popis
 
101.
Prírodné vedy
Carol Vonderman  ·  Slovart (2017)
Trápia sa vaše deti s domácimi úlohami z prírodných vied? Je pre vás zložité pochopiť, čo sa snažia naučiť? Kniha Prírodné vedy. Unikátny obrazový sprievodca základmi biológie, chémie a fyziky z edície Spolu to zvládneme – je presne to, čo... (viac o titule)
Naša cena: 14,20 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 2 dní
102.
Nemčina pre deti
Angelika Horňáková  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Pre deti predškolského veku, prvákov i druhákov je určená táto učebnica. Má naučiť deti hravou formou základy nemeckého jazyka počúvaním, opakovaním, kombinovaním slov s pohybom, gestikuláciou, pesničkami, riekankami, hrami atď. ... (viac o titule)
Naša cena: 4,73 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
103.
Pravidlá slovenskej výslovnosti
Ábel Kráľ  ·  Vydavateľstvo Matice slovenskej (2016)
Popredný odborník prináša 3. vydanie praktickej jazykovej príručky a obsiahleho slovníka správnej výslovnosti. Dielo by malo byť dennou pomôckou najmä verejne činných osôb, moderátorov, rozhlasových redaktorov, ale i všetkých laických používateľov... (viac o titule)
Naša cena: 13,21 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
104.
Právnický slovník anglicko - slovenský, slovensko - anglický
Kolektív autorov  ·  CCJ-Fremdsprachenzentrum (2011)
Moderne koncipovaný anglicko - slovenský a slovensko - anglický slovník. (viac o titule)
Naša cena: 26,97 €  (teda ušetríte 7%) zvyčajne posielame do 8 dní
105.
Prehľad nemeckej gramatiky
Petr Kupka a kolektív  ·  Kupka (2009)
Ucelený prehľad nemeckej gramatiky vhodný pre študentov základných aj stredných škôl... (viac o titule)
Naša cena: 1,85 € posielame do 5 dní
106.
Píšem bez chýb
NA SKLADE  
Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? To nie je problém!Vďaka tejto učebnici sa skamarátite s ypsilonom, čiarkami a veľkými písmenami. Precvičte si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách, veľkých písmen v jednoslovných aj viacslovných... (viac o titule)
Naša cena: 5,69 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
107.
Precvičme si pravopis - 6. ročník základných škôl
Anna Rýzková, Jozefína Benková, Anežka Matúšová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2010)
Zbierky pravopisných cvičení a diktátov zo slovenského jazyka pre 6. a 7. ročník nadväzujú na už prepracované príručky pre prvý stupeň ZŠ. Nové vydania vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a sú prepracované a doplnené... (viac o titule)
Naša cena: 1,65 € posielame do 6 dní
108.
Španielčina pre samoukov - Cvičebnica
Bohdan Ulašin  ·  Eastone Books (2017)
NA SKLADE  
Cvičebnica k Španielčine pre samoukov obsahuje jedinečný súbor nových cvičení na zopakovanie gramatiky či na precvičenie najbežnejších fráz a slovnej zásoby. Všetky cvičenia v tejto knihe sú zoradené podľa obsahovej... (viac o titule)
Naša cena: 9,49 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
109.
Angličtina pre deti
Henrieta Krejčí, Klára Víšková  ·  Fragment (2013)
Pre najmenších žiakov, ktorí práve začínajú s anglickým jazykom, prinášame ideálnu pomôcku. Pri čítaní či počúvaní veselých dvojjazyčných básničiek si deti ľahko zapamätajú nové slovíčka a vďaka krásnym ilustráciám rýchlejšie pochopia ich význam... (viac o titule)
Naša cena: 3,79 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
110.
Matematika strednej školy v testoch 2
M. Bálintová, Ľ. Burjanová, I. Viskupová  ·  EXAM testing (2004)
Zhrnutie učiva matematiky 3. a 4. ročníka strednej školy.Kniha pre úplnosť obsahuje aj rozšírujúce učivo, ktoré nie je povinné pre študentov všetkých stredných škôl, ale je obsahom učebných osnov tried zameraných na matematiku. (viac o titule)
Naša cena: 6,94 € zvyčajne posielame do 7 dní
111.
Príručná gramatika nemčiny
Ernest Marko  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2006)
Príručná gramatika nemčiny je najúplnejšia a teoreticky fundovaná gramatika spisovnej nemčiny určená pre Slovákov. Jej autor prístupným a názorným spôsobom podáva výklad o gramatickej stavbe nemeckého jazyka... (viac o titule)
Naša cena: 9,33 €  (teda ušetríte 6%) posielame do 6 dní
112.
Nemecky 15 minút denne
Sylvia Goulding  ·  Slovart (2013)
S touto príručkou vám bude stačiť len 15 minút denne, aby ste v cudzom jazyku s prehľadom zvládli bežné situácie. Celý kurz pritom trvá len 12 týždňov. Kniha je určená na... (viac o titule)
Naša cena: 9,45 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 2 dní
113.
Slovensko-nemecký, nemecko-slovenský vreckový slovník
Lingea (2015)
Slovník malý veľkosťou, ale veľký rozsahom. To je základná charakteristika slovníka, ktorý patrí medzi najrozsiahlejšie vreckové slovníky na slovenskom trhu. Heslá sú vybrané a spracované tak, aby obsahovali slovnú zásobu, ... (viac o titule)
Naša cena: 8,08 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
114.
Ekonomika verejného sektora
Viera Cibáková a kolektív  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Publikácia vychádza z teoretických prístupov akceptovaných súčasnou odbornou verejnosťou, pričom sa opiera o teóriu verejných statkov, teóriu hier, teóriu verejnej voľby a teóriu byrokracie... (viac o titule)
Naša cena: 5,96 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
115.
Repetitórium správneho práva procesného
Soňa Košičiarová  ·  Heuréka (2017)
Autorka, profesorka Trnavskej univerzity v Trnave, predkladá Repetitórium správneho práva procesného ako doplnok k učebniciam správneho práva. Venuje sa aj témam, ktoré sú predmetom... (viac o titule)
Naša cena: 20,90 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
116.
Slovník cudzích slov
Mária Piťová a kolektív  ·  Mikula (2010)
Slovník cudzích slov je určený širokej verejnosti, používateľ v ňom nájde aktuálnu slovnú zásobu zo všetkých oblastí spoločenského života a rôznych vedných odborov. Slovník zahŕňa najbežnejšie slová... (viac o titule)
Naša cena: 11,31 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
117.
Výskum v ošetrovateľstve
Ľubica Ilievová a kolektív  ·  Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, vydavateľstvo SAV (2017)
Táto učebnica má slúžiť pri štúdiu výskumu a tvorbe záverečnej práci počas zimného semestra v druhom ročníku štúdia na FZ a SP Trnavskej univerzity v Trnave. Študenti sa v nej dozvedia o prvom a druhom kroku... (viac o titule)
Naša cena: 9,50 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
118.
Päťminútovky z matematiky pre 4. ročník
Petr Šulc  ·  Pierot (2015)
Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky... (viac o titule)
Naša cena: 2,85 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
119.
Biofyzika, biochémia a rádiológia
Vít Šajter a kolektív  ·  Osveta (2006)
NA SKLADE  
Táto učebnica nadväzuje na predchádzajúce vydanie z roku 2002. Bola napísaná s cieľom stať sa pomôckou na pochopenie základných poznatkov z biofyziky, biochémie a rádiológie, ktoré využíva každý medicínsky odbor pri výklade funkcií organizmu... (viac o titule)
Naša cena: 9,15 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
120.
Informatika - na maturity a prijímacie skúšky
Ján Skalka a kolektív  ·  Enigma (2017)
Kniha je určená záujemcom o súhrnné a ucelené vedomosti z oblasti informatiky. Bola vytvorená v prvom rade pre študentov končiacich strednú školu a pripravujúcich sa na maturitu či na prijímacie skúšky na vysoké školy... (viac o titule)
Naša cena: 10,45 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
Dom bez kníh je ako telo bez duše. (Julius Zeyer)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 418 683,79 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička