Knihy
E-knihy
8

Monika Slezakova

moj bratislavsky martinus

Prešporská história v sebe ukrýva množstvo neprebádaných zákutí, skrytých pokladov a zabudnutých osudov. Medzi také patria aj pekári, ktorí patrili k elitám mesta od stredoveku až po koniec 19. storočia. Ich mená a adresy boli všeobecne známe...

12,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predmetom knihy Kriminalita a justícia v stredovekom Prešporku sú podoby zločinu a trestu, ktoré sa stali nielen v meste na Dunaji, ale aj v iných kútoch Európy. Ich spoločným menovateľom však bolo to, že ich prerokoval prešporský súd ...

14,40 €
Zľava 3%

Posielame do 9 dní

Autorovo rozprávanie o kaviarňach, krčmách a viechach, tak ako ich zažil v mladosti – v šesťdesiatych rokoch minulého storočia...

13,25 €
Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Príbeh o architektúre a meste, budovanom v zložitých časoch vojnovej a povojnovej konjunktúry. Je to mozaika poskladaná zo života vojnovej Bratislavy, osudov architektov a staviteľov, z tragédií, zlyhaní aj víťazstiev, ktoré mesto prežilo...

12,29 €
Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V medzivojnovom období sa inšpektor Šétaffy preslávil vysokou úspešnosťou pri vyšetrovaní pridelených kriminálnych prípadov a neštandardnými postupmi pri odhaľovaní zločinu a jeho páchateľov. Mal povesť dôsledného a nekompromisného kriminalistu...

11,90 €

Posielame do šiestich dní

Daniel Luther

Putovanie z monarchie do Slovenského štátu

Daniel Luther

Putovanie z monarchie do Slovenského štátu

Slovensky zmýšľajúci obyvatelia starého Prešporka nežili za monarchie v ľahkých pomeroch. Uhorský režim bol vo vojnových rokoch k národným idealistom ešte prísnejší. Ale ani Nemci a Maďari to nemali jednoduché, keď sa monarchia rúcala a československí...

12,90 €

Posielame do 9 dní

Anton Baláž

Historická – hriešna

Anton Baláž

Historická – hriešna

Z archívov, dobovej literatúry, spomienok umelcov i dám najstaršieho remesla oživuje autor bratislavskú Vydricu, pôvodne štvrť dunajských rybárov, lodníkov a remeselníkov...

12,90 €

Posielame do 9 dní

Dúbravka leží na východnom úpätí Devínskej Kobyly. Pôvodná obec existovala už v 14. storočí a patrila hradu Devín. Jej história je ale oveľa staršia. Výhodná geografická poloha ju predurčovala na osídlenie už v pravekom období...

12,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Po víťazstve pruskej armády v bitke pri Hradci Králové, 3. júla 1866, sa rakúske vojská presúvali k Prešporku, kde mali zabrániť v postupe na Viedeň. Bitka pri Lamači ukončila Prusko-Rakúsku vojnu na poludnie 22. júla 1866...

12,90 €

Posielame do 9 dní

1. slovenské vydanie knihy, ktoré vychádza po takmer 100 rokoch od svojho prvého vydania.

8,27 €

Vypredané

Bratislava v medzivojnových rokoch mala povesť tolerantného mesta. Veď kto by v rozhádanej republike neobdivoval viechy, kde Nem­ci s Čechmi a Slováci s Maďarmi popíjali svoje vínko v dobrej zhode...

12,26 €
Zľava 5%

Vypredané

Obec Lamač leží na úpätí Malých Karpát severne od Bratislavy. V 16. storočí sa tu usídlili chorvátski kolonisti. Stáročia bola vinárskou, poľnohospodárskou a ovocinárskou zásobárňou pre prešporské trhy...

12,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Juraj Hradský

Sarndorf Dunacsún

Juraj Hradský

Sarndorf Dunacsún

Čunovo je najjužnejšou mestskou časťou Bratislavy. Leží v hraničnom trojuholníku medzi Rakúskom, Maďarskom a Slovenskom. Na základe Parížskej mierovej konferencie boli obce Rusovce, Jarovce a Čunovo v roku 1947 pripojené k Československu...

12,89 €

Posielame do šiestich dní

Rusovce ležia v hraničnom trojuholníku medzi Slovenskom, Rakúskom a Maďarskom. Toto územie s bohatou históriou bolo osídlené už v praveku. Žili tu Kelti a neskôr Rimania postavili vojenský tábor Gerulata. Po vpáde germánskych kmeňov sem prišli...

13,45 €
Zľava 3%

Posielame do 9 dní

Geografická poloha v hraničnom trojuholníku v blízkosti Dunaja oddávna predurčovala Jarovce, aby sa stali dôležitou križovatkou obchodných ciest, vojenských ťažení, či prosperujúcim a strategicky dôležitým hospodárskym a ekonomickým zázemím...

9,26 €

Posielame do šiestich dní

Rusovce ležia v hraničnom trojuholníku medzi Slovenskom, Rakúskom a Maďarskom. Toto územie s bohatou históriou bolo osídlené už v praveku. Žili tu Kelti a neskôr Rimania postavili vojenský tábor Gerulata...

9,26 €

Vypredané

Vladimí Segeš

Cechy, tovariši, učňi a fušeri v starej Bratislave

Vladimí Segeš

Cechy, tovariši, učňi a fušeri v starej Bratislave

Remeselníci a ich cechy v slobodnom kráľovskom Prešporku, ktorý bol tri storočia metropolou Uhorského kráľovstva. Autor približuje atmosféru mesta v stredoveku i novoveku, načrtáva zloženie mestskej society s dôrazom na remeslá.

12,90 €

Posielame do piatich dní

Tomáš Berka a Ján M. Bahna

Vily v uliciach okolo a pod Slavínom

Tomáš Berka a Ján M. Bahna

Vily v uliciach okolo a pod Slavínom

Pokračovanie úspešnej monografie Vily nad Bratislavou vo forme malého sprievodcu Na prechádzkach po atraktívnej vilovej štvrti sa zoznámime s najvýznamnejšími vilami v mimoriadne pestrom slohovom spektre - od romantickej eklektiky až po súčasnosť...

24,84 €

Posielame do šiestich dní

Sprievodca na potulkách po atraktívnej vilovej štvrti na Bratislavskej Kalvárii a susediacom Horskom parku. Nájdeme tu najvýznamnejšie vily z najstaršieho romantického obdobia ale aj z neskorších medzivojnových čias a najnovšie vily súčasnosti...

19,99 €
Zľava 20%

Pripravujeme,
vychádza 5.5.2021

Tomáš Berka a Ján M. Bahna

Sprievodca po vilách a uliciach nad Bratislavským hradom.

Tomáš Berka a Ján M. Bahna

Sprievodca po vilách a uliciach nad Bratislavským hradom.

Pokračovanie úspešnej monografie Vily nad Bratislavou vo forme malého sprievodcu. Na prechádzke po atraktívnej vilovej štvrti na bratislavskom Hradnom kopci nájdeme najvýznamnejšie vily prevažne z medzivojnového obdobia. Autori objavili množstvo...

19,90 €

Posielame do šiestich dní

„S pomocou kníh sa mnohí stávajú vzdelanými aj mimo školy. Bez kníh sa však nikto nestane vzdelaným ani v škole.“

Jan Amos Komenský