popis Vedeli ste, že...? Ponúkame vám najviac možností platby spomedzi všetkých internetových obchodov - až 14 spôsobov!
 
101.
Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka
Ján Tarábek, Milada Caltíková  ·  Didaktis (2017)
Obľúbená doplnková učebnica pre 2. stupeň ZŠ a všetky typy stredných škôl. (viac o titule)
Naša cena: 10,83 € zvyčajne posielame do 10 dní
102.
Slovensko–anglický hovorník
Lingea (2015)
NA SKLADE  
1 500 kľúčových slov tvoriacich základ slovnej zásoby; 17 000 užitočných viet a konverzačných obratov; praktické poznámky a informácie v rámčekoch; ... (viac o titule)
Naša cena: 10,76 € posielame ihneď
103.
Slovník slangu a hovorovej slovenčiny
Peter Oravec  ·  Maxdorf (2014)
Unikátny Slovník slangu a hovorovej slovenčiny zachytáva veľmi nepresne vymedzenú kategóriu slov zo širokej oblasti ležiacej medzi hovorovými slovami... (viac o titule)
Naša cena: 15,73 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
104.
Teória hier
Marián Goga  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition)
NA SKLADE  
Teória hier je vedná disciplína, ktorá je súčasťou operačnej analýzy a jedným z odvetví aplikovanej matematiky. Značným prínosom bolo jej použitie v matematickej štatistike a lineárnom programovaní... (viac o titule)
Naša cena: 9,68 € posielame ihneď
105.
Daždivé prázdniny (2. ročník)
Ingrid Simaničová  ·  Enigma (2006)
Nenásilné a hravé precvičovanie učiva 2. ročníka ZŠ z matematiky, slovenčiny, prvouky, prírodovedy a vlastivedy. Doplnené o plnofarebné kresby a obrázky. Vhodné aj počas školského roka... (viac o titule)
Naša cena: 3,80 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
106.
Násobilka na každú lavicu
Mária Števíková, Eva Macáková  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2017)
Násobilka na každú lavicu tvorí neoddeliteľnú súčasť vyučovania matematiky na 1. stupni ZŠ. Učiteľovi i žiakovi dáva možnosť precvičiť najnáročnejšie učivo 4. ročníka (násobenie a delenie)... (viac o titule)
Naša cena: 3,71 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
107.
Slovník cudzích slov
Mária Piťová, Vojtech Piťo  ·  Mikula (2017)
Slovník cudzích slov je určený širokej verejnosti, používateľ v ňom nájde aktuálnu slovnú zásobu zo všetkých oblastí spoločenského života a rôznych vedných odborov. Slovník zahŕňa najbežnejšie slová. Je usporiadaný abecedne, ro (viac o titule)
Naša cena: 14,55 € zvyčajne posielame do 3 dní
108.
Účtovníctvo podnikateľov I.
Publikácia Účtovníctvo podnikateľov I je druhým prepracovaným a aktualizovaným vydaním prvej časti vysokoškolskej učebnice venovanej podvojnému účtovníctvu podnikateľských subjektov v tej podobe, ktorú mu dáva aktuálna právna úprav (viac o titule)
Naša cena: 24,32 €  (teda ušetríte 5%) dodanie titulu môže trvať aj viac ako 3 týždne
109.
Diktáty a doplňovačky pre 4. triedu
Eva Dienerová  ·  Ikar (2018)
NOVINKA  
V tejto publikácii nájdete množstvo diktátov a doplňovacích cvičení pre žiakov 4. triedy, ktoré precvičujú pravopis vybraných slov, predpôn, spodobovania, podstatných a prídavných mien, slovies, zámen a čísloviek... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) po vyjdení (predbežne 22.6.2018) posielame do 5 dní
PREDPREDAJ
Titul vychádza o 4 dni
110.
Príprava do prímy - matematika - riešenia
Orbis Pictus Istropolitana (2016)
NA SKLADE  
Riešenia a vysvetlenia riešení nájdete v tomto samostatnom titule, ktorý je určený nielen pre učiteľov, ale aj pre rodičov a starých rodičov, ktorí budú... (viac o titule)
Naša cena: 2,75 € posielame ihneď
111.
Testy zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá
NA SKLADE  
Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie... (viac o titule)
Naša cena: 7,41 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
112.
Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá
NA SKLADE  
Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov z matematiky, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie skúšky na osemročné... (viac o titule)
Naša cena: 7,41 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
113.
Príprava do prímy - matematika (kolekcia 2 titulov)
Orbis Pictus Istropolitana (2016)
NA SKLADE  
Nový pracovný zošit Príprava do prímy - matematika - pracovný zošit (pre 5. ročník základnej školy) s Príprava do prímy - matematika - riešenia (pre 5. ročník základnej školy) vo výhodnej kolekcií... (viac o titule)
Naša cena: 7,13 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
114.
Príprava do prímy - slovenský jazyk a literatúra (kolekcia 2 titulov)
Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Nový pracovný zošit Príprava do prímy - slovenský jazyk a literatúra - pracovný zošit (pre 5. ročník základnej školy) a Príprava do prímy - slovenský jazyk a literatúra... (viac o titule)
Naša cena: 6,39 €  (teda ušetríte 15%) zvyčajne posielame do 7 dní
115.
Šikovné počty
Mária Tašková  ·  Maquita (2017)
NA SKLADE  
Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami... (viac o titule)
Naša cena: 1,35 € posielame ihneď
116.
Šikovná hlavička
Mária Tašková  ·  Maquita (2017)
NA SKLADE  
Dieťa sa vzdeláva z prírody, spoločenského prostredia, zdravia, časových vzťahov, environmentálnej výchovy a iných oblastí. Pracovný zošit je zostavený tak, aby vzbudzoval u dieťaťa záujem a prirodzenú... (viac o titule)
Naša cena: 1,35 € posielame ihneď
117.
Zmaturuj z biológie
Kolektív autorov  ·  Didaktis (2007)
NA SKLADE  (78)
Cieľom knižky je poskytnúť prehľad učiva biológie strednej školy, a tak študentom uľahčiť prípravu na maturitnú skúšku a prijímacie skúšky na vysoké školy. (viac o titule)
Naša cena: 10,34 € posielame ihneď
118.
Správne právo procesné
Peter Molitoris, Radomír Jakab  ·  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2018)
NA SKLADE  
Vysokoškolská učebnica Správne právo procesné sa zameriava, ako to vyplýva aj z jej názvu, na analýzu správneho práva procesného a jeho inštitútov. Za tým účelom je v učebnici vymedzený pojem... (viac o titule)
Naša cena: 18,25 €  (teda ušetríte 4%) posielame ihneď
119.
Brúsime si jazýčky
Mária Tašková  ·  Maquita (2016)
NA SKLADE  
Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. Edukačný pracovný zošit má slúžiť ako pomôcka pri... (viac o titule)
Naša cena: 1,24 € posielame ihneď
120.
Zvládni prijímacie skúšky z matematiky na stredné školy
Lilla Koreňová  ·  Aktuell (2007)
NA SKLADE  
Obsahuje učivo matematiky základnej školy zhrnuté do 20 tematických celkov s využitím aj v nižších triedach osemročných gymnázií... (viac o titule)
Naša cena: 6,58 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
Knihy boli moji živí priatelia. Bolo ich málo, ale vyčítala som z nich aj to, čo autori do nich nevložili. (Mária Rázusová)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 468 773,72 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička