Knihy
E-knihy

Monika Hanzelová

Môj wishlist

4.9

Táto publikácia nie je typickou učebnicou. Predpokladá určité vedomosti z anatómie, fyziológie, farmakológie a iných predmetov. Je zameraná na najčastejšie stavy, s ktorými sa stretávame pri poskytovaní neodkladnej prednemocničnej starostlivosti...

7,57 €
Zľava 5%

Vypredané

Učebnica je určená pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie lekárov, lekárov zaradených do prípravy na špecializáciu v urgentnej medicíne, lekárov iných špecializácií pracujúcich v záchrannej službe a študentov lekárskych fakúlt...

22,08 €
Zľava 5%

Vypredané

Pavel Klener a and team of authors

Třetí, přepracované a doplněné vydání

Pavel Klener a and team of authors

Třetí, přepracované a doplněné vydání

Již třetí vydání úspěšné monografie shrnuje kromě základních poznatků z vnitřního lékařství též aktuální informace, o něž byly všechny jeho podobory v posledních letech obohaceny...

94,60 €
Zľava 5%

Vypredané

„Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy.“

Komenský