Knihy
E-knihy

Veronika Adamová

Filozofia

Prvý z desiatich zväzkov Antológie z diel filozofov je venovaný antickej filozofii, približne obdobiu od 6. do 4. storočia pred n. l. ...

23,67 €

Vypredané

V psychoanalytickej teórii vychádzame bezpochyby z toho, že priebeh duševných procesov je automaticky regulovaný princípom slasti...

5,61 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Dielo Johana Stuarta Milla patrí do klasického dedičstva politickej filozofie liberalizmu, v rámci ktorého sa považuje na najväčšieho mysliteľa od čias J. Locka. Jeho myšlienky pôsobili už za jeho života a zostávajú živé dodnes.

18,92 €
Zľava 5%

Vypredané

JOHNA LOCKA (1632 – 1704) možno označiť za duchovného otca novovekého empiricizmu...

3,13 €
Zľava 5%

Vypredané

Jan Sokol

Pokus o praktickou filosofii

Jan Sokol

Pokus o praktickou filosofii

Svou novou knihou se známý český filosof Jan Sokol znovu obrací k člověku, tentokrát proto, aby se — na rozdíl od své knihy předchozí, věnované „moci, penězům a právu“ — pokusil rozkrýt a zhodnotit sféru lidské intimity,...

10,61 €
Zľava 5%

Vypredané

Ďalší zväzok Antológie z diel filozofov – Humanizmus a renesancia – zahrnuje obrodu antickej epochy, t. j. 14. a 15. storočie, obdobie, pre ktoré je typické nielen množstvo neprekonateľných umeleckých výtvorov...

16,56 €

Vypredané

Existujú zločiny z vášne a zločiny z rozumu. V trestnom zákonníku sa dosť pohodlne rozlišujú z hľadiska úmyslu. Žijeme v čase prešpekulovanosti a dokonalého zločinu...

3,44 €
Zľava 5%

Vypredané

Aristoteles sa v diele Poetika podujal preskúmať matériu umenia a jeho spoločenský význam. Vo svojom bádaní čitateľovi podáva ucelený obraz o možnostiach ktoré človeku poskytuje umenie, jeho jednotlivé zložky...

9,97 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Bol to práve J. Locke, ktorý začal skúmať obsah mysle, idey v mysli človeka. Lockom započatý experiment skúmania prostredníctvom ideí sa ukázal ako mimoriadne produktívny a účinný.

6,61 €

Vypredané

Jan Sokol

Proměny vztahu člověka k posvátnému

Jan Sokol

Proměny vztahu člověka k posvátnému

Kniha reflektuje postavení fenoménu náboženství v průběhu lidských dějin z filosofického a religionistického hlediska. Zamýšlí se nad postupným vývojem vztahu člověka k božství ve starověku, středověku, novověku i postmoderně...

15,46 €

Vypredané

Zväzok Od Aristotela po Plotina je venovaný antickej filozofii, a to približne obdobiu od 4. storočia pred n. l. do 3. storočia n. l. ...

14,99 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Etika Níkomachova je klasickým dílem filosofické etiky, které znovu vychází po padesáti devíti letech. Poprvé systematicky probírá otázku ctnostného jednání, uměřenosti a nezdrženlivosti, spravedlnosti, úmyslnosti a dobrovolnosti, slasti a blaženosti...

12,88 €
Zľava 5%

Vypredané

Aurelius Augustinus, Dionýz Areopagita,Tomáš Akvinský, Bonaventúra, Rajmund Lullus, Ján Duns Scotus, Viliam Ockham...

13,74 €
Zľava 2%

Posielame do piatich dní

Schelling sa v tejto práci zameral na vzťah slobody a nevyhnutnosti. V tomto diele sa prvýkrát vyslovuje komplexne o základných etických otázkach, napr. o vzťahu dobra a zla, o slobode vôle, o ľudskej osobnosti a pod.

4,50 €

Posielame do piatich dní

4.7

Knieža je najvýznamnejším dielom Niccola Machiavelliho. Hovorí v ňom o tom, aké formy vlády existujú v štátoch, ako vplýva fenomén moci na existenciu a fungovanie štátov...

13,84 €

Na sklade, posielame ihneď

Jan Sokol

Slovník filosofických pojmů

Jan Sokol

Slovník filosofických pojmů

Kniha má svůj základ v přednáškách o úvodu do filosofie, které autor pronesl na Pedagogické fakultě a Filosofické fakultě UK. Může ale posloužit i jako první uvedení do pestrého světa filosofické problematiky studentům, všem zájemcům o filosofii,...

11,99 €

Vypredané

Základné dielo jednej z ústredných postáv filozofie 20. storočia. Výsledok sedemročnej práce, kde sa prostredníctvom logickej teórie a obrazovej teórie vety vymedzuje akoby zvnútra etično - nevyslovená najdôležitejšia časť traktátu.

10,54 €
Zľava 5%

Vypredané

Logický pozitivizmus (logický empirizmus, neopozitivizmus) sa zrodil v Rakúsku (Viedenský krúžok) a Nemecku (Berlínska škola) v 20. rokoch 20. storočia...

15,99 €
Zľava 3%

Na sklade, posielame ihneď

Najdôležitejší zo spisov Rudolfa Steinera!

7,89 €
Zľava 5%

Vypredané

„Poézia je pravda odetá do sviatočných šiat.“

Pierre Paul Emile Roux