predovšetkým pre výučbu ruštiny ako druhého cudzieho jazyka na stredných školách. Obsah i metodické spracovanie celého súboru odpovedá ... (viac o titule)
Naša cena: 17,01 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
148.
Angličtina pre lekárov a pracovníkov v zdravotníctve + MP3 CD
Jonathan Gresty, Božena Džuganová  ·  Eastone Books (2014)
Jedinečná učebnica, určená lekárom, študentom medicíny, zdravotným sestrám či iným pracovníkom v zdravotníctve, ktorých to ťahá za prácou za hranice. Je vhodná pre všetkých, ktorí angličtinu už na základnej úrovni ovládajú a pri ďalšom zlepšovaní sa... (viac o titule)
Naša cena: 14,24 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
149.
Európska únia
Ľudmila Lipková  ·  Sprint dva (2011)
Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci dokument, ktorý ponúka možnosť zoznámiť... (viac o titule)
Naša cena: 16,50 € posielame do 19 dní
150.
Deutsch für Juristen mit Glossar
Eva Abrahámová  ·  Wolters Kluwer (2014)
Cieľom predkladanej publikácie je dosiahnutie efektívneho porozumenia právnych informácií, stimulovanie komunikatívnej kompetencie a aktivizácia kognitívnych schopností používateľa na základe získaných odborných vedomostí... (viac o titule)
Naša cena: 15,11 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
151.
Ruština - konverzácia
Lingea (2015)
Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj v núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník. (viac o titule)
Naša cena: 6,56 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 12 dní
152.
Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Bernadeta Véghová  ·  Mapa Slovakia (2016)
Prvé strany zošita sa venujú opakovaniu učiva 6. ročníka. Autorka sa podrobne venuje výkladu a úlohám z oblasti hlavných 4 tematických celkov (Významová rovina, Tvaroslovie, Skladba, Sloh). Úlohy sú spracované dostatočne zrozumiteľne s prihliadnutím... (viac o titule)
Naša cena: 3,80 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
153.
Všeobecná histológia
Valéria Mašterová, Marián Čurda  ·  Rokus (2016)
Už dlhšiu dobu na Slovensku chýba moderný a výučbovo vhodný učebný text zo všeobecnej histológie. Autori tohto učebného textu sa rozhodli túto skutočnosť zmeniť a napísali učebnicu Všeobecnej histológie, kde vysvetľujú základne morfologické, ... (viac o titule)
Naša cena: 16,08 €  (teda ušetríte 3%) zvyčajne posielame do 5 dní
154.
Finančné trhy a bankovníctvo
Predkladaná učebnica je výsledkom niekoľkoročnej pedagogickej a výskumnej práce a vzájomnej spolupráce jej autorov s praxou. Obsah učebnice je zameraný na problematiku finančného trhu, jeho... (viac o titule)
Naša cena: 14,25 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
155.
Španielčina - konverzácia
Lingea (2017)
NA SKLADE  
Po španielsky hovorí vyše 400 miliónov ľudí, preto neváhajte a naučte sa aspoň základné slová a frázy. Nerátajte veľmi s tým, že sa v Španielsku, alebo dokonca v Južnej Amerike, dohovoríte napríklad po anglicky. Prakticky spracovaná konverzácia ... (viac o titule)
Naša cena: 6,56 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
156.
Zákon o dobrovoľných dražbách
Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do... (viac o titule)
Naša cena: 64,22 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
157.
Anglicko - slovenský slovník medicíny
Tatiana Langová  ·  VEDA (2002)
Efektívna komunikácia s medicínou, ustavične sa vyvíjajúcou mnohoodborovou vedou, je nevyhnutným predpokladom úspešnej práce každého lekárskeho pracovníka... (viac o titule)
Naša cena: 29,64 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
158.
Francúzska gramatika
Ján Taraba  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2008)
Učebnica francúzskej gramatiky prináša kompletný prehľad morfológie a syntaxe francúzskeho jazyka s množstvom príkladov z literatúry a dennej tlače. Poukazuje na možné interferencie a nesprávne použitia... (viac o titule)
Naša cena: 10,73 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
159.
Analýza elektromagnetických javov a sústav
Miroslav Neveselý  ·  EDIS (2004)
Kniha sa zaoberá analýzou elektromagnetických javov a sústav. Po definícii elektromagnetického poľa a vysvetlení vzťahov medzi elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým poľom sa postupne analyzujú statický, ... (viac o titule)
Naša cena: 10,06 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
160.
Dopravné inžinierstvo
Alica Kalašová  ·  EDIS (2011)
Doprava je fenomén, ktorý pozostáva z veľkého množstva na seba nadväzujúcich čiastkových javov tvoriacich jeden komplexný celok. Ľudská činnosť je v ňom vždy primárna,lebo ovláda (okrem plánovania, projektovania, organizácie, riadenia) pohyb dopravných... (viac o titule)
Naša cena: 15,40 € posielame do 5 dní
Niet krajších rozprávok než tie, ktoré napíše sám život. (Hans Christian Andersen)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 386 247,97 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička