popis Vedeli ste, že...? Každý týždeň Vám posielame knižky, DVD a hry v hmotnosti priemerného slona.
 
101.
Maturita zo slovenského jazyka a literatúry
Karel Dvořák, Ivana Gregorová  ·  Ikar (2016)
NA SKLADE  
Príručka obsahuje 30 modelových maturitných zadaní zo všetkých oblastí jazyka a literatúry, ale aj užitočné informácie o novej koncepcii maturitnej skúšky, ktoré študentom umožnia lepšie sa pripraviť na maturitu... (viac o titule)
Naša cena: 9,41 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
102.
Aké i/y sa píše?
Lucia Gianitsová-Ološtiaková  ·  Fragment (2009)
NA SKLADE  (173)
Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? Nijaký problém! Vďaka tejto učebnici sa s ypsilonom skamarátite. Precvičte si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách či v skloňovaní prídavných mien... (viac o titule)
Naša cena: 3,32 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
103.
Prvá pastelka
Mária Tašková  ·  Maquita (2016)
NA SKLADE  
Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky... (viac o titule)
Naša cena: 1,29 € posielame do 24 hodín
104.
Písanie v 1. ročníku (komplet 5 písaniek s predtlačou)
Kamila Štefeková a kolektív  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2017)
Séria piatich zošitov pokrýva námety na prácu počas prípravného, šlabikárového a aj čítankového obdobia. Zošity sú farebne odlíšené a na obálke... (viac o titule)
Naša cena: 5,64 € posielame do 24 hodín
105.
Zmaturuj z matematiky 1+2 (Kolekcia)
Komplet titulov: Zmaturuj z matematiky 1 a Zmaturuj z matematiky 2. (viac o titule)
Naša cena: 17,15 €  (teda ušetríte 15%) zvyčajne posielame do 5 dní
106.
Nemčina pre samoukov
James Branam, Eva Hereinová, Barbara Hochheim  ·  Fragment (2018)
NA SKLADE  
Naučte sa po nemecky s úsmevom! S touto učebnicou si rýchlo a ľahko osvojíte praktickú slovnú zásobu a naučíte sa základy nemeckej gramatiky. Vďaka CD vo formáte MP3 si poradíte aj s... (viac o titule)
Naša cena: 9,09 €  (teda ušetríte 9%) posielame do 24 hodín
107.
Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole
Monika Miňová  ·  Rokus (2015)
NA SKLADE  
Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde informácie z teoretického hľadiska, napr. definície, delenia, charakteristiky obsahu diagnostikovania, .... (viac o titule)
Naša cena: 8,46 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
108.
Hravé čítanie s porozumením
Eva Kollerová  ·  Foni book (2014)
V pracovnom zošite nájdete veľa zaujímavých rozprávok, príbehov a textov... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
109.
Brúsime si jazýčky
Mária Tašková  ·  Maquita (2016)
NA SKLADE  
Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. Edukačný pracovný zošit má slúžiť ako pomôcka pri... (viac o titule)
Naša cena: 1,24 € posielame do 24 hodín
110.
Prvé počty
Mária Tašková  ·  Maquita (2016)
NA SKLADE  
Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami... (viac o titule)
Naša cena: 1,29 € posielame do 24 hodín
111.
Prehľad všeobecnej psychológie
Enigma (2010)
Všeobecná psychológia je študijným predmetom a vedeckou psychologickou disciplínou, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou pregraduálnej prípravy psychológov, učiteľov, sociálnych pracovníkov, ošetrovateľov, vychovávateľov a vzdelávania ďalších profesií.. (viac o titule)
Naša cena: 6,98 € posielame do 8 dní
112.
Maturujem z ekonomiky a ekonómie
Darina Orbánová, Ľudmila Velichová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2014)
Nová publikácia Maturujem z ekonomiky a ekonómie prináša najaktuálnejšie informácie z predmetu ekonomika a súčasne vás upozorní na zmeny, ktoré v jednotlivých oblastiach nastali. Obsahuje kompletné témy preberané za štyri roky... (viac o titule)
Naša cena: 8,84 € posielame do 5 dní
113.
Ošetrovateľské techniky
Anna Krišková a kolektív  ·  Osveta (2006)
NA SKLADE  
Učebnica je vodidlom pre študentov ošetrovateľstva, umožní im nadobudnúť vedomosti a spôsobilosti na ošetrovanie človeka... (viac o titule)
Naša cena: 24,46 € posielame do 24 hodín
114.
Krížom krážom - Slovenčina B1
Renáta Kamenárová a kolektív  ·  Studia Academica Slovaca (2011)
Krížom-krážom. Slovenčina B1 s dvomi CD nadväzuje na učebnice slovenčiny pre začiatočníkov Krížom krážom A1 a A2... (viac o titule)
Naša cena: 25,35 € zvyčajne posielame do 9 dní
115.
Slovenský jazyk (súbor kariet)
TAOSI - Ing. Andrej Šimko (2010)
NA SKLADE  
Súbor 9-tich kartičiek - slovenská gramatika pre žiakov ZŠ a SŠ... (viac o titule)
Naša cena: 2,47 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
116.
Maďarčina pre samoukov s CD
I. Hizsnayová, M. Sitárová-Husáriková  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2014)
Kniha je určená pre samoukov, môže však poslúžiť aj ako príručka pre jazykové kurzy. Je netradičná nielen stavbou, ale aj svojim funkcionálnym aspektom na jazyk. Funkcionálna gramatika vyzdvihuje komunikatívnu úlohu jazykových prvkov a dôraz... (viac o titule)
Naša cena: 15,87 € posielame do 5 dní
117.
Prázdninová škola 1. ročník
Petr Šulc, Iveta Molčanová  ·  Pierot (2015)
NA SKLADE  
Cvičebnice sú ideálnym pomocníkom pri opakovaní látky ZŠ počas prázdnin. Deti tak pri pravidelnom precvičovaní nestratia vedomosti a schopnosť sústrediť sa, ktoré prácne nadobudli za uplynulý školský rok.. (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
118.
Mama, otec, pripravte ma do prímy (matematika)
Ľudovít Hrdina, Milan Maxian  ·  Enigma (2017)
Pre uchádzačov o vstup na osemročné gymnáziá. Pracovné listy s rôznymi druhmi úloh na precvičenie učiva k prijímacej skúške za asistencie rodičov. Vhodné aj na precvičovanie učiva v škole. Plnofarebné s motivačnými obrázkami. Inštruktážna brožúrka pre... (viac o titule)
Naša cena: 8,17 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
119.
Občianska náuka
Kolektív autorov  ·  Enigma (2017)
NA SKLADE  
Kolektív autorov, vysokoškolských pedagógov, vám predkladá publikáciu, ktorá sa snaží uchopiť v svojej rôznorodosti spoločenské disciplíny, ktorých predmetom skúmania sú sociálne, politické, ekonomické, ako aj právne vzťahy jedinca a sociálnych skupín... (viac o titule)
Naša cena: 9,50 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
120.
Domáce precvičovanie: Slovenčina 2
Pavol Krajňák  ·  Pierot (2017)
Ucelený rad precvičovacích publikácií je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Domáce precvičovanie pre 2. – 5. ročník precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka a matematiky základných škôl.. (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
Kniha je pre tvorcu tým, čím je pre krásku jej obraz v zrkadle. (Paul j.)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 448 408,77 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička