Knihy
E-knihy

Jozef Suja

Môj wishlist

Piaty diel Červenej knihy ohrozených a vzácnych druhov vyšších rastlín SR a ČR nadväzuje na štyri diely červených kníh, ktoré vyšli v rokoch 1988 -1995.

11,40 €
Zľava 5%

Vypredané

Tato unikátní publikace popisuje více než 300 druhů rostlin České a Slovenské republiky na téměř 1000 fotografiích!

46,67 €
Zľava 5%

Vypredané

Nově koncipovaná vysokoškolská učebnice, pojatá i jako repetitorium předmětu působí v praxi a chtěli by si znalosti osvěžit a doplnit na současnou úroveň dendrologického poznání.

12,75 €
Zľava 5%

Vypredané

team of authors
team of authors

8,03 €

Vypredané

Milan Chytrý

Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace

Milan Chytrý

Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace

Plánovaná čtyřdílná monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje znalosti o typech přirozených i člověkem ovlivněných rostlinných společenstev vyskytujících se na našem území...

24,89 €
Zľava 5%

Vypredané

Ján Kliment a and team of authors

Vysokohorská vegetácia

Ján Kliment a and team of authors

Vysokohorská vegetácia

Predkladané dielo sumarizuje výsledky dlhoročných terénnych pozorovaní a štúdia literatúry, odzrkadľuje súčasný stav vedomostí o floristickom zložení a rozšírení horských a vysokohorských nelesných rastlinných spoločenstiev na Slovensku...

12,28 €

Posielame do šiestich dní

Monografia o flóre a faune viatych pieskov podáva súhrn doterajších výsledkov a údajov priekopníkov, botanikov aj zoológov, ktorí tejto časti prírody na Slovensku venovali pozornosť už pred niekoľkými desaťročiami...

11,47 €

Posielame do šiestich dní

Synantropná vegetácia.

7,63 €
Zľava 5%

Vypredané

Ochrana prírody už ďalej nemôže byť záležitosťou len úzkej skupiny ochranárov a štátnych úradníkov. Ak má byť skutočne efektívna, musí byť spojená i s výchovou. Je nevyhnutne potrebné priblížiť čo najširšej verejnosti podstatu i dôvody ochrany...

43,83 €
Zľava 5%

Vypredané

Milan Chytrý

Vodní a mokřadní vegetace

Milan Chytrý

Vodní a mokřadní vegetace

Plánovaná čtyřdílná monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje znalosti o typech přirozených i člověkem ovlivněných rostlinných společenstev vyskytujících se na našem území. Popisuje jejich floristickou skladbu...

36,75 €
Zľava 5%

Vypredané

Milan Chytrý

Travinná a keříčková vegetace

Milan Chytrý

Travinná a keříčková vegetace

Monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje diverzitu našich rostlinných společenstev. Popisuje floristické složení, ekologii, dynamiku a rozšíření typů přirozené i člověkem ovlivněné vegetace...

23,78 €
Zľava 5%

Vypredané

Alien expansive weeds of the Czech Republic and the Slovac Republic.

23,05 €
Zľava 5%

Vypredané

„Nakoniec som si spisovateľov rozdelil do dvoch kategórií: tých, ktorí vás nechajú prísť načas, a tých, ktorí spôsobujú meškanie.“

Klub nenapraviteľných optimistov - Jean-Michel Guenassia
Klub nenapraviteľných optimistov
Jean-Michel Guenassia