Kníhkupectvá zatvorené, ale web je otvorený :)
150.000 titulov v ponuke a bezpečné doručenie. Dávajte na seba pozor. Viac info
Knihy
E-knihy

Jakub Vodička

OIKOYMENH

Oakeshottovo dílo je pojímáno jako zásadní příspěvek do konzervativní tradice. Vybrané eseje ho ukazují jako myslitele, který promýšlí otázky, jako jsou podstata politična, lidské přirozenosti, racionality, vztahu mezi politikou a hodnotami, času a...

15,59 €
Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Ve spise Mučedníkům se Tertullianus obrací na křesťany, kteří ve vězení očekávají mučednickou smrt, a snaží se je povzbudit, aby vytrvali ve svém odhodlání a nebáli se pro Boha zemřít. Pro tento jeho záměr se však zcela nehodila ani...

4,39 €
Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Marsilio Ficino

Pravda hovoří o výchově vladaře

Marsilio Ficino

Pravda hovoří o výchově vladaře

Listy florentského platonika Marsilia Ficina De officiis a Veritas de institutione principis patří mezi nejvlivnější z celé Ficinovy korespondence jakožto stručná pojednání o v renesanci oblíbených tématech morální filosofie. Unikátní...

7,15 €
Zľava 9%

Posielame do 8 dní

Kolektivní monografie se systematicky věnuje hlavním hermeneutickým i filosofickým problémům Platónova dialogu Euthyfrón. Autoři se soustředí zejména na tři témata: za prvé na roli obou jeho mluvčích, za druhé na filosofický problém...

7,98 €
Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Mircea Eliade

Od Muhammada po dobu křesťanských reforem

Mircea Eliade

Od Muhammada po dobu křesťanských reforem

Dějiny náboženského myšlení představují Eliadeho poslední velké dílo. Na rozdíl od své starší knihy Traité d’histoire des religions, kde se pokusil o systematický výklad morfologie projevů posvátna napříč nejrůznějšími kulturami i dějinnými...

17,36 €
Zľava 10%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pacidius Philalethi je filosofický dialog „pojednávající o povaze změny a kontinua, nakolik jsou přítomné v pohybu“ složený more socratico v říjnu 1976 během plavby z Anglie do Holandska, na samém konci Leibnizových pařížských...

13,35 €
Zľava 10%

Posielame do štyroch dní

Eseje, v nichž se Hannah Arendtová táže po povaze svobody, autority a dějin, pojí motiv osudového přeryvu: přerušení západní filosofické tradice vyústilo v totality dvacátého století. Knihu publikovanou poprvé r. 1961 proto uvádí výr

19,57 €
Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kritika čistého rozumu (1781, 17872) je základním spisem moderní filosofie. Kant v ní zkoumá možnosti poznání v matematice, přírodních vědách a metafyzice jakožto disciplínách, jejichž věty se...

12,83 €
Zľava 5%

Pripravujeme,
k dispozícii bude 15.6.2020

Čtyři Platonovy dialogy o rozumnosti, statečnosti, přátelské lásce a pedagogické schopnosti Sokratově.

8,37 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

První kniha jednoho z nejdůležitějších textů evropské tradice politické filosofie se zabývá problémem přirozenosti obce a otroctvím. Nový český překlad Milana Mráze v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřený úvodní studií a poznámkami.

8,87 €
Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

olemický spis Genealogie morálky (1887) patří k Nietzschovým pozdním pracím. Výjimečně v něm opouští aforistickou formu a píše jej v červenci roku 1887 během pouhých tří týdnů jako své snad nejucelenější dílo. Už v předchozí...

11,16 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha zpřístupňuje českému čtenáři teologické prameny k počátkům ariánského sporu před koncilem v Nikaii (325), tj. texty „hereziarchy“ Areia z Alexandrie, jeho oponenta biskupa Alexandra z Alexandrie a Areiových zastánců...

16,36 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Augustinova Vyznání nepochybně dodnes patří k nejčtenějším a nejpřekládanějším literárním textům, které se z antiky dochovaly. Navzdory staletím, která nás dělí od doby jejich vzniku, stále fascinují čtenáře bezprecedentní...

26,11 €
Zľava 6%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Spis Kategorie patří přes svůj nevelký rozsah k dílům, jež ovlivnila vývoj logiky a filosofie od antiky až do novověku. Je v něm předloženo proslulé aristotelské dělení slov podle jejich významů do deseti kategorií, které se pak...

11,66 €

Posielame do 15 dní

Kniha je pokusem o netradiční pohled na lidské prožívání v per-spektivě „první osoby“. Je navržena specifická metoda, zvaná „introspekce plus“, při níž nedochází k separaci mezi subjektem introspekce a výzkumníkem, jak je...

6,96 €

Posielame do 8 dní

Kniha Čas a rytmus je pokusem o shrnutí celé tradice myšlení o čase od antiky po současnost. Především tradice filosofické, od Hésioda a Platóna až po Heideggera, Patočku a Lévinase, ale také...

15,89 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Maurice Merleau-Ponty

Shrnutí přednášek z College de France (1952–1960)

Maurice Merleau-Ponty

Shrnutí přednášek z College de France (1952–1960)

Maurice Merleau-Ponty pronesl na College de France patnáct přednáškových cyklů (1952–1961). Po každém roce sepsal k příslušnému cyklu shrnutí a ta průběžně publikoval v ročence College. Souborné vydání shrnutí, které v roce 1968 uspořádal...

6,78 €
Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Benjamin Constant de Rebecque se narodil v Lausanne v protestantské rodině. Mládí strávil na cestách se svým otcem. Pobýval střídavě v Holandsku, Belgii, Německu a Anglii, v letech 1783–1785 studoval v Edinburghu. Určující pro něj bylo...

21,81 €
Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha zahrnuje texty z let 1978 až 2017 věnované filosofii českých myslitelů: Tomáši Garriguu Masarykovi, Janu Patočkovi a Václavu Havlovi. <br> Hlavním společným rysem jejich uvažování je filosofie nakloněná k činu. Masaryk...

10,64 €
Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Nová odpověď na otázku svobody. Provokativní esej známého německého filosofa, beletristy a esejisty, blízkého svým myšlením M. Heideggerovi.

6,21 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

„Čítal mi a ja som sa doňho zaľúbila tak, ako keď človek zaspáva. Pomaly, pomaličky a potom zrazu úplne.“

Na vine sú hviezdy - John Green