Jakub Vodička

Kaligram

Reprezentatívne vydanie prináša jednu z ústredných prác kultového dánskeho filozofa 19. storočia Sørena Kierkegaarda. Je súčasťou filozofickej trilógie, ktorá v podstatnej miere ovplyvnila vývin moderného myslenia a otvorila témy...

18,92 €
Zľava 5%

Vypredané

Fenomenológia ducha je najvýznamnejším produktom Heglovho tzv. jenského obdobia (1801 – 1807), hoci mnohí komentátori (vrátane niektorých súčasných) by dodali, že toto dielo predstavuje vrchol nielen tohto obdobia, ale Heglovej filozofickej tvorby...

20,00 €

Vypredané

Kniha Pôvod druhov patrí k najvýznamnejším a najprevratnejším vedeckým prácam vôbec. Darwin po prvýkrát vrhá ucelený pohľad na vývoj druhov oslobodený od spirituality a náboženských predstáv svojej aj predchádzajúcich dôb...

14,16 €
Zľava 5%

Vypredané

Štúdia Pomenovanie a nevyhnutnosť rieši problém ideí, ktoré Kripke rozpracoval v nádväznosti na svoju predchádzajúcu prácu venovanú teórii modelov modálnej logiky...

4,75 €
Zľava 5%

Vypredané

„Politická spoločnosť nie je, ani nemôže byť nejakým spolkom. Nevstupujeme do nej dobrovoľne. Skôr nachádzame samých seba v konkrétnej politickej spoločnosti v určitom okamihu histórie...

7,90 €
Zľava 5%

Vypredané

Dielo Johana Stuarta Milla patrí do klasického dedičstva politickej filozofie liberalizmu, v rámci ktorého sa považuje na najväčšieho mysliteľa od čias J. Locka. Jeho myšlienky pôsobili už za jeho života a zostávajú živé dodnes.

18,92 €
Zľava 5%

Vypredané

„Všetky veci, ktoré chcem vedieť, sú v knihách. Môj najlepší priateľ je ten človek, ktorý mi daruje knihu, ktorú som ešte nečítal.“

Abraham Lincoln