Knihy
E-knihy

Helena Vrbová

Ekonomické

Ján Mintál

Výdavky z pohľadu ZDP, DPH, PÚ a JÚ u podnikateľa a zamestnávateľa

Ján Mintál

Výdavky z pohľadu ZDP, DPH, PÚ a JÚ u podnikateľa a zamestnávateľa

Publikácia obsahuje daňové a nedaňové výdavky, ktoré si môže podnikateľ dať do nákladov v roku 2020, vysvetlené na príkladoch z praxe. Náklady sú prehľadne spracované z pohľadu dane z príjmov, z pohľadu DPH a tiež spôsob ich účtovania...

18,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ivana Hudecová

Postupy účtovania, ZDP, DPH - po novele

Ivana Hudecová

Postupy účtovania, ZDP, DPH - po novele

Publikácia so zapracovanými novelami pre rok 2020 Vám prináša <b>všetko, čo potrebujete pre účtovanie v JÚ</b>, vrátane <b>peňažného denníku, účtovnej závierky a spôsobu akým sa vedú a zostavujú...

9,50 €

Posielame do šiestich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Účtovná závierka v PÚ, v JÚ za rok 2013 - pokladničná kniha, výročná správa, uzávierkové práce, inventúra a inventarizácia,...

1,67 €
Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

4.8

Vydavateľstvo každý rok spracováva aktuálne znenie opatrení MF SR upravujúcich jednoduché účtovníctvo podnikateľov...

7,51 €
Zľava 5%

Vypredané

Obchodný zákonník

Obchodný zákonník

Zákonník práce s prehľadným grafickým vyznačením zmien v predpise...

3,56 €
Zľava 5%

Vypredané

Publikácia obsahuje praktické príklady, ktoré približujú základné princípy fungovania systému DPH nastaveného legislatívou Európskej únie, a to nielen smernicou Rady 2006/112/ES, vykonávacím nariadením k tejto smernici, ale aj judikatúrou Súdneho dvora...

3,85 €

Vypredané

Zákon o účtovníctve s komentárom, postupy účtovania pre podnikateľov, ...

4,29 €
Zľava 5%

Vypredané

4.9

Držíte v ruke praktickú príručku, ktorá od roku 1992 vychádza už v trinástom aktualizovanom a doplnenom vydaní a dočkala sa prívlastkov ako účtovnícka kuchárka, či biblia účtovníka.

19,84 €
Zľava 18%

Vypredané

Príručka Vedenie jednoduchého účtovníctva v roku 2012 je určená pre podnikateľov – fyzické osoby, účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva...

13,30 €
Zľava 5%

Vypredané

Odborný lexikón je špeciálne určený pre živnostníkov. Na praktických príkladoch z praxe a jednoduchým spôsobom posudzuje daňovú uznateľnosť výdavkov živnostníka a ich zaúčtovanie v peňažnom denníku...

135,66 €
Zľava 5%

Vypredané

Sociálne zákony, zdravotné poistenie, zákon o sociálnych službách, sociálne poistenie, zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o inšpekcii práce - zákony platné k 1. 1. 2012, ...

5,24 €
Zľava 5%

Vypredané

Vnútropodnikové smernice.

8,62 €
Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Zákon DZP, zákon o DPH, zákon o používaní elektr. registr. pokladnici, zákon o správnych poplatkoch...

2,96 €
Zľava 5%

Vypredané

„Milý, píšem vám celkom nahá, lebo chcem byť jednoduchou a úprimnou“

Človek na ulici - Ivan Horváth
Človek na ulici
Ivan Horváth