Prekladateľ Jana Vavličová

„Láska, dlžoba a smrad nedajú sa zatajiť.“