Knihy
E-knihy

Štefan Gazda

Môj wishlist

Autori v treťom doplnenom a rozšírenom vydaní svojho diela venujú hlavnú pozornosť analýze a výkladu tých škôl a smerov ekonomickej teórie, ktoré výrazne ovplyvnili štruktúru i obsah modernej ekonomickej vedy...

13,88 €
Zľava 5%

Vypredané

"Tento učební text je zpracován především dle požadavků JAR-66. Osnova požadavků dle tohoto předpisu je však rozdělena a členěna jinak, než je ve většine případů z pedagogického hlediska obvyklé a tyto texty toto členění dle JAR-66 respektují"...

13,44 €

Vypredané

Kniha fotografií Karola Kállaya predstavuje osobnosť A. Dubčeka na verejnosti i v súkromí od roku 1988 až po tragický koniec v roku 1992...

14,95 €

Posielame do piatich dní

Táto praktická príručka poskytuje súhrn stručných poučiek z gramatiky a slovnej zásoby...

3,13 €
Zľava 5%

Vypredané

Táto knižná publikácia je určená predovšetkým vysokoškolským študentom, ale dáva odpoveď aj iným záujemcom k zvládnutiu potrebných základov k štúdiu podnikovej ekonomiky.

10,15 €
Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Kniha univerzitního profesora Josefa Jílka je přehledem stávajícího stavu finančního trhu ve světě i v České republice. Autor v ní shrnul rozsáhlé každodenní praktické zkušenosti z působení v České národní bance...

34,94 €
Zľava 5%

Vypredané

Majster somelier Vincent Gasnier vám poskytne užitočné a zaujímavé rady a odporúčania netradičným spôsobom a bude vám robiť sprievodcu pri degustácii a výbere vína. Pozve vás na vyše 20 degustácií a poradí, ako si vybrať z obrovskej ponuky...

22,04 €
Zľava 5%

Vypredané

V decembri roku 1945 zapísal svetoznámy psychiater Viktor Emanuel Frankl svoje zážitky z koncentračného tábora...

4,38 €
Zľava 5%

Vypredané

IX. doplnené vydanie

IX. doplnené vydanie

S rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 19/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. februára 2007...

24,91 €
Zľava 5%

Vypredané

Štefan Majtán a and team of authors

druhé vydanie

Štefan Majtán a and team of authors

druhé vydanie

Publikácia, ktorá sa vám dostala do rúk, je spracovaná autorským kolektívom Katedry podnikovohospodárskej, Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave ako vysokoškolská učebnica určená predovšetkým študentom tejto univerzity...

12,58 €
Zľava 5%

Vypredané

Originálny výučbový materiál, ktorý kombinuje možnosti audio nahrávok a multimediálneho softvéru. Je vhodný ako doplnok k samostatnému štúdiu cudzieho jazyka, ale zároveň je aj výborným pomocníkom pri výučbe v akomkoľvek type kurzu alebo jazykovej škole..

23,80 €
Zľava 15%

Posielame do piatich dní

4.9

Andrea s Róbertom žijú navonok pokojným, pohodlným životom. Aspoň Andrea je o tom presvedčená. Netuší, že v tom istom meste žije dvojica, ktorá jedného dňa prevráti celý jej život naruby...

8,46 €
Zľava 5%

Vypredané

4.7

Vysokoškolská učebnica, ktorá sa zaoberá najdôležitejšími otázkami mikroekonómie, makroekonómie a medzinárodných ekonomických vzťahov v podmienkach novej ekonomiky...

22,57 €

Vypredané

Jana Musilová a Pavla Musilová

Netradiční výklad tradičních témat vysokoškolské matematiky

Jana Musilová a Pavla Musilová

Netradiční výklad tradičních témat vysokoškolské matematiky

Předkládáný učební text je první částí dvousvazkového díla, jehož cílem je podat srozumitelný výklad základů matematiky. Kniha je určena především studentům technicky, přírodovědně, lékařsky a ekonomicky zaměřených oborů vysokých škol...

19,21 €
Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Elias Canetti

Rozsáhlý esej o davové psychologii

Elias Canetti

Rozsáhlý esej o davové psychologii

Dvacet let psaná úvaha spisovatele, teoretika společenských věd a humanisty původem z Bulharska a nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 1981 Eliase Canettiho <i>Masa a moc</i> (1960) pojednává o tom, jak v mase jedinec ztrácí své úzkosti a zábrany..

17,07 €
Zľava 5%

Vypredané

Táto praktická príručka poskytuje súhrn stručných poučiek z gramatiky a slovnej zásoby, ako aj výber najbežnejších jazykových a štylistických chýb vyskytujúcich sa v masmédiách, rozhlase, televízii, v publikáciách i dennej tlači ...

9,41 €
Zľava 5%

Vypredané

Miloslav Synek a and team of authors

4. přepracované a doplněné vydání

Miloslav Synek a and team of authors

4. přepracované a doplněné vydání

Podniková ekonomika jako vědní disciplína objasňuje cíle podniku, vysvětluje jevy a procesy, které v podniku probíhají, zjišťuje a vysvětluje příznivé i nepříznivé důsledky určitého chování a zabývá se rovněž hospodařením podniku...

35,49 €

Vypredané

Kniha je určena širokému okruhu čtenářů – pracovníkům finančních institucí (bank, stavebních spořitelen, pojišťoven, investičních společností, investičních fondů, penzijních fondů, obchodníkům s cennými papíry, makléřům), manažerům rizik, dealerům...

24,50 €

Vypredané

Publikácia Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/IFRS poskytuje komplexný pohľad na účtovníctvo podniku vedené v súlade s princípmi IAS/IFRS...

36,11 €
Zľava 5%

Vypredané

Pre študentov stredných a vysokých škôl a všetkých záujemcov o správny písomný prejav...

4,15 €

Vypredané

„Aby existovali veľkí básnici, musia existovať veľkí čitatelia.“

Walt Whitman