popis Vedeli ste, že...? U nás nakupujete naozaj bezpečne. Celý objednávkový proces je chránený šifrovaním.
 
141.
Občianska náuka
Kolektív autorov  ·  Enigma (2017)
NA SKLADE  
Kolektív autorov, vysokoškolských pedagógov, vám predkladá publikáciu, ktorá sa snaží uchopiť v svojej rôznorodosti spoločenské disciplíny, ktorých predmetom skúmania sú sociálne, politické, ekonomické, ako aj právne vzťahy jedinca a sociálnych skupín... (viac o titule)
Naša cena: 9,50 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
142.
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4. ročník základných škôl
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2017)
NA SKLADE  
Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 3. ročníka, na vybrané slová, tvorenie slov predponami spodobovanie, priamu reč ale aj na ohybné (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá) a neohybné slovné druhy... (viac o titule)
Naša cena: 2,10 € posielame ihneď
143.
Písmenká - moji kamaráti (6 písaniek s predtlačou)
Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2018)
NA SKLADE  
Vstup dieťaťa do školy je udalosťou, ktorá ho ovplyvní na celý život. Jej súčasťou je nácvik čítania a písania. Pre bezproblémové zvládnutie tejto základnej zručnosti zostavila autorka Šlabikára... (viac o titule)
Naša cena: 5,37 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
144.
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 4. ročník základných škôl
Anna Holovačová  ·  Ikar (2018)
NA SKLADE  
Všetkým štvrtákom, ktorí si pletú písanie I a Y, majú problém určiť slovné druhy a nebavia ich nudné pravopisné úlohy, ponúkame knihu s množstvom zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých problémových úloh... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
145.
Svetové dejiny III
Marián Damankoš  ·  Eurolitera (2007)
Nová maturita - určené študentom a pedagógom gymnízií a stredných odborných škôl. (viac o titule)
Naša cena: 9,89 € zvyčajne posielame do 3 dní
146.
Prvé detské objavy
Maquita (2014)
Pracovný zošit je určený pre 4 - 5 ročné dieťa. Zošit obsahuje témy, ktoré sa dotýkajú každodenného života. S pomocou pracovného zošita si dieťa rozvíja... (viac o titule)
Naša cena: 1,29 € zvyčajne posielame do 4 dní
147.
Angličtina - konverzácia
Lingea (2012)
NA SKLADE  
Táto príručka Vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník... (viac o titule)
Naša cena: 4,89 € posielame ihneď
148.
Matematika pre 2. ročník základných škôl (Učebnica)
Pavol Černek, Svetlana Bednářová  ·  Aitec spol. s.r.o. (2011)
Učebnica Matematika pre 2. ročník základných škôl autorov P. Černeka a kol. je súčasťou súboru učebných materiálov pre žiaka. Súbor nadväzuje na učebnicu... (viac o titule)
Naša cena: 5,29 € posielame do 10 dní
149.
Gramatika súčasnej slovenčiny
Lingea (2016)
NA SKLADE  
Gramatika obsahuje: opis aktuálnych gramatických javov; jasné a stručné výklady; množstvo praktických príkladov; poznámky, výnimky, zaujímavosti; krížové odkazy; ... (viac o titule)
Naša cena: 6,56 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
150.
Maturita z dejepisu (+ testy)
Zuzana Pravdová  ·  Ikar (2017)
NA SKLADE  (57)
Publikácia ponúka maturantom prehľad slovenských, európskych a svetových dejín, svojím obsahom a spracovaním zodpovedá súčasným maturitným požiadavkám. Okrem faktov si všíma aj súvislosti, najmä prepojenie slovenských dejín so svetovými.. (viac o titule)
Naša cena: 8,46 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
151.
Zbierka úloh z matematiky pre 2. ročník základných škôl
Miroslav Belic, Janka Striežovská  ·  Aitec spol. s.r.o. (2016)
Zbierka úloh je tradičnou a žiadanou učebnou pomôckou k učebniciam matematiky, slúži ako doplňujúca pomôcka k súboru učebných materiálov Matematika 2. Ponúka... (viac o titule)
Naša cena: 5,61 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 10 dní
152.
Pomocník zo slovenského jazyka 6 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ
Jarmila Krajčovičová  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2017)
NA SKLADE  
244303covný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ. Korešponduje... (viac o titule)
Naša cena: 4,13 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
153.
Latinský jazyk
Jan Kábrt  ·  Osveta (2011)
NA SKLADE  
Žiadny zdravotnícky pracovník sa nezaobíde bez znalostí základov latinského jazyka, ktorý sa spoločne s gréčtinou podieľal na tvorbe lekárskeho názvoslovia. Zvládnutie slovnej zásoby, pochopenie základných gramatických štruktúr priaznivo ovplyvní... (viac o titule)
Naša cena: 9,50 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
154.
Taliansky 15 minút denne
Francesca Logi  ·  Slovart (2013)
NA SKLADE  
S touto príručkou vám bude stačiť len 15 minút denne, aby ste v cudzom jazyku s prehľadom zvládli bežné situácie. Celý kurz pritom trvá len 12 týždňov. Kniha je určená... (viac o titule)
Naša cena: 9,92 € posielame ihneď
155.
Španielčina - konverzácia
Lingea (2012)
Táto príručka Vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník... (viac o titule)
Naša cena: 4,66 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 7 dní
156.
Záložka – Vybrané slová
Petr Kupka  ·  Kupka (2017)
Záložka obsahuje celkom 80 vybraných slov po B, M, P, R, S, V a Z. Každé vybrané slovo je graficky znázornené... (viac o titule)
Naša cena: 0,60 € zvyčajne posielame do 3 dní
157.
Daňovníctvo
Emil Burák  ·  Inštitút aplikovaného manažmentu Trenčín (2016)
NA SKLADE  
Vysokoškolská učebnica – učebný text. Cieľom je pomenovať stručne vybrané problémy zdaňovania z hľadiska základov daňovej teórie, daňovej politiky, optimálneho zdaňovania, daňového rizika, pomenovania aktuálnych moderných trendov zdaňovania a... (viac o titule)
Naša cena: 15,00 € posielame ihneď
158.
Hravá gramatika - Slovenský jazyk pre 4. ročník
Miriam Pružincová  ·  Maquita (2007)
Po “Hravej gramatike” pre 2. a 3. ročník vám ponúkame tretie pokračovanie, určené pre žiakov 4. ročníka základných škôl. Nájdete v nej pravopisné cvičenia, doplňovačky, zábavné úlohy, tajničky. Učivo je rozdelené do štyroch tematických okruhov... (viac o titule)
Naša cena: 1,65 € posielame do 10 dní
159.
Tabuľky časovania nemeckých slovies
Petr Kupka a kolektív  ·  Kupka (2009)
Prehľadné tabuľky všetkých nemeckých časov slabých, silných, spôsobových a pomocných slovies... (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € zvyčajne posielame do 3 dní
160.
Svetové dejiny I - III (kolekcia)
Marián Damankoš  ·  Eurolitera
Tri učebnice v jednej kolekcii - určené študentom a pedagógom gymnázií a stredných odborných škôl... (viac o titule)
Naša cena: 28,27 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, komu si tú knihu ukradol. (Ilf)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 473 532,76 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička