popis Vedeli ste, že...? Každý mesiac nás navštívi vyše pol milióna knihomoľov. A potom, že na Slovensku sa nečíta...
 
141.
Šlabikár pre 1. ročník základných škôl (1. časť)
Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Šlabikár pre 1. ročník – 1. časť je určený na prípravné a nácvikové obdobie čítania v 1. ročníku ZŠ. Ide o výbornú a osvedčenú učebnicu, ktorej autorka má neoceniteľné skúsenosti s... (viac o titule)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
142.
Angličtina pre samoukov a jazykové kurzy + 2 CD
Moderne koncipovaná učebnica, s ktorou zvládnete jazyk na takej úrovni, aby ste porozumeli hlavným myšlienkam rečového prejavu o bežných témach z každodenného života. Výber tém a slovnej zásoby vychádza z bohatých pedagogických skúseností autoriek... (viac o titule)
Naša cena: 12,26 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 13 dní
143.
Brúsime si jazýčky
Mária Tašková  ·  Maquita (2016)
NA SKLADE  
Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. Edukačný pracovný zošit má slúžiť ako pomôcka pri... (viac o titule)
Naša cena: 1,35 € posielame ihneď
144.
Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy
Yvetta Mellová a kolektív  ·  Osveta (2011)
Terminológia, Osteológia, Artrológia,... (viac o titule)
Naša cena: 10,37 €  (teda ušetríte 6%) zvyčajne posielame do 7 dní
145.
Kuliferdo - školská zrelosť 2 (overovanie)
Helena Vlčková  ·  Raabe (2014)
Modrý súbor pracovných zošitov KuliFerdo je výnimočnou pomôckou pri mapovaní rozsahu vedomostí, zručností a schopností detí pred plnením povinnej... (viac o titule)
Naša cena: 7,25 €  (teda ušetríte 7%) zvyčajne posielame do 5 dní
146.
Maturita z matematiky
Mário Boroš  ·  Ikar (2016)
Publikácia poskytne študentom prehľadný a ucelený materiál k maturitnej skúške zo základov matematiky, funkcií, planimetrie, stereometrie , kombinatoriky, pravdepodobnosti, štatistiky a dôkazov. Obsahuje definície, vzorce, vyše 750 riešených... (viac o titule)
Naša cena: 12,26 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 13 dní
147.
Klinická psychológia
Anton Heretik jr., Anton Heretik sr.  ·  Psychoprof (2016)
Po 10 rokoch vychádza dôkladne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice. Kolektív 20 slovenských klinických psychológov podáva erudovaný prehľad o súčasnom stave výskumu a klinickej praxe tejto oblasti aplikovanej psychológie... (viac o titule)
Naša cena: 69,00 € posielame do 5 dní
148.
Päťminútovky z matematiky pre 3. ročník základných škôl
Adela Jureníková  ·  Ikar (2016)
Tretí pracovný zošit v rade päťminútoviek určených žiakom 1. stupňa ZŠ je zameraný na opakovanie učiva 2. ročníka, násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, na sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore... (viac o titule)
Naša cena: 3,44 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 13 dní
149.
Fytoterapia z pera lekára
Karol Mika  ·  Osveta (2016)
Praktická postgraduálna príručka s najdôležitejšími poznatkami o aplikácii liečivých rastlín v terapeutickej praxi. Rozoberá farmakodynamiku účinných rastlinných látok pri metabolických poruchách, chorobách tráviacej rúry, pečene, žlčových... (viac o titule)
Naša cena: 33,25 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
150.
Chystáme sa do prímy
Terézia Lampartová  ·  Ikar (2016)
Táto výborne spracovaná príručka obsahuje dva najčastejšie používané typy testov z gramatiky, slohu a literatúry, ktoré zodpovedajú aktuálnym učebným osnovám. Pri prvom type vyhľadajú žiaci správne riešenia úloh a napíšu odpovede, pri druhom dostanú... (viac o titule)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 13 dní
151.
Aké i/y sa píše?
Lucia Gianitsová-Ološtiaková  ·  Vydavateľstvo Fragment (2009)
NA SKLADE  
Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? Nijaký problém! Vďaka tejto učebnici sa s ypsilonom skamarátite. Precvičte si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách či v skloňovaní prídavných mien... (viac o titule)
Naša cena: 3,32 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
152.
Finančno-ekonomická analýza podniku
Karol Zalai  ·  Sprint dva (2016)
Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň... (viac o titule)
Naša cena: 15,40 € posielame do 5 dní
153.
Analýza účtovnej závierky
Anna Šlosárová, Miriama Blahušiaková  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Cieľom učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie informácií v nej a tiež rozpracovanie základných postupov... (viac o titule)
Naša cena: 17,77 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
154.
Slovenský jazyk v kocke
Martin Ološtiak, Lucia Gianitsová-Ološtiaková  ·  Vydavateľstvo Fragment (2008)
Prehľadné spracovanie učiva slovenského jazyka na úrovni základných škôl pomôže jednoduchou formou nadobudnúť primárne vedomosti a získať pozitívny vzťah k tomuto predmetu... (viac o titule)
Naša cena: 5,64 €  (teda ušetríte 5%) dodanie titulu môže trvať aj viac ako 3 týždne
155.
Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka
Ján Tarábek, Milada Caltíková  ·  Didaktis (2013)
Prehľad gramatiky je publikáciou, ktorej kvalita sa s každým vydaním zvyšuje v záujme čo najväčšieho osohu pre jej používateľov. V 5. vydaní sme pridali poznámky a spresnenia niektorých textov, ... (viac o titule)
Naša cena: 10,25 €  (teda ušetríte 6%) zvyčajne posielame do 5 dní
156.
Precvičme si čítanie s porozumením
Príroda (2014)
Prostredníctvom piatich očarujúcich príbehov Nelky, Alexa a Čipi, doplnených cvičnými otázkami, sa deti učia čítať plynule a s porozumením textu. Na stierateľnej záložke... (viac o titule)
Naša cena: 2,84 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 13 dní
157.
Pomocník zo slovenského jazyka 8 pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ
Jarmila Krajčovičová  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2016)
NA SKLADE  
Pracovný zošit zo slovenského jazyka od J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 8. ročník ZŠ a... (viac o titule)
Naša cena: 3,99 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
158.
Ošetrovateľské techniky
Anna Krišková a kolektív  ·  Osveta (2006)
Učebnica je vodidlom pre študentov ošetrovateľstva, umožní im nadobudnúť vedomosti a spôsobilosti na ošetrovanie človeka... (viac o titule)
Naša cena: 23,75 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
159.
A Grammar of Legal English
Miroslav Bázlik, Patrik Ambrus  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Publikácia, ktorá je v tejto oblasti knižnej produkcie prvá svojho druhu, je určená všetkým anglistom, vrátane prekladateľov zapísaných v Zozname prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.... (viac o titule)
Naša cena: 2,93 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
160.
Poradím si so slovenčinou a matematikou 1
Iva Nováková  ·  Pierot (2014)
Tento pracovný zošit je určený pre všetkých šikovných prváčikov na precvičovanie preberanej látky zo slovenského jazyka a matematiky... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 13 dní
Je skutočne veľa ľudí, ktorí čítajú iba preto, aby nemuseli myslieť. (Georg Christoph Lichtenberg)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 391 378,99 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička