popis Vedeli ste, že...? Každý deň do všetkých kútov Slovenska (a sem-tam i sveta) rozpošleme niekoľko tisíc kníh.
 
101.
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 3. ročník základných škôl
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2016)
Diktáty sú zamerané predovšetkým na vybrané slová, ale obsahujú aj kapitoly s ohybnými slovnými druhmi (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky a slovesá) a opakovaním jednotlivých celkov. Nácvičné diktáty rozvíjajú a upevňujú nadobudnuté... (viac o titule)
Naša cena: 2,10 € zvyčajne posielame do 5 dní
102.
Maturita z občianskej náuky
Andrea Martinská Vavrová  ·  Ikar (2016)
Prehľadne a zrozumiteľne spracúva základné informácie z filozofie, psychológie a sociológie, práva, politológie a ekonómie. Súčasťou knihy sú aj kontrolné úlohy a ich správne riešenia, ktoré umožnia budúcim maturantom overiť si získané vedomosti... (viac o titule)
Naša cena: 9,41 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
103.
Matematika
Zdeněk Vošický, Elena Kubáčková  ·  Vydavateľstvo Fragment (2007)
Nová kvalitná edícia Krok za krokom k maturite prináša ďalšiu doplnkovú učebnicu (nielen) pre maturantov. Ak sa chystáte na maturitné skúšky z matematiky, neváhajte a siahnite po učebnici, v ktorej je prehľadne zhrnuté celé stredoškolské učivo... (viac o titule)
Naša cena: 6,28 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
104.
Pravopisné cvičenia
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2015)
NA SKLADE  
Publikácia od skúsenej autorky obsahuje cvičenia na vybrané slová, spodobovanie, zautomatizovanie písania i/í a y/ý. Za každou ucelenou časťou učiva je test a za vybranými slovami sú krížovky. Žiaci vypracúvajú úlohy priamo v knihe... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
105.
Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy
Publikácia ponúka prehľad aktivizujúcich metód v práci učiteľov materských škôl. Ku všetkým metódam sú uvedené praktické ukážky... (viac o titule)
Naša cena: 2,29 € dodanie titulu môže trvať aj viac ako 3 týždne
106.
Slovenský jazyk (súbor kariet)
TAOSI - Ing. Andrej Šimko (2010)
Súbor 9-tich kartičiek - slovenská gramatika pre žiakov ZŠ a SŠ... (viac o titule)
Naša cena: 2,47 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
107.
Krížom krážom - Slovenčina A2
Renáta Kamenárová a kolektív  ·  Studia Academica Slovaca (2012)
Knihy Krížom-krážom predstavujú atraktívnu cestu ako zvládnuť najbežnejšie komunikačné situácie. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručnosti v súlade s požiadavkami... (viac o titule)
Naša cena: 23,66 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 5 dní
108.
Čítanka pre 3. ročník základných škôl (Pracovný zošit)
Zuzana Hirschnerová  ·  Aitec spol. s.r.o. (2013)
Pracovný zošit od autorov novej Čítanky pre 3. ročník ZŠ zaručuje nadväznosť v precvičovanom učive na novú platnú učebnicu. Pracovný zošit obsahuje úlohy... (viac o titule)
Naša cena: 4,70 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
109.
Zmaturuj zo slovenského jazyka
Ján Tarábek, Ján Papuga  ·  Didaktis (2015)
Publikácia jedinečným spôsobom podáva učivo a vzájomné súvislosti medzi témami. Obsahuje učivo slovenského jazyka 1. – 4. ročníka gymnázií, stredných škôl a 5. – 8. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom ... (viac o titule)
Naša cena: 12,30 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 5 dní
110.
Španielčina pre samoukov a pre jazykové kurzy
Aktuell (2010)
Moderne koncipovaná učebnica, ktorá spĺňa všetky požiadavky efektívneho prístupu k osvojeniu si jazyka. Tematické okruhy v pätnástich kapitolách zodpovedajú požiadavkám praxe... (viac o titule)
Naša cena: 14,25 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
111.
Španielčina - konverzácia
Lingea (2012)
Táto príručka Vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník... (viac o titule)
Naša cena: 4,66 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
112.
Slovník súčasného slovenského jazyka (M-N)
Kolektív autorov  ·  VEDA (2016)
Vo VEDE, vydavateľstve SAV, vyšiel tretí zväzok (M – N) z viaczväzkového Slovníka súčasného slovenského Jazyka, ktorý pripravili pracovníci Jazykovedného ústavu (viac o titule)
Naša cena: 27,74 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
113.
Gramatika súčasnej slovenčiny
Lingea (2016)
NA SKLADE  
Gramatika obsahuje: opis aktuálnych gramatických javov; jasné a stručné výklady; množstvo praktických príkladov; poznámky, výnimky, zaujímavosti; krížové odkazy; ... (viac o titule)
Naša cena: 6,56 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
114.
Cvičenia pre budúcich školákov
SUN (2016)
V tejto cvičebnici si (nielen) budúci školáci zábavnou formou precvičia všetko, čo je potrebné pre úspešné zvládnutie prvého školského roku. Pomocou hravých cvičení a úloh sa naučia základy matematiky, písania aj logiky. (viac o titule)
Naša cena: 3,79 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
115.
Matematické cítenie
Jo Boaler  ·  Tatran (2016)
NA SKLADE  
Odhaľte potenciál študentov prostredníctvom kreatívnej matematiky, motivačného prístupu a inovatívneho spôsobu učenia. Mnoho študentov sa matematiky bojí a nenávidí ju... (viac o titule)
Naša cena: 17,01 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
116.
Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník
Jarmila Krajčovičová  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2016)
NA SKLADE  
Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ, ktorý má charakter pracovného zošita... (viac o titule)
Naša cena: 4,13 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
117.
Čítanka pre 2. ročník ZŠ
Eva Dienerová, Margaréta Nosáľová, Alžbeta Hirková  ·  Aitec spol. s.r.o. (2017)
Čítanka ponúka rôzne druhy textov rozdelených na 16 tematicky prepojených kapitol, výber textov rešpektuje okruhy záujmu detského čitateľa, refl ektuje tradíciei moderné trendy v detskej literatúre... (viac o titule)
Naša cena: 6,79 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
118.
Daždivé prázdniny (1. ročník)
Ingrid Simaničová  ·  Enigma (2004)
Nenásilné a hravé precvičovanie učiva 1. ročníka ZŠ z matematiky, slovenčiny, prvouky, písania a čítania, prírodovedy a vlastivedy. Doplnené o plnofarebné kresby a obrázky. Vhodné aj počas školského roka... (viac o titule)
Naša cena: 3,94 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
119.
Krížom krážom - Slovenčina B2
Renáta Kamenárová, Adela Gabríková, Michaela Mošaťová a kolektív  ·  Studia Academica Slovaca (2014)
Učebnica slovenského jazyka. (viac o titule)
Naša cena: 24,61 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 5 dní
120.
Maďarčina - konverzácia
Lingea (2015)
NA SKLADE  
Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj v núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník... (viac o titule)
Naša cena: 5,52 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 24 hodín
Tak ako sa nemá jesť iba pre chuť, nemalo by sa ani čítať iba pre zábavu. (John Ruskin)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 395 329,32 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička