Knihy
E-knihy

Andrea Barčová

Môj wishlist

* Pracovnoprávne a mzdové minimum; * Povinnosti zamestnávateľov k úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a vzájomné vzťahy; * Dávka v nezamestnanosti; * Daň z príjmov zo závislej činnosti; * Verejné zdravotné poistenie; * Poistné na sociálne poistenie;...

23,75 €
Zľava 5%

Vypredané

Kniha "Jak najít zaměstnání" je průvodcem pro každého, kdo ztratil práci. Ve dvanácti kapitolách budeme krok za krokem hledat nové zaměstnání. Začneme tím, jak si zvolit správný směr své kariéry, vybrat a kontaktovat potencionálního zaměstnavatele...

6,70 €
Zľava 5%

Vypredané

Ročné predplatné garantovaných informácií v príručke určenej pre obchodné spoločnosti, ktoré vedú podvojné účtovníctvo podnikateľov a je nasledovníkom úspešného titulu „Praktický sprievodca účtovníctvom“...

272,46 €
Zľava 5%

Vypredané

* Služby verejnosti: - úhrada, - oslobodenie * Poplatky: - výpis z registra trestov, - znečisťovanie ovzdušia, - uloženie odpadov, - súdne

2,90 €

Posielame do šiestich dní

* Účtovné prípady; * Výsledok hospodárenia; * Výročná správa; * Účtovné knihy; * Inventarizácia; * Uzávierkové práce; ...

1,35 €
Zľava 5%

Vypredané

Daňové priznania právnických osôb a fyzických osôb; Ročné zúčtovanie dane; Vzory vyplnených tlačív; ...

3,23 €

Vypredané

Prvá kapitola hovorí o ľudskom kapitáli, druhá kapitola je venovaná klasickým teóriám (public relations, human relations ai.). Tretia kapitola...

1,86 €
Zľava 5%

Vypredané

Príručka sprostredkuje základné informácie o priebehu občianskeho súdneho procesu. Návrh na začatie konania, Priebeh konania na súde, Súdne poplatky a iné trovy, Rozhodnutie súdu, Najčastejšie otázky, Vzory právnych podaní...

0,96 €

Vypredané

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2008: - praktické postupy pri ročnom zúčtovaní poistného; - vzory tlačív ročného zúčtovania poistného;...

2,20 €

Vypredané

Odvody poistného od 1. 7. 2009: - zamestnancov; - študentov; - dôchodcov; - SZČO; - konateľov; - členov orgánov; - právnických osôb

2,90 €

Vypredané

„Spoločnosť kníh si možno zvoliť lepšie než spoločnosť ľudí. Tým skôr si medzi knihami vyberaj priateľa na celý život.“

Lucius Annaeus Seneca