popis Vedeli ste, že...? V ponuke máme už viac ako 250 000 rôznych kníh, filmov, spoločenských hier a ďalšieho doplnkového sortimentu
 
101.
Rozšírená príprava na Testovanie 5 - slovenský jazyk a literatúra pre ZŠ
Dana Kovárová, Alena Kurtulíková  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2017)
NOVINKA  
Na 40 stranách sa žiaci stretnú s gramatickými a pravopisnými cvičeniami, ale aj rôznymi úlohami zameranými na prácu s textom. Každá dvojstrana sa začína východiskovým textom, z ktorého vyplývajú všetky... (viac o titule)
Naša cena: 3,64 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
102.
Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl (Učebnica)
Zuzana Hirschnerová, Rút Adame  ·  Aitec spol. s.r.o. (2013)
NA SKLADE  
Učebnica Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl reflektuje požiadavky ŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Je v nej použitá didaktická... (viac o titule)
Naša cena: 6,68 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
103.
Šlabikár pre prvý ročník základných škôl (1. časť)
Kamila Štefeková, Romana Culková  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2017)
Šlabikár a čítanka sú víťazom konkurzu Ministerstva školstva SR v roku 2006. Šlabikár, ktorý pozostáva z dvoch častí, pokrýva prácu v prípravnom a šlabikárovom... (viac o titule)
Naša cena: 4,40 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
104.
Interná propedeutika
Ivica Lazúrová, Ivana Valočíková a kolektív  ·  Osveta (2014)
V roku 1980 bola vydaná učebnica prof. Takáča Základy diagnostiky vo vnútornom lekárstve. Bola prvou rozsiahlejšou učebnicou, ktorá poskytovala študentom lekárskych fakúlt, ale aj mladým lekárom pri príprave na atestáciu... (viac o titule)
Naša cena: 12,00 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
105.
Vlastiveda pre 4. ročník základných škôl (Pracovný zošit)
Mária Kožuchová, Renáta Matúšková  ·  Aitec spol. s.r.o. (2013)
Autorky učebnice Vlastiveda pre 4. ročník Mária Kožuchová a Renáta Matušková zostavili sériu zaujímavých a pre žiaka pútavých pracovných listov, ktoré priamo nadväzujú... (viac o titule)
Naša cena: 3,99 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
106.
Latinčina
Alexandra Dekanová, Emanuel Jirkal  ·  Enigma (2007)
Učebnica má 17 riadnych plus 3 opakovacie lekcie. Obsahujú základy latinského tvaroslovia a skladby... (viac o titule)
Naša cena: 5,60 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
107.
Raduga po novomu 2 - Učebnica ruštiny
Inovovaný učebný súbor Raduga je určený na výučbu ruštiny na stredných školách a úroveň A1 aj na výučbu ruštiny ako druhého cudzieho jazyka na základných školách... (viac o titule)
Naša cena: 10,07 €  (teda ušetríte 15%) zvyčajne posielame do 8 dní
108.
Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník
Jarmila Krajčovičová  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ, ktorý má charakter pracovného zošita... (viac o titule)
Naša cena: 3,48 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
109.
Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl (Učebnica)
Zuzana Hirschnerová  ·  Aitec spol. s.r.o. (2011)
NA SKLADE  
Nová platná učebnica od Zuzany Hirschnerovej a kolektívu je spracovaná moderným spôsobom a v plnej miere rešpektuje požiadavky ŠVP – ISCED 1... (viac o titule)
Naša cena: 5,28 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
110.
Dejepis – Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ
Dušan Ondrušek a kolektív  ·  Raabe (2017)
JEDINÝ SVOJHO DRUHU NA TRHU! Pracovný zošit pre 9. ročník základnej školy. Prináša témy na diskusiu a námety na aktivity pre žiakov na hodinách dejepisu, ale aj etickej východy a občianskej náuky v základných školách aj na gymnáziách... (viac o titule)
Naša cena: 5,20 €  (teda ušetríte 20%) posielame do 7 dní
111.
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2016)
NA SKLADE  
Diktáty sú zamerané na opakovanie z 1. ročníka, na samohlásky, dvojhlásky, tvrdé a mäkké spoluhlásky, ako aj na podobne znejúce slová, výslovnosť písmen, na oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, zvolacie, želacie vety a opakovanie jednotlivých celkov... (viac o titule)
Naša cena: 2,10 € posielame ihneď
112.
Chémia
Chémia  
Ivan Hnát  ·  Enigma (2013)
NA SKLADE  
Táto knižka je určená maturantom a záujemcom o štúdium chémie na vysokých školách, či už v podobe teoretickej alebo aplikovanej. Vychádza už zo súčasných názvoslovných zvyklostí a zahŕňa aj najnovšie zmeny v názvosloví... (viac o titule)
Naša cena: 5,60 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
113.
Poradím si s matematikou 5
Petr Šulc, Romana Frková  ·  Pierot (2014)
Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si s matematikou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách matematiky základných škôl... (viac o titule)
Naša cena: 2,80 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 3 dní
114.
Angličtina pre samoukov a jazykové kurzy + 2 CD
Moderne koncipovaná učebnica, s ktorou zvládnete jazyk na takej úrovni, aby ste porozumeli hlavným myšlienkam rečového prejavu o bežných témach z každodenného života. Výber tém a slovnej zásoby vychádza z bohatých pedagogických skúseností autoriek... (viac o titule)
Naša cena: 10,32 €  (teda ušetríte 20%) posielame do 14 dní
115.
Pomocník zo slovenského jazyka 9 pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ
Jarmila Krajčovičová  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Pracovný zošit zo slovenského jazyka od Jarmily Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom... (viac o titule)
Naša cena: 3,80 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
116.
Maturita z dejepisu (+ testy)
Zuzana Pravdová  ·  Ikar (2017)
Publikácia ponúka maturantom prehľad slovenských, európskych a svetových dejín, svojím obsahom a spracovaním zodpovedá súčasným maturitným požiadavkám. Okrem faktov si všíma aj súvislosti, najmä prepojenie slovenských dejín so svetovými.. (viac o titule)
Naša cena: 7,12 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 3 dní
117.
Svetové dejiny I
Marián Damankoš  ·  Eurolitera (2008)
"Predkladaná práca je rozdelená do štyroch častí - Úvod do dejepisu, Pravek, Starovek a Stredovek. Pri uvedenom delení som rešpektoval učebné štandardy a učebné osnovy pre žiakov štvorročných a osemročných gymnázií na Slovensku..." (viac o titule)
Naša cena: 7,94 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 3 dní
118.
Obvody a obsahy, povrchy a objemy
Kupka (2009)
Obsahuje všetky dôležité vzorce vrátane názorných geometrických nákresov. Neoceniteľný pomocník nielen na hodinách matematiky: vzorce na výpočet obvodov a obsahov obrazcov, objemov a povrchov telies, prevodná tabuľka jednotiek. (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € zvyčajne posielame do 3 dní
119.
Matematika - zbierka príkladov a testov
Mária Sadloňová, Michal Sadloň  ·  Školmédia (2015)
Nová generácia zbierky príkladov a testov... (viac o titule)
Naša cena: 7,62 €  (teda ušetríte 23%) zvyčajne posielame do 3 dní
120.
Písanka 3: Prvé písmená
Svojtka&Co. (2015)
Pracovný zošit pre prváčikov s praktickými cvičeniami na písanie písmen, slov a viet. Vie vaše dieťa napísať jednotlivé písmenká tvoriace slová, napr. má, si, pa, ale, teta, Ola, otec, soľ, alebo vety Maja melie mäso. Ola má silu. Mila má laso... (viac o titule)
Naša cena: 1,50 € zvyčajne posielame do 3 dní
Obsah niekoho knižnice je súčasť jeho histórie, rovnako ako obraz po predkoch. (Anatole Broyard)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 404 800,55 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička