Knihy
E-knihy

Marek Papajčík Papajčík

Religion

Jeden z najvýznamnejších katolíckych teológov súčasnosti hneď v úvode otvorene priznáva, že tieto dejiny píše ako človek stojaci na strane obetí a tých, ktorí už počas svojho života považovali niektoré praktiky cirkvi...

7,90 €

Okamžite na stiahnutie

Otázka židovských tradic a zvyků představuje jednu z nejzajímavějších a také nejvíce různorodých oblastí judaistiky, neboť daná problematika zasahuje i do mnoha dalších oborů, jako jsou historie, sociologie, pedagogika, právo, politologie...

13,40 €

Vypredané

J. R. Porter

Čo sa do Biblie nedostalo

J. R. Porter

Čo sa do Biblie nedostalo

Fascinujúca antológia neoficiálnych posvätných židovských a kresťanských spisov, ktoré neboli začlenené do Biblie...

19,72 €
Zľava 15%

Vypredané

Vztah svatých textů Izraele a křesťanského Starého zákona Kniha je dílem předních současných znalců starozákonní problematiky, rakouského judaisty Güntera Stembergera, známého u nás z jeho světově uznávaného díla Talmud a midraš...

5,99 €

Vypredané

Zdeněk Soušek

Mimobiblické židovské spisy – pseudepigrafy

Zdeněk Soušek

Mimobiblické židovské spisy – pseudepigrafy

Židovské pseudepigrafy (z řec. pseudés = „nepravý, falešný“, epigrafé = „nápis, název“) nebo též „apokryfy“ jsou literární památky, které vznikly ve staletích mezi Starým a Novým zákonem, některé dokonce zároveň s evangelii...

18,49 €

Posielame do troch dní

Současné hebrejsko-české vydání Chamiša chumšej Tora - Pěti knih Mojžíšových přináší úplný hebrejský text základního textu judaismu spolu s paralelně tištěným českým překladem, který v letech 1998 - 2012 vytvořil vrchní zemský a pražský rabín Efraim...

40,50 €

Vypredané

Mimokanonické knihy Starej zmluvy podľa Septuaginty. Texty, ktoré vznikli v dobe Makabejcov, vypĺňajú medzeru medzi poslednou knihou Starej zmluvy (2. storočie pred Kristom) a prvými novozákonnými knihami (od 50-tych rokov 1. storočia po Kristovi)...

9,22 €

Posielame do týždňa

Český překlad Úvodu do Starého Zákona je velkým darem českým čtenářům Bible, především Starého Zákona.

25,33 €
Zľava 15%

Vypredané

Zdeněk Soušek

Mimobiblické židovské spisy – pseudepigrafy

Zdeněk Soušek

Mimobiblické židovské spisy – pseudepigrafy

Třetí, závěrečný svazek antických židovských pseudepigrafů. Tento díl obsahuje: Zjevení Abrahamovo...

14,49 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Päť kníh Mojžíšových s komentármi Jeruzalemskej Biblie

Päť kníh Mojžíšových s komentármi Jeruzalemskej Biblie

Prvých päť kníh Biblie, ktoré Židia nazývali Zákon alebo Tóra, v novom preklade Mons. Antona Boteka s bohatým poznámkovým aparátom a margináliami Jeruzalemskej Biblie. Krásna kniha pre milovníkov Božieho slova.

8,43 €
Zľava 15%

Vypredané

ABC Biblický atlas doplňuje úspěšné publikace ABC Bible a ABC křesťanství. Vychází z nových poznatků archeologického a historického výzkumu a navazuje zároveň na populárně naučný přístup předchozích dvou dílů...

17,75 €
Zľava 4%

Posielame do troch dní

Po dlouhých letech práce přichází okamžik, kdy je vydána česká Studijní bible s výkladovými poznámkami (obdoba americké letniční Full Life Study Bible).

34,43 €
Zľava 15%

Vypredané

Edice Světová náboženství. Autor v této práci provází čtenáře izraelskými dějinami od jejich počátků až do našeho století a všímá si všech významných témat židovského náboženství, jakými jsou jediný Bůh, mocnosti zla, stvoření a člověk...

12,78 €
Zľava 2%

Posielame do troch dní

Židovstvo je súčasťou ľudských dejín, jeho príbeh sa vinie tisícročiami od pastierskych kmeňov k národu s vlastným náboženstvom, od slávy židovských kráľov...

8,90 €

Vypredané

Hans Küng je pokládán za univerzálního myslitele současnosti, za badatele, který novo­dobé teologické myšlení ovlivnil více než kdo jiný, a jeho díla zná v překladech do mnoha jazyků celý svět....

11,99 €

Posielame do 15 dní

Shrnutí nejnovějšího stavu starozákonního bádání v přehledné příručce, která poslouží jak při příležitostném použití, tak zvláště při soustavnějším čtení a studiu. 2. vydání.

11,80 €
Zľava 15%

Vypredané

Druhý ze tří svazků obsahuje spisy často apokryfní, apokalyptické nebo hermetické povahy...

10,01 €
Zľava 15%

Vypredané

Jaroslav Franek

Kniha o židovskej kultúre, histórii a náboženstve

Jaroslav Franek

Kniha o židovskej kultúre, histórii a náboženstve

Kniha uvádza čitateľa do širšieho spektra otázok súvisiacich s judaizmom...

11,31 €
Zľava 5%

Vypredané

Israel Finkelstein a Neil Asher Silberman

Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie

Israel Finkelstein a Neil Asher Silberman

Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie

Dva význační znalci biblické tematiky, archeolog Finkelstein a historik Silberman, představují v této knize výsledky svého současného bádání o starověkém Izraeli. Oba autoři patří k předním odborníkům svých disciplín, vedli řadu terénních výzkumů, ...

16,61 €
Zľava 5%

Vypredané

Günther Stemberger

Úvod do rabínské literatury

Günther Stemberger

Úvod do rabínské literatury

Seznamuje čtenáře s dobovými souvislostmi rabínského židovství i s jeho ústředními důrazy, věnuje pozornost jazykům rabínského písemnictví, jeho hermeneutickým východiskům a literárním vlastnostem. Podrobně se zabývá talmudickou literaturou...

9,05 €

Vypredané

„Dobrá kniha nemá koniec.“

R. D. Cumming