Naše kníhkupectvá sú zatvorené :(
Stále sme tu však pre vás na webe. Viac info
Knihy
E-knihy

Mário Wittman

Môj wishlist

Daniela Dvořáková

K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve

Daniela Dvořáková

K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve

Turnaje, poľovačky, krvavé boje, cestovanie, ale aj každodenná práca na poli – činnosti, ktoré napĺňali život stredovekých ľudí a ani jediná nebola možná bez koňa. Kniha D. Dvořákovej si všíma všetky aspekty súžitia človeka a koňa...

16,56 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Milan Švankmajer a and team of authors
Milan Švankmajer a and team of authors

Skutečně novodobé zpracování ruských dějin bez cenzury a zamlčování. Naši vynikající historici a univerzitní učitelé nově hodnotí ruské dějiny od počátku po dnešek...

18,75 €

Vypredané

Kniha H. - W. Goetze začíná popisem všeobecných životních podmínek. Například podnebí: středověký člověk byl bezbranně vydán všanc přírodním katastrofám...

15,51 €
Zľava 5%

Vypredané

Václav Drška

Královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství

Václav Drška

Královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství

Monografie představuje rozšířenou verzi disertační práce. Analyzuje metody a formy dělení franského království v raném středověku a jejich vliv na utváření sociálních struktur franského gens.

14,61 €

Vypredané

Každá generace píše své dějiny vždy znovu. Marc Ferro svými Dějinami Francie reaguje, jak sám uvádí v jejich úvodu, na postupující globalizaci na jedné straně a na zmenšující se roli národních států v integrující se Evropě na straně druhé...

22,04 €

Vypredané

18. století je předznamenáním průmyslového věku, hospodářského rozmachu příštích staletí. Je ovšem i obdobím významných historických událostí – Francouzské revoluce a s ní spojeného teroru ve Francii, následné bídy a vystěhovalectví, ...

21,53 €
Zľava 5%

Vypredané

Měla to být válka, jež by nakonec vedla k ukončení všech válek, a ve skutečnosti začala v 11.15 dne 28. června 1914 na přední výspě Rakousko-uherského mocnářství zvané Sarajevo...

25,51 €
Zľava 5%

Vypredané

Někde se nosí sovy do Athén, někde dříví do lesa, v Nizozemsku voda do moře… Jestliže je toto úsloví vyjádřením malicherného počínání, pak dějiny Nizozemska představují naopak sílu vůle, která přemohla nejen přírodní živly...

21,39 €

Vypredané

Obsáhlá publikace renomovaného britského historika seznamuje s dějinami Velké Británie od správy starověkého Říma až do roku 1991.

20,63 €

Vypredané

4.7

Proslulé pojednání mistra Suna o válečném umění se těší neutuchajícímu zájmu čtenářů i po více než dva a půl tisíci let, které uplynuly od jeho napsání. V čem spočívá jeho obliba?...

6,64 €
Zľava 5%

Vypredané

Román My – pochmúrna vízia totalitného systému založeného na obludnom etatizme, krajnom racionalizme a mechanizovanom, totálnom kolektivizme – je doslova epochálnym literárnym dielom...

9,99 €

Vypredané

Představy rytířského turnaje, rytíře a jeho dámy či střetnutí obrněných jezdců pod praporci jsou pro mnohé téměř synonymem k samotnému pojmu "středověk". Práce předního francouzského medievalisty, životopisce rytířského krále Richarda Lví srdce...

14,01 €

Vypredané

Podľa Homérovho životopisu, ktorý je pripisovaný Hérodotovi, sa Homéros narodil v maloázijskom meste Smyrne. Pretože ho matka Krétheis porodila pri rieke Melés, dala mu meno Melésigenés...

14,24 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Fenomén smrti v rituálech, pohledu na koloběh života, v každodenním chování středověké evropské společnosti.

13,46 €

Vypredané

Nová práce brněnské autorky, docentky dějin na Masarykově univerzitě, navazuje do jisté míry na její úspěšné Stěhování národů. Tentokrát se v ohnisku zájmu ocitá bezesporu nejvýznamnější i nejznámější z velkých etnik éry stěhování národů – Frankové...

14,49 €

Vypredané

Skotsko má již dlouho přídech romantismu, který vyplynul z několika skutečně dramatických osudů a událostí: Marie Skotská, Bonnie princ Charlie, William Wallace či Robert Bruce – ti všichni hráli svou významnou roli v odporu proti anglické agresi...

16,87 €

Vypredané

Další svazek z řady Dějiny Evropy navazuje na <u>Evropu raného středověku</u> Rogera Collinse, vydanou v loňském roce. Dvě staletí zahrnutá v předkládaném svazku přibližují Evropu v období velikých proměn...

21,53 €
Zľava 5%

Vypredané

Haličsko-volyňský letopis sleduje pod zorným úhlem aktivit místních knížat z rjurikovského rodu dění v širokém prostoru střední a východní Evropy 13. století...

13,07 €

Vypredané

Na jedné straně existuje Les, kde je všechno jinak – nábytek, oděvy a věci denní potřeby tu vyrůstají ze země, hlína chutná a je výživná jako sýr, houba zaroste celé vesnice ...

14,01 €

Vypredané

Antické Chorvatsko jako součást římské říše * Příchod Slovanů * Chorvatský raně středověký stát mezi Římem a Byzancí * Uhersko-chorvatské personální unie* Dubrovnická republika a Benátská Dalmácie * Chorvaté ve stínu tureckého půlměsíce...

17,16 €

Vypredané

„Ľudia hovoria, že život je tá najúžasnejšia vec. Mňa viac baví čítať.“

Logan Pearsall Smith