Knihy
E-knihy

Vladimír Hemala

Rastliny a huby

V publikácií Orech kráľovský a jeho pestovanie zhrnul autor poznatky o morfológií, pestovaní, rozmnožovaní, chorobách a škodcoch, odrodách, výsadbe, výžive, zavlažovaní, úrode a zbere, ako aj o využití orecha...

7,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Milan Chytrý

Travinná a keříčková vegetace

Milan Chytrý

Travinná a keříčková vegetace

Monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje diverzitu našich rostlinných společenstev. Popisuje floristické složení, ekologii, dynamiku a rozšíření typů přirozené i člověkem ovlivněné vegetace...

23,78 €
Zľava 5%

Vypredané

Predkladaná práca zhŕňa poznatky o pôvodcoch hubových chorôb na gaštane jedlom. V troch hlavných kapitolách sú zhodnotené poznatky o výskyte, rozšírení a škodlivosti parazitických húb a návrh ochranných opatrení na zamedzenie vzniku a šírenia nákazy...

10,52 €

Posielame do týždňa

Ján Kliment a and team of authors

Vysokohorská vegetácia

Ján Kliment a and team of authors

Vysokohorská vegetácia

Predkladané dielo sumarizuje výsledky dlhoročných terénnych pozorovaní a štúdia literatúry, odzrkadľuje súčasný stav vedomostí o floristickom zložení a rozšírení horských a vysokohorských nelesných rastlinných spoločenstiev na Slovensku...

12,28 €

Posielame do týždňa

Ako rozoznať jedlé, nejedlé a jedovaté huby? Viete, že existujú pravé, nepravé a zdanlivé otravy hubami? Ako sa úspešne vyhnúť škodlivým hubám? Ako predchádzať otravám húb?

9,60 €
Zľava 3%

Posielame do týždňa

Helena Ružičková a Henrik Kalivoda

Prírodné bohatstvo Slovenska

Helena Ružičková a Henrik Kalivoda

Prírodné bohatstvo Slovenska

Práca populárnym spôsobom poskytuje rozsiahle poznatky o osobitej flóre a faune trvalých trávnych porastov Slovenska. Jej cieľom je ukázať širšej pospolitosti nielen botanikov, zoológov, ochrancov, ale aj milovníkov vidieka, ...

8,30 €

Posielame do týždňa

Cyprián Paulech

Huby, Múčnatkotvaré (Erysiphales)

Cyprián Paulech

Huby, Múčnatkotvaré (Erysiphales)

Tento zväzok obsahuje údaje o ďalšej skupine organizmov u nás, o hubách (Mycota). Sú to prvé ucelené poznatky o významnej skupine fytopatogénnych mikromycét radu múčnatkotvarých (Erysiphales) a o okruhu ich hostiteľských rastlín..

1,00 €

Posielame do týždňa

Publikácia sa venuje základným informáciám o technológiách rozmnožovania a pestovania vybraných druhov drevín používaných v sadovníckej tvorbe...

9,13 €

Posielame do týždňa

Ida Rystonová

i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů

Ida Rystonová

i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů

Publikace je nejen podrobným soupisem lidových názvů rostlin z celého světa, ale i nebylinných léčivých prostředků, tak jak je znali naši předkové. Tyto prostředky bývaly nedílnou součástí umění starých bylinářů, ranhojičů i čarodějnic...

12,14 €
Zľava 15%

Vypredané

Miloslav Studnička

Atlas domácích a exotických druhů

Miloslav Studnička

Atlas domácích a exotických druhů

Slovo „Atlas“ vyvolává představu zmapování a zde skutečně jde o dosud nejobsáhlejší přehled kapradin v české literatuře, týkající se jejich systému, rozmnožování, pěstování, vzhledové různorodosti a podivuhodné ekologie...

21,39 €
Zľava 5%

Vypredané

Systematicky uspořádaný atlas představuje téměř 700 nejvýznamnějších druhů bylin v České republice. Popisy rostlin se všemi nezbytnými údaji spolu s věrnými vyobrazeními dobře poslouží všem, kteří si knihu zvolí jako spolehlivého průvodce...

12,75 €
Zľava 5%

Vypredané

Nový kapesní Klíč ke květeně ČR zahrnuje všechny planě rostoucí druhy cévnatých rostlin ČR; z pěstovaných pak většinu dřevin a ekonomicky významné a základní okrasné byliny.

12,75 €
Zľava 5%

Vypredané

Nově koncipovaná vysokoškolská učebnice, pojatá i jako repetitorium předmětu působí v praxi a chtěli by si znalosti osvěžit a doplnit na současnou úroveň dendrologického poznání.

12,75 €
Zľava 5%

Vypredané

Josef Šutara a and team of authors
Josef Šutara a and team of authors

Kniha přináší vůbec poprvé ucelený přehled o rozmanitosti hřibovitých hub, a to nejen v České republice, ale i v rámci celé Evropy. Popisy a taxonomie hub odráží poslední vědecké práce, které byly o této skupině publikovány...

12,75 €
Zľava 5%

Vypredané

Plzeňský učitel, mykolog a malíř František Tyttl (28. 12. 1857-6. 6. 1943) vytvořil za svůj život úctyhodné dílo: namaloval více než 2500 obrazů 1500 druhů hub a přispěl tak k "velkému třesku" české mykologie v prvních desítiletích 20. století...

21,39 €
Zľava 5%

Vypredané

Mezi základními díly české botanické literatury představuje devítisvazková Květena České republiky dosud nejrozsáhlejší encyklopedicky pojaté dílo hodnotící flóru tohoto území. Je to komplexní kriticky taxonomické a chorologické zpracování...

25,85 €

Vypredané

a přilehlých oblastí

a přilehlých oblastí

Český překlad posledního vydání průvodce světem evropských orchidejí, sestaveného proslulými německými orchideology, představí 219 druhů a 233 poddruhů těchto pozoruhodných rostlin...

18,80 €
Zľava 5%

Vypredané

Jan Kolář

Jak se rostliny orientují v čase během dne a roku

Jan Kolář

Jak se rostliny orientují v čase během dne a roku

Hodiny a kalendáře jsme zvyklí pokládat za vymoženosti lidské civilizace. Ovšem ostatní živé organizmy se obejdou bez nich, a přesto dokážou určovat čas během dne i roční období. Příroda totiž vybavila jejich těla "biologickými hodinami"...

6,62 €
Zľava 5%

Vypredané

Nečekaný a fascinující náhled do světa rostlin vám zprostředkuje unikátní soubor více než 100 velkoformátových mikrofotografií...

20,29 €
Zľava 5%

Vypredané

„Nikdy som nezažil také starosti, ktoré by neodohnala hodina čítania.“

Charles De Secondat