Vianoce

Mai Fathi Havrdová

„Som za vypožičiavanie kníh. Keď človek knihu vlastní, povie si: Prečítaš si to inokedy.“

Hippel