Knihy
E-knihy

Vojtech Babiak

Môj wishlist

Mnoho rokov sme hľadali spôsob ako vytvoriť príručku, ktorá by ínformovala o možnostiach preskúmať naše príbuzenské vzťahy, odhaliť mená a životné osudy našich priamych historických predkov...

21,43 €

Vypredané

Kniha zachycuje dějiny Běloruska od 4. století př. n. l., od prvních známek slovanského osídlení na dnešním území Běloruska až po počátek 21. století, kdy zde byl po rozpadu bývalého Sovětského svazu nastolen totalitní Lukašenkův režim...

13,51 €
Zľava 5%

Vypredané

Každá generace píše své dějiny vždy znovu. Marc Ferro svými Dějinami Francie reaguje, jak sám uvádí v jejich úvodu, na postupující globalizaci na jedné straně a na zmenšující se roli národních států v integrující se Evropě na straně druhé...

22,04 €

Vypredané

Kniha je první původní českou syntetickou prací o dějinách Makedonie od antiky přes středověk až do současnosti.

14,81 €

Vypredané

Jan Rychlík a and team of authors
Jan Rychlík a and team of authors

Slovinci, usazení mezi východním předhůřím Alp a Terstským zálivem, jsou nejmenším slovanským národem. Češi k nim zaujímali odjakživa velmi přátelský vztah, což bylo jistě zapříčiněno skutečností, že jsme společně úpěli v „žaláři národů“...

17,86 €

Vypredané

Dějiny Srbska jsou rozsáhlým syntetickým dílem, které zpracovalo šest historiků zastupujících všechny generace českých balkanistů. Část z nich se podílela na úspěšném titulu Dějiny jihoslovanských zemí.

17,97 €

Vypredané

„Spisovateľ je slávny až vtedy, keď ho viac citujú než čítajú.“

W. H. Faulkner